Bransjens hederstegn til fire trevarenestorer

Det var en sterk kvartett bestående av livslang erfaring og oppofrende innsats for trevarebransjen som under Norske Trevarers landsmøte i Kristiansand fikk tildelt Hederstegnet, som er bransjens mest høythengende utmerkelse.

Medeier og daglig leder Ole Olsen i Meling AS på Kvitsøy utenfor Stavanger har i ni år vært styreleder i bransjeforeningen Norske Trevarer, og ble i år tildelt bransjens hederstegn etter vedtak i styret i Norske Trevarer.

Styret i bransjeforeningen vedtok i fjor høst å tildele Hederstegnet også til Bjørn Melby fra Melby snekkerverksted AS, Knut Einar Fjerdingstad fra H-vinduet Fjerdingstad AS og mangeårig leder ved Rogaland Tresenter, Paul Arne Amundsen.

F.v.: Bjørn Melby, Ole Olsen og Paul-Arne Amundsen tildelt Norske Trevarers hederstegn under festmiddagen på bransjeforeningens landsmøte i Kristiansand i helga. Foto: Arnt Siem.

Ole Olsen

Styreleder Tore Ådlandsvik i Norske Trevarer påpekte at Ole Olsen har hatt en svært aktiv rolle i norsk trevarebransje både lokalt i Rogaland og på nasjonalt nivå.

– Ole har vært opptatt av at det skal gå godt for medlemsbedriftene, og han har tilbragt utrolig mange timer i telefonsamtaler med medlemmene rundt om i landet. Han har delt av sin kunnskap og sine erfaringer, og vært en god diskusjonspartner for mange innen bransjen, sa styrelederen.

– Oles væremåte skaper mye positivitet og dette har vært et gode for bransjen utad. Han har vært trevarebransjen talerør inn mot politikere og regjering.

– Gjennom gode samtaler både på og utenfor Stortinget har han fremmet Norske Trevarer og ulike utfordringer for medlemsbedriftene.

– Jeg har vært heldig som gjennom flere år har fått jobbet sammen med så mange dyktige mennesker i en fantastisk bransje. Jeg setter prisen veldig høyt, og har fått venner, kunnskap og opplevelser for livet, sier Ole Olsen.

Bjørn Melby

Melby snekkerverksted AS på Eide på Nordmøre ble stiftet i 1952, der Bjørn Melby har vært daglig leder siden 1981.

– Bjørn er en person med et stort hjerte, og han vil det beste for alle rundt seg. Han ser folk, er flink til å lytte og har en unik evne til å snakke med folk. Han sier aldri nei, sa styreleder Tore Ådlandsvik.

– Bjørn ser muligheter der andre ser utfordringer. Alt er mulig, som han sier, det handler bare om å finne de gode løsningene. Ingen andre produsenter her hjemme eller ute i Europa har villet påta seg mange av oppdragene som Melby Snekkerverksted har gjennomført.

Melby startet med eksport til Tyskland i 1990, og i dag sender de en egen semitrailer til Tyskland hver fjerde uke. Bedriften har vunnet flere prisen, blant annet «Treppen des Jahres», hele fire ganger.

Melby Snekkerverksted AS ble tildelt «Det Gylne Sagblad» i 1991, og i 2008 etablerte Bjørn Melby et unikt trappestudio ved siden av fabrikken.

Paul-Arne Amundsen

Paul-Arne Amundsen har vært en svært engasjert pådriver for opplæring og rekruttering siden etableringen av Rogaland Tresenter i 1996. Han har med sin energi og sitt sprudlende humør alltid vært et midtpunkt i trevarebransjen i Rogaland.

– Han har utvist en utrolig utholdenhet gjennom å stå i en så krevende jobb med unge mennesker i hele 25 år. Han har hatt stort engasjement og drivkraft gjennom alle disse årene, sier Hilde Widerøe Wibe i Norske Trevarer.

– Rogaland Tresenter har vært det opplæringskontoret i bransjen med flest lærlinger i trevarebransjens bedrifter i denne perioden. Paul-Arne har bygget opp tresenteret til å bli en stødig bedrift med rundt 75 lærekontrakter de siste årene. Paul Arne har hatt en viktig rolle i utarbeidelsen av lærerplaner og bidratt med viktige innspill til Norske Trevarer sitt arbeid med kompetanse- og utdanningspolitikk. Han har jobbet aktiv med å rekruttere ungdom til skolene og har hele tiden utviklet gode samarbeidsformer mellom skole, bedrift og opplæringskontor.

– Rogaland Tresenter var først ute med å kjøpe inn CNC-maskiner som ble lånt ut til skolene. De har over år også vist at de kan lykkes med å gi hele fireårs-opplæringen for faget ute i bedrift, i et godt samarbeid med NorDan AS. Paul-Arnes meget store engasjement for trevarebransjen og snekkerfaget har kommet hele bransjen til gode, avslutter Hilde.

Knut Einar Fjerdingstad

Knut Einar Fjerdingstad ved H-vinduet Fjerdingstad AS ble også tildelt Norske Trevarers hederstegn.

– Knut Einar har alltid vært veldig opptatt av norsk trevare-bransje. Han tenker mye på de mindre bedriftene samtidig som han forstår godt de store, uttalte styreleder Tore Ådlandsvik. 

Knut Einar Fjerdingstad har vært en aktiv bidragsyter til organisasjonsarbeidet i trevarebransjen, og han satt seks år som nestleder og tre år som styremedlem i Norske Trevarer. Gjennom disse vervene var han representant i BNLs general-forsamling, samt varamedlem i BNLs representantskap i åtte år.

– Knut Einar var også styreleder i Norske Trevarers lokal-forening i Buskerud i mange år, og i denne perioden var han primus motor for å starte opplæringslkontoret TreRingen Buskerud. Den ble etablert i 1998 og ble senere fusjonert med TreRingen Vestfold til TreRingen Buskerud og Vestfold. 

Familiebedriften i Hokksund drives nå av tredje generasjon Fjerdingstad, og firmaet har i lang tid hatt fokus på å ta inn lærlinger som en del av rekrutteringen til bedriften. 

– Vi er stolt over å være en opplæringsbedrift og å bidra til å føre snekkerfaget videre. Samtidig får vi gleden av å rekruttere morgendagens arbeidskraft inn i egne rekker. Det gir oss nye, dyktige ansatte med svennebrev, og det gjør at vi må strekke oss langt hver eneste dag for å holde oss oppdatert på utviklingen i snekkerfaget og trevarebransjen.

– Norske Trevarers hederstegn henger veldig høyt, og jeg er stolt, ydmyk og takknemlig over denne utmerkelsen, sier Knut Einar.

F.v.: Daglig leder i Norske Trevarer Hilde Widerøe Wibe og Knut Einar Fjerdingstad. Foto: Monica Wærdahl-Eriksen.