Arealeffektive trapper hos Hagen AS

I vakre Stryn finner vi Norges største trappeprodusent, Hagen AS.  Administrerende direktør John Herman Foss Hagen er tredje generasjon eier av fabrikken.  Hagen er kjent for sin evne til nyutvikling av design og trappemodeller.  I 2017 lanserte de et helt nytt konsept der plassbesparing er stikkordet. Trappa tar mye rom, og i dagens leiligheter og hus er alle kvadratmetere verdifulle.  Derfor tilbyr Hagen nå modeller der rommet under trappa utnyttes til enten garderobe, kontor eller bod.
På vinterføre gikk turen fra Ørsta flyplass til Stryn.  Jeg begynte å telle tunneler, men kom faktisk ut av det til slutt.  Jeg skjønner at det er kostbart å bygge vei i landet vårt.  Den vakre naturen kan ingen ta fra oss.
Stryn er et trivelig sted med et utall av attraksjoner og bedrifter.  Hagen AS har vokst seg til å bli Norges største trappeprodusent siden de startet virksomheten i 1934.
Historien
Midt i de harde trettiårene investerte de to brødrene Gustav og John Hagen i en moderne snekkerimaskin og startet sitt eget snekkerverksted i hjembygda Stryn.  Dører, vinduer og revekasser var de viktigste produktene til Hagen-brødrene de første årene, før de begynte å produsere trapper.  At enkelte kunder gjorde opp regningen for leveransene med levende dyr, sier sitt om hvilken vanskelig tid dette var.
Etter noen krevende krigsår bygde brødrene et nytt verksted og tok i bruk nye maskiner.  Etterspørselen økte i takt med optimismen og den nye silde-rikdommen på kysten.  Den generelle velstandsveksten bidro til jevn og trygg utvikling for bedriften utover 50- og 60-tallet. Byggefelt og moderne hus gjorde at trappene måtte tilpasses en ny tid.
Også etter John Hagens brå bortgang i 1963, fortsatte bedriften å vokse – både i omsetning og kvadratmeter. Trygve Hagen ble ansatt som disponent i 1978. Han hadde familien i ryggen og ledet bedriften med stort engasjement i de kommende årene. Etter 28 år som leder var tallet på ansatte doblet og omsetningen nesten tidoblet.
Stryntrappa
Stryntrappa sikret seg viktige markedsandeler innen ferdighusindustrien, og ved overgangen til 1980-årene var navnet Stryntrappa i ferd med å bli et synonym for prefabrikkerte trapper.  I 1985 produserte Hagenfamilien hver tiende trapp på det norske markedet.
Escalia
I 1999 lanserte Hagen Escaliaserien. Grunnpilarene for Escalia er høy finish, førsteklasses håndverk og bruk av edle tresorter.  Hagen fortsatte å utvikle nye modeller i takt med behovene i ulike markeder. Rundt årtusenskiftet begynte de å etablere trappestudioer flere steder i Norge.  –Det er viktig å rendyrke filosofien og være tydelig ut mot kunder, sier John Herman.  -Derfor har vi delt opp våre trapper i Stryntrappa og Escalia.  Tydelighet er viktig i alle ledd, mener han.
Mangfold gir utvikling
I dag går aktivitetsnivået i byggebransjen i bølger, men gjennom satsing på nytenkning og moderne produksjonsmetoder, kan Hagen fortsatt tilby skreddersydde norskproduserte kvalitetstrapper.  De er 110 ansatte med en omsetning på 195 millioner kroner, og et resultat på 5 prosent.  –Vi er opptatt av å ha en god miks av mennesker, forteller John Herman.  -Setter man sammen mennesker av ulikt kjønn og av ulik opprinnelse får man et mangfold som skaper utvikling.
Den viktige dialogen
Hagen har mest med proffkunder å gjøre, men møter også sluttkundene sine.  Dialog er avgjørende for å komme fram til riktig valg av trapp for kundene.  -Gjennom trappestudioene kan vi enkelt snakke sammen og vise hva vi har og hva som passer best hvor, sier John Herman.  Trendene veksler, og nå opplever Hagen at kunder velger kaldere farger enn for 5-10 år siden.  Det går mye i hvit lasur og grått, opplyser han.
Et splitter nytt konsept
Etter tre års planlegging, grundig forarbeid og testing av nye løsninger kunne Hagen lansere sitt nye konsept i april 2017.  Arealeffektive løsninger er det nye nå, sier John Herman.  -Trenden er å bygge smartere.  Kvadratmeterne pines ned og plassen er knapp i nye hus og leiligheter.  Rommet under trappa er stor, og det er helt naturlig at den må utnyttes på best mulig måte.  Vi har sett flere eksempler på at kunder lager egne løsninger etter at de har satt inn trappa.  Det går fint, men det kan ofte bli dyrt.  Derfor tilbyr vi nå ferdige løsninger for kundene der de velger mellom kontorplass, garderobe eller bod.  Alt ettersom hva de har mest behov for selvfølgelig.  Effektivt, prisbesparende og smart.