Akustikkens mester

Campus Ås er landets største landbaserte byggeprosjekt og Acusto skal levere hele 60.000 kvadratmeter med himling til prosjektet.
Campus Ås er landets største landbaserte byggeprosjekt og Acusto skal levere hele 60.000 kvadratmeter med himling til prosjektet.

Team-Innredning på Stange skiftet navn til Acusto-Innredning fra 1. oktober i år. Prosjektene blir større og mer omfattende. Derfor er bedriften inne i en prosess der salg, virksomhetsledelse og produksjon profesjonalise- res i samspill med morselskapet Acusto AS. Fabrikken på Stange skal rendyrkes til å bli en enda mer effektiv produksjonsbedrift.

Ole A. Garnvik er administrerende direktør i Acusto, som er heleid av Skanska. Et par dager i uka sitter han på fabrikken, og Tre og Profil møtte han der.

Acusto er spesialister på bygginnredning til kontor, forretningsbygg, skoler og offentlige bygg. De leverer himlingssystemer og systemvegger i alle utførelser. Acusto-Innredning blir derfor en naturlig, og viktig del av Acusto sine leveranser til prosjekter.

Økt konkurranse

Fabrikken ble startet i 1988, og har siden da produsert glassvegger til offentlige og private bygg. Det er mye kunnskap i bedriften, som er med på å skape de riktige produktene til de ulike prosjektene. Konkurransen øker, og en omlegging av strukturen er nødvendig.

Gode kundebehandlere

Fabrikken må ha nok volum til å bli enda mer lønnsom. -Derfor skal vi nå endre fokus fra små til litt større prosjekter med entreprenørfirmaer som prioriterte kunder, forteller Ole. Kundene til Acusto-Innredning er de store entreprenørene, og disse krever kompetanse i alle ledd. De har selv egne ansatte som spesialiserer seg på sine felt. -Det må Acusto-Innredning også gjøre, sier Ole. -Vi skal jobbe aktivt sammen med våre kunder og følge opp prosjektene på best mulig måte, helt til prosjektet er sluttført. Det er viktig for våre kunder at de har en kontaktperson som har god kunnskap prosjektet. Slik kan vi være på ballen hele veien.

Fra 1. januar starter derfor en ny salgssjef i Acusto-Innredning som skal ha tettere oppfølging ut mot kundene. -Vi ønsker gjenbruk av kunder, fortsetter Ole. -Derfor er det ekstra viktig å ta godt vare på dem.

Rendyrker produksjonsbedriften

Samarbeidet mellom Acusto og produksjonsbedriften blir enda sterkere, men salg og virksomhetsledelse trekkes ut til Acusto sitt hovedkontor i Oslo.

-Slik skal kompetansen utnyttes enda bedre i selve fabrikken, fortsetter Ole. I dag er de 11 ansatte på Stange. I 2017 hadde de en omsetning på 35 millioner kroner. De som jobber her har vært her i mange år.
-Gjennomsnittlig ansiennitet er ca 24 år, forteller Ole. -Det betyr alt for oss å ha så dyktige ansatte med på laget.

F.v.: Prosjektutvikling/produktansvarlig Valdimar Ørn Karlsson og administrerende direktør i Acusto, Ole A. Garnvik.

Produktutvikling

Acusto har vært leverandør til de aller fleste signalbyggene i Norge. Garder- moen, Den Norske Opera og Nasjonalmuseet er bare noen av disse. Utviklingen av produkter skjer kontinuerlig. -Nå satser vi på spileproduksjon både til vegg og himling, forteller Ole. -Campus Ås er landets største landbaserte byggeprosjekt og Acusto skal levere hele 60.000 kvadratmeter med himling, en god del av dette er spilehimlinger. Meg bekjent er så er dette det største himlingsprosjektet i antall kvadratmeter som er gjort i ett prosjekt noen sinne i Norge. I tillegg så er også dette det mest kompliserte spileprosjektet vi har sett, smiler han. -Acusto-Innredning ble valgt som leverandør på grunn av lang erfaring og fagkunnskap. Trenden i disse dager er at alle offentlige kontorer og næringsbygg vil ha spiler. Derfor utvikler vi nå mer effektive måter å produsere disse produktene på.

Et annet produkt som er utviklet av Acusto er fullglassvegger med aluminium som er levert til blant annet Sundtkvartalet i Oslo.

Acusto

Acusto ble opprettet i 1966. På slutten av 90-tallet ble de kjøpt opp av Skanska. Ole har jobbet i Skanska-konsernet i 24 år. En av fordelene med å være en del av et stort konsern er at man kan prøve seg i mange ulike roller. Og Ole har hatt de aller fleste. I 1985 startet han som snekkerlærling. Han ble senere fagarbeider, rådgiver, distriktssjef osv.
-Utviklingsmulighetene er store i store konsern, sier han.

Konkurrerer på lik linje

Selv om Acusto er eid av Skanska konkurrerer de på lik linje med andre. De fleste prosjekter går ut på anbud. Det er klare regler for hvordan mor og datterselskaper skal jobbe sammen. Acusto er et eget firma i konsernet og de er også opptatt av å få mest mulig tilbake på bunnlinjen, i likhet med sitt morselskap. 40 prosent av omsetningen kommer fra interne oppdrag. Det vil si at mesteparten, altså 60 leveres til konkurrentene til Skanska.