Bygg og bevar

Daglig leder Sigrid Solheim Murud. Foto Bygg og Bevar.
Daglig leder Sigrid Solheim Murud. Foto Bygg og Bevar.

Interessen for gamle hus har økt generelt i befolkningen, og med det kommer flere spørsmål. Hvem kan vi henvende oss til, hvem har kompetanse, hvor er fagfolkene? – På den ene siden satt huseierne og ropte etter håndverkerne, mens håndverks-bedrifter med topp kompetanse opplevde oppdragstørke og fant andre markeder å leve av. Vi risikerte å miste viktig kunnskap som var bygget opp gjennom generasjoner, sier daglig leder i Bygg og Bevar Sigrid Solheim Murud.

Da eiere av verneverdige hus begynte å uttrykke sin frustrasjon over manglende tilgang til kvalitetssikret kunnskap om hvordan de skulle ta vare på husene sine, inngikk miljøverndepartementet et helt nytt samarbeid – med byggenæringen. Bygg og Bevar ble resultatet, og 2,5 år senere er tjenesten stadig mer populær.

Enklere kontakt
Miljøverndepartementet ble sammen med Byggenæringens Landsforening hovedpart i samarbeidet. Ved å stimulere til et stort marked innen riktig rehabilitering kan man sikre at håndverkere utvikler og beholder sin kompetanse.
Sekretariatet i Bygg og Bevar består av to personer, daglig leder Sigrid Solheim Murud og webredaktør Christel Eline Wigen Grøndahl.

Vinn-vinn
Målet med Bygg og Bevar er nettopp å gi lettere tilgang til kunnskap om de gamle husene. Bygg og Bevar samler inn kunnskapen fra de tunge fagmiljøene, både i kulturminnevernet og i byggenæringen, og formidler den på en lettfattelig måte for folk flest. Nettet er hovedverktøyet. Nettportalen er en kunnskapsbank med praktiske tips, råd og lenker til videre kunnskap. Sosiale medier er et svært inspirerende verktøy for å spre informasjon og dele engasjement og inspirasjon. Samarbeidet gir en vinn-vinn situasjon for både eiere, utførende, fagmiljøene og myndighetene.

Kvalitet i fokus
Bedriftene som er med i Bygg og Bevar har muligheten til å markedsføre seg med den kompetanse de har. – Vi får mange henvendelser hver eneste dag fra huseiere, forteller Sigrid. For dem er kunnskap høyt prioritert, og de er klar over at kvalitet ikke nødvendigvis koster mer i et lengre perspektiv.

Markedsbarometer
– Vi følger med på det meste som skjer i byggenæringen når det gjelder rehabilitering og restaurering, samt i kulturminne-vernet, forteller Sigrid. Slik danner vi et nettverk av svært mange og til dels nokså ulike miljøer, som har det til felles at de har noe å gjøre med den eksisterende bebyggelsen.
– Vi er blitt et slags markedsbarometer på søkeord og engasjement. – Folk er flinke til å si i fra når det er noe vi mangler. – Da gjør vi alt vi kan for å finne ut av det! Noen ganger er det bare et tastetrykk unna, andre ganger er det krevende problemstillinger ingen har noe klart svar på, og vi må tromme sammen en arbeidsgruppe. – Den siste tiden har det for eksempel vært stort trykk på oppgradering av originale trappedører og brannsikring. – Da må vi sette oss sammen på tvers av bransjer og interesser og finne ut hva vi skal anbefale.

Små bedrifter med stor kunnskap
Bedriftene som er med i Bygg og Bevar er stor sett små. – De sitter på masse kompetanse og magre markedsbudsjetter, sier Sigrid. – De fleste gjør mange forskjellige oppgaver. – I bygningsvernet er det en stor fordel å være allsidige! – Man kan ikke gå løs på én bygningsdel i et gammelt hus. – Den er en del av en konstruksjon, en tenkning. – Det ene fører gjerne med seg noe annet. – Håndverkere som har jobbet lenge med gamle hus har gjerne kunnskap i flere fag enn sitt eget.

Ønsker flere velkommen
– Vi ønsker oss flere bedrifter, sier Sigrid. – Vi vet det er mange flinke bedrifter som ikke har tenkt tanken på å markedsføre seg på noen nettportal. – Omdømme og jungeltelegraf er det viktigste kvalitetsstempelet. – Men vi har en viktig rolle i å oppdra huseierne, vi må kunne vise frem at kompetansen faktisk finnes der ute. – De trenger ikke velge første løsning på byggevarehuset.

Samler på kompetanse
Det er viktig å understreke at Bygg og Bevar ikke representerer noen sertifisering. Det er registreringen av bedriftens kompetanse og referanseprosjekter som er det bærende elementet i kvalitetssikringen. En Bygg og Bevar-bedrift må ha tilstrekkelig kompetanse til å velge løsninger tilpasser bygningens alder, konstruksjon, material-bruk og stil. De fleste forstår dette ved å se på nettsiden. -Vi har «avpublisert» flere bedrifter også, forteller Sigrid. -Hvis man reklamerer for utskifting av originale bygningsdeler kan man gjøre det andre steder, vår jobb er å hjelpe dem som skal ta vare på!

Gamle bygningsdeler representerer mange verdier. Ofte av en generøs materialbruk, med dimensjoner og kvaliteter vi ikke tar oss råd til i dag. Det er derfor til og med svært gamle bygninger står fremdeles i dag!

Stolt håndverk
– Vi må være stolte av og ta vare på det vi har bygget! Derfor heter vi Bygg og Bevar, sier Sigrid.

– Vi skal bygge og utvikle, men samtidig ta vare på det som har varig verdi. – Gjenbruk er godt for miljøet.

– Og hvis man kun skal henfalle til kortsiktige trender mister huset verdi for andre, og for senere generasjoner. – Heldigvis ser stadig flere verdien av å ta vare på det solide som er bygget tidligere, huset ditt skal overleve deg, og vedlikehold er god økonomi.

Samler på historier
Det ser ut til at flere unge mennesker ønsker seg hus med historie, og det er mennesker fra alle sosiale lag. Fokuset er stort på dette området også internasjonalt. Det handler om å finne seg et hjem med historie, karakter og originale detaljer. Vi vil ha stukkaturer, dobbelfløyede dører og 25 cm gulvlist. Godt bevarte hus gir så mye atmosfære og tilhørighet til området det står i.

Stor aktivitet
– Det skal skje mye framover, sier Sigrid. Facebook-siden oppdateres kontinuerlig. Nettportalen skal være et sted folk oppfatter som oppdatert og aktuelt, med kurs og arrangementer, artikler og prosjekter etter sesong. -Vi gleder oss også svært til Bygg reis Deg i oktober. Da har vi med oss 18 kvalitetsbedrifter som til sammen dekker de fleste fagområdene. -Så skal vi ha kirkebyggmøte, folkemøte om ENØK-tiltak, og masse demonstrasjoner av blant annet vindusrestaurering, sier hun.

Ta kontakt!
– Bygg og Bevar har allerede flere snekkerbedrifter med i samarbeidet, forteller Sigrid. -Vinduer og dører er imidlertid svært etterspurte temaer så vi trenger flere! Særlig på Vestlandet og Sørlandet.

-Er du en dyktig bedrift med referanser på istandsetting av originale bygningsdeler eller stilriktige kopier, hører vi gjerne fra deg!