buildingSMART Norge: Et digitalt eldorado

Prosjektlederne i buildingSMART Norge,
Sigve Pettersen og Chi Ho Lau.
– Se for deg et finn.no for byggenæringen! sier en begeistret Sigve Pettersen, prosjektleder hos buildingSMART Norge. Jeg blir med ett beroliget, for finn.no har både jeg og alle hørt om. Jeg er hos buildingSMART Norge på Lysaker for å snakke om digitalisering i byggenæringen. Et vidt og fremtidsrettet begrep, noe jeg har hørt er nyttig, men som ingen riktig vet hvordan skal bli implementert som en del av hverdagen til oss alle.
buildingSMART Norge er en interesseorganisasjon for hele bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen. De125 medlemsorganisasjonene består av byggherrer og entreprenører, arkitekter og rådgivere, bransjeorganisasjoner, utdanningssteder, bransjedatabase- og programvarebedrifter. buildingSMART Norge skal sikre en utvikling og implementering av en felles digital plattform som er med på å effektivisere næringen. Alle løsningene baseres på åpne formater slik at utviklingen skjer i et brukerstyrt marked med fri konkurranse.
Effektivisering
I byggenæringens digitale veikart har man som mål å ha halvparten så lite klimagassutslipp og dobbelt så rask prosjektgjennomføring innen år 2025. Kostnadene skal ned med 25 %. For å oppnå dette ønsker buildingSMART å bidra med en standardisert effektivisering for planlegging, bygging og drift.
Standardisering
– Det må til en standardisering av krav til egenskapene til ethvert produkt som brukes i byggebransjen, forteller Sigve. En standardisering bør gjøres på et åpent, digitalt format, slik at alle aktører får arbeidet sammen uten å gjøre feil. Dette vil spare tid, ressurser og penger for alle parter.
Digitalisering
– Det er denne digitaliseringen av egenskapene til produktene som bidrar til at vi faktisk kan nå målet vårt om prosjekt- og kostnadseffektivisering for næringen, samstemmer kollegaen Chi Ho Lau, også prosjektleder i foreningen. – Ved å bruke digitale verktøy kan vi oppnå felles krav til produktegenskaper som benyttes i byggenæringen.
Jeg vet mange kvier seg for ordet “digitalisering”. Det er nok litt fryktinngytende for de fleste. Jeg hører stemmer i hodet jeg har hørt ute i bedrifter tidligere: “De slutter sikkert snart å prate om den digitaliseringa”. “Det går over.” “Vi trenger ikke slikt i bedriften vår, det fungerer fint slik det har vært gjort i alle år.” “Vi har kjøpt en CNC-maskin, vi er ferdig digitalisert.” Men vi må innse at vi er inne i en revolusjonerende utvikling innen byggenæringen, i likhet med andre næringer, som omhandler digitalisering. Vi kan arbeide raskere, smartere og bedre.
Dataordbok
Da det er en forventning om standardisering fra alle aktører i byggenæringen har buildingSMART utviklet en dataordbok.
– Dataordboken sikrer at systemene har en felles maskinlesbar terminologi, som gjør at for eksempel U-verdi som byggherren krever på et vindu, treffer på samme U-verdi som produsenten har deklarert produktet sitt på. Dette gjør at man kan få til blant annet søk etter produkter basert på egenskap, og få treff på alle som har den egenskapen uten at systemer eller mennesker trenger å være i tvil om det er den samme betydningen, forteller Sigve. Da kan produktforespørsler og innkjøp gjøres raskere og riktigere, og siden det er på en åpen felles nøytral plattform vil alle få være med å gjøre sine produkter synlig.
Chi poengterer at dataordboken ikke er en produktdatabase, og at buildingSMART ikke er en konkurrent til programvareleverandører som bedriftene bruker i dag. – Vi er kun ute etter å definere og standardisere produktinformasjonen og egenskapene til produktene, sier han. Sigve legger til at dataordboken også sikrer en felles «summetone» mellom produktdatabaser og andre systemer som arkitektverktøyet eller bestillerverktøyet til byggherren.
Samarbeidspartnere
– Norsk Trevare er for oss en god samarbeidspartner, sier Sigve. – De er frempå og ser at medlemmene sine har et behov for denne type standardisering. Han sier de har en god dialog. Norsk Trevare var først ut med å involvere seg i dette arbeidet, og gjør en god jobb for medlemsbedriftene sine med å stille som eksperter for å definere egenskaper til deres produktområde, og sponse arbeidet med å gjøre det tilgjengelig i buildingSMART Dataordbok. – Vi ønsker å involvere produsenter og leverandører i den digitale prosessen. Det er nødvendig for oss å få kartlagt behovene fra arkitekt til prosess til ferdig bygg.
Ekspertpanel
For å få til en kvalitetssikring av egenskapene til produktene trengs det eksperter. Chi nevner at det finnes hele 490 ulike egenskaper basert på forskjellige testmetoder i henhold til harmoniserte EN- standarder på for eksempel et vindu. For å få finne alle disse egenskapene trengs det fagpersoner som kan kvalitetssikre dette inn i et felles digitalt plattform. – Dette er ekspertpanelet vi ønsker oss. Sigve legger til at han inderlig håper produsentene i bedriftene ønsker å bidra her. – Vi trenger et levende ekspertpanel som hele tiden er på for å få dette opp og gå til enhver tid.
– Ekspertpanel skal kvalitetssikre, og videre utvikle egenskapene til produktene. Dette bidrar til å sikre felles krav til egenskaper som byggenæringen kan stole på, konkluderer Chi.
Chi mener grunnlaget for at dataordboken skal bli en suksess ligger i nettopp innholdet, at merkingen av egenskapene blir gjennomført. – Per i dag har vi mangelfulle standarder, sier Chi. Dataordboken sikrer at alle programvarene forstår informasjonen i bygningsmodellen. – Vi må merke, dokumentere og dele all informasjon på ett åpent format med en standardisert terminologi.
Jeg undres hvem som skal ta for seg denne merkingen, det er ikke gjort på en dag.
– Godt spørsmål, mener Sigve. – Vi trenger hjelp til å finne eksperter som kan merke produktene slik at de kommer opp i søk, og til å verifisere egenskapene underveis. Jeg håper produsentene henger seg på her! oppfordrer han igjen.
Verdiskapning
– Vi tilrettelegger for verdiskapning hos produsentene, forteller Sigve, og legger til at de er lydhøre for hva brukerne selv ønsker i slike prosesser. – Vi må ha et løpende samarbeid mellom produsenter, leverandører og oss. Sigve nevner igjen Norsk Trevare og at de er svært positive til en felles digital, standard, og at de ønsker å bidra. – Det trengs noen drivkrefter på dette, så det beste hadde vært om en av de store kjedene hadde kommet på banen. Skal man være synlig, må man være med.
Kommunikasjon
I digitaliseringsprosesser kommer alltid spørsmålet om når dette skal gjennomføres, når dette skal skje og når får det eventuelt konsekvenser for bedriften. Jeg spør. Svaret er klart: – Det er generelle krav til bransjen om at det skal finnes standarder på produkter. buildingSMART ser behovet, og potensialet. Alle vil bygge raskere og mer kostnadseffektivt. Det handler om å få kommunisert ut dette budskapet på en god måte, mener Sigve. Men tidspunktet for når denne standardiseringen får sitt gjennombrudd kan hverken Sigve eller Chi svare på.
– Hovedessensen bak standardiseringen er å tilgjengeliggjøre produktinformasjonen. Å tilgjengeliggjøre dette er en viktig del av digitaliseringsprosessen. Hvor lang tid dette vil ta er umulig å svare på, sier Chi, men tilføyer at første versjon er etter planen ferdig om ett års tid. Da vil det legges til rette for å starte med merking av produktinformasjonen. Digitaliseringen satt i system vil igjen bidra til at produsentene blir synlige i det felles standardiserte systemet, for så å bli valgt som leverandører av produktene, fordi de finnes som en del av klassifiseringen.
Byggenæringens finn.no er et faktum!