Detaljer før volum

Multitre Egersund AS holder til i fabrikkfellesskapet på Hellvik, utenfor Egersund.

Multitre Egersund AS holder til i fabrikkfellesskapet på Hellvik, utenfor Egersund. I 2012 startet Svein Erik Helvig og Henning Skailand opp bedriften, som tidligere var Trapperingen Helvig & Skaara AS. Både lokaler og maskinparken ble overtatt av Multitre, noe som gjorde at bedriften fikk en god og rask oppstart. Svein Erik er tredje generasjon i trappebransjen på Hellvik.

Multitre driver hovedsaklig med produksjon av både innvendige og utvendige trapper, men ønsker i tillegg å produsere andre produkter innen tre for å skape bredde i hva de kan levere.

– Det er lurt å ha noen ekstra bein å stå på, og som liten bedrift kan man raskt bli skviset ut av markedet, forteller Henning. Bedriften restaurerer eksisterende dører og kjøkken, og leverer innredning til kontor, spilevegg til større kontorlokaler, og skal denne våren levere innredning til nye, oppgraderte lokaler for Røde Kors i Egersund.

Vinner på fleksibilitet

– Vi er alltid tilgjengelige, og vi sier aldri nei. Men klart, må vi prioritere prosjekter, så blir trappene førstevalget, og trapper er det vi egentlig vil drive med, innrømmer Henning.

Kvalitetsprodukter

Importen legger selvsagt press på bransjen. Men Henning forteller at styrken deres er å ha fokus på kvalitet, og å kombinere ulike materialvalg i trappene deres. Et eksempel er en trapp de har levert med galvaniserte ståltrinn og rekkverk av accoya. – Ja, det er en dyr trapp, men denne trappa kan faktisk stå ubehandlet i 50 år, hevder han.

Tre mann i arbeid

I august 2018 ble lærlingen deres, Anders Lobekk, ferdig med læretiden, og Multitre ansatte han på fulltid. – Vi må være tre ansatte. Anders passer så godt inn her, og vi er glade for at han ble hos oss.

Multitre leverer 100–150 trapper årlig. Med tre mann i arbeid er de nokså sårbare, men samtidig sterke nok til å holde hjulene godt i gang. – Det går i bølgedaler, som i alle bedrifter, forteller Henning. I 2017 var omsetningen på seks millioner. – Det skal sies at vi må arbeide rimelig hardt for å nå disse tallene. Det er dyrt å stadig oppgradere maskinparken og arbeidskraften i Norge er kostbar.

– Prisene har stort sett stått i ro de siste fem-seks årene. Med mer prisbevisste kun- der er det ikke like lett å skru opp prisene i takt med indeksen. Vi må jo være konkurransedyktige, sier Henning.

Felles kunnskap gir løsninger på alt

Kunnskapen samlet på bygget er bra, og Henning og Svein Erik får ikke fullrost fellesskapet på Hellvik godt nok. Her er det samlet spesialister på flere fagfelt, håndverkere og selgere. Vi hjelper hverandre der vi kan. Her kommer vi alltid fram til en løsning, samstemmer de to. – Vi har tett samarbeid med arkitekter som stadig utfordrer oss. Det er spennende! smiler Henning.

Konkurransedyktige

Svein Erik trekker frem bedriften Eikund, som også er plassert i samme fabrikkfellesskap som dem selv. – De er flinke med aktivt salg og markedsføring, og det smitter over på oss andre, ved at vi blir mer synlige.

Det finnes per i dag ingen lignende konsepter med felles fabrikk eller lokale for bedrifter slik som på Hellvik. – Med all faglig kompetanse og kunnskap under ett og samme tak, er vi konkurransedyk- tige her på Hellvik.

Spennende prosjekter

Helvig Trevare AS har gitt anbud på et spennende trappeprosjekt i Egersund. Det er et åtte etasjer høyt kontorbygg som skal ha en vindeltrapp i stålkon-

struksjon og tre, og trappa vil utgjøre selve smykket i bygget. – Hvis Helvig får oppdraget, håper vi at vi kan være med å produsere den, sier Svein Erik spent. –Tankene streifer alltid innom og rundt slike annerledes og større prosjekter i det daglige, smiler han.

Fremtidsplaner

Fremtiden byr på spenning. – Drømmen er 10 millioner i omsetning, og to flere ansatte. Vi vet hva som skal til for å få det vi vil ha. Derfor er det viktig at vi ikke blir fro store eller for mange. Vi vil jo helst drive med produksjon fremfor å drive med administrative oppgaver og stort ansvar for mange ansatte. Det er vi ikke sikre på om det er verdt, innrømmer Svein Erik.

Hittil i år har det vært mye å gjøre, og en litt overraskende og god start på 2019. – Fortsetter det slik blir det et bra år, smiler Henning og Svein Erik.

Mer avansert

– Det er viktig at vi er nøyaktige og gjør et godt arbeid fra første stund. Trapp har blitt et møbel, og kundene setter høyere og høyere krav til utførelsen. Produksjonen er ikke mer komplisert, men mer avansert, forteller Svein Erik.

Multitre leier en CNC-maskin, som kan gjennomføre de fleste operasjoner etter kravene til kundene. I tillegg leier de fres, sag, pussemaskin og to lakkrom, samt byggene de holder til i.

Multitre er ikke vonde å be når kundene ber dem om å tenke utenfor boksen. De synes det er gøy å eksperimentere med farger og materialer. – Vi må gå for detaljer, når vi ikke har volum! avslutter Henning og Svein Erik.

FAKTA
Multitre er en del av et fabrikkfellesskap som holder til på Hellvik rett utenfor Egersund i Rogaland. Her finner du blant annet bedrif- tene Eikund, Høvelmesteren og Egersund Møbelsnekkeri, som du allerede har lest, og kan lese mer om i de kommende utgavene av Tre og Profil. Deres unike fellesskap bidrar til et godt, sosialt og faglig miljø, og kunnskap og maskinparker kan benyttes på kryss og tvers av hverandres bedrifter.

Accoya-trapp.