C. Dahm

C. Dahm leverer produksjonsutstyr til veggelementer

Nå har C.Dahm Maskinforretning AS innledet en ny fase hvor de utvider sitt produktspekter fra å være en leverandør til norsk treindustri til også å være en leverandør til norsk boligbygging. Nå kan de tilby utstyr og kompetanse på å automatisere produksjon av veggelement.

C.Dahm Maskinforretning AS har inngått samarbeid med den Nederlandske maskinprodusenten H&M Houtbewekingsmachines. H&M har sammen med JJ Smith & Co i England utviklet moderne produksjonsutstyr for produksjon av veggelement. Med disse maskinene kan de tilby meget fleksible løsninger for innendørsproduksjon av veggelement. Maskinene kan brukes enkeltvis for produksjon i mindre skala eller kombineres i linje for store volum.

H&M leverer automatiske kapp-anlegg som kapper alt av stenderverk, lekter, kledning og bunn- og toppsvill. All kapping av nødvendig material til veggproduksjon gjøres automatisk fra kapplister som genereres av kundens konstruksjonsprogram. Alle emner kan merkes automatisk for bruk senere i produksjonen.

I en produksjonslinje for veggelement får operatør enkle grafiske skjermbilder som viser hvilke emner han skal legge inn i maskinen og i hvilken rekkefølge. Etter hvert som stenderne legges på plass spikrer maskinen disse sammen. Videre i produksjonen av veggene viser programvaren lagvis hvilke element operatør skal legge på.

Ved å kombinere flere maskiner etter hverandre øker man kapasiteten tilsvarende. Maskinene og utstyret er tilpasset nye og moderne krav til husproduksjon og veggene kan bygges med 400mm tykkelse.

Viktige stikkord for moderne innendørs produksjon av veggelement:

– automatisk pre-cut av stendere, lekter, kledning, sviller etc

– maskinstyrt produksjon med automatisk spikring av stendere, lekter, gipsplater etc

– automatisk fremtrekk av diffusjonssperre

– automatisk vending av veggen

Med innendørs industrialisert produksjon av veggelement kan produksjonen av hus gjøres betydelig raskere, rimeligere og mer miljømessig. I tillegg gir det bedre arbeidsforhold for de som skal bygge husene.