Bransjens Oscar – Det Gyldne Sagblad til Hagen AS

Det Gyldne Sagblad gikk til Hagen AS
Bransjens Oscar, Det Gyldne Sagblad gikk i år til trappeprodusenten Hagen AS i Stryn.
Dette er juriens begrunnelse:

 

Hagen har i en årrekke satset på å nå sluttkundene direkte gjennom egne butikker, og har vært ledende i trappebransjen på dette området siden år 2000. I Oslo har Hagen hele 1400 kvm butikk på Skøyen, hvor de har fått med seg gode samarbeidsbedrifter som Strai, Bang & Olufsen og Parkett og Gulv. Størrelsen på satsingen og samarbeidet er unikt ikke bare innen trapp, men i hele trevarebransjen. 
Hagen har gjennom systematisk satsing på LEAN økt produktiviteten betydelig. Hele produksjonen er involvert i daglige forbedringer. Dette arbeidet sikrer økt effektivitet på dagens produkter og at de evner å introdusere produktendringer uten at effektiviteten går ned.
Hagen har i tillegg vektlagt å sikre kort responstid på ulike områder.  Alt fra å gi kundene tilbud raskt, følge opp tilbud og ta hånd om reklamasjoner innen 14 dager .– her måles både tidsbruken internt, transport og utbedring på byggeplass. KPI tall på disse og flere andre områder måles ukentlig og er synlig for alle medarbeiderne.
Samlet har dette løftet bedriften med tanke på kvalitet og servicenivå. Trapp er krevende – alt er skreddersøm og montasjen skjer i sluttfasen.  For 2017 ble Hagen kåret til årets leverandør både hos Hellvik Hus og Idehus kjeden. 
Hagen var en av kandidatene til prisen «Ringer i vannet» i Sogn og Fjordane gjennom sitt arbeid med å inkludere personer som har falt gjennom i arbeidsmarkedet. Hagen har som strategi å utvikle engasjerte medarbeidere som ønsker å bruke sin kunnskap til å skape forbedringer. Dette er en sentral pilar i LEAN arbeidet til Hagen, og er sentralt ikke bare i produksjonen, men også innen salg, kundesenter og montasje.
Hagen har i 2017 også satset betydelig på HMS både i eget hus samt lagt til rette for økt bevissthet og bruk av enkle og gode verktøy som montørene bruker aktivt.
Mange har snakket om å utnytte trapperommet. Men siden alle trapper lages på unike mål er det krevende å utvikle standardprodukter. Hagen startet dette arbeidet i 2014, og har involvert eksterne designere. Sammen med Hareide Design har Hagen utviklet Stryntrappa Garderobe, Kontor og Bod. En helhetlig kolleksjon av produkter for å bruke rommet under trappa er unikt – ikke bare i Norge, men i hele Europa. Gjennom dette tiltaket utvikler Hagen hele bransjen, ettersom dette gjør trapp til en mer interessant kategori.
Hagen har først og fremt vektlagt å investere i å utvikle seg som selskap. De siste 7 årene har de hatt høyere lønnsomhet enn trappebransjen i gjennomsnitt. For året 2017 vokste omsetningen fra 183 til 194 millioner kroner. Resultat før skatt for konsernet ble 14,9 millioner og et EBITDA resultat på 18,3 millioner. Hagen er derfor ett eksempel på at man kan kombinere tung satsing enten det er LEAN, utvikling av egne butikker eller nye produkter med god lønnsomhet. I 2017 har de satset betydelig på alle tre områdene.