Bransjeguide

Her finner du oversikt over ulike firmaer som er leverandører til henholdsvis byggebransjen og til trevarebransjen. Kjøpeguiden trykkes i tillegg i hver trykte utgave, som utgis seks ganger årlig. 

  • Første oppføring trykt magasin: 1000,– for tre linjer pr. år.
  • Første oppføring digitalt: 750,– pr. år.
  • Priser er ekskl. mva.

[NAVN PÅ BEDRIFT]

[ADRESSE]
[TELEFON]
[E-POST]
[NETTSIDE]
[SO-ME-ADRESSER]

Om bedriften

[Kort informasjon om bedrfiten.]