En liten trappesnekker med store oppdrag

Av Elisabeth Østby

Lautens Snekkerverksted fyller 60 år i år. Med kun tre ansatte lager verkstedet trapper på gamle måten, uten hverken CNC maskin eller tegneprogram. Ordrelista er lang, og prosjekteringstiden fram til ferdig oppsatt trapp kan ofte være et år. Kundene spør ikke alltid om pris. De vet hva de vil ha.

–Jeg skjønner egentlig ikke at jeg fortsatt henger sammen, ler daglig leder og eier Arve Lauten. Verkstedet ligger omtrent 10 meters gange fra huset hans, på Frogner i Lillestrøm kommune. Her er det hardt arbeid, hver dag.

Daglig leder og eier Arve Lauten
Daglig leder og eier Arve Lauten.

Godt kundegrunnlag

–Far var den fødte snekker, smiler Arve. –På 50-tallet utdannet han seg til møbelsnekker, og startet virksomheten i uthuset på hjemstedet. Arbeidsmengden økte, og et større verksted ble bygget 15 år etter. Da hadde faren skrevet kontrakt med en byggmester om å lage trapper og innredning til de store skipsrederboligene i Oslo. Og slik har det egentlig fortsatt. Med gode referanser har kundene stadig blitt flere.

Arve begynte å jobbe sammen med faren etter at han var konfirmert. –Nå er jeg 62 år, så det har blitt noen år, humrer han.  Arves bror arbeidet også på verkstedet i mange år. Da faren ønsket å overlate ansvaret til neste generasjon som 67- åring endte det med at Arve tok over driften alene. Vi var for ulike, dessverre, sier Arve. –Slik er det jo av og til. Selv om man er i slekt så er det ikke alltid man skal jobbe sammen.

Far og jeg jobbet stort sett godt sammen, mimrer han. –Vi jobbet hardt og produserte mye. Han var aktiv i bedriften helt til han fikk slag, 78 år gammel. Arve jobber i dag sammen med  møbelsnekker Håkon Seiertun og sin kone Trine. 

Prestisjeprosjekter

Arve er klar over at den produksjonen de driver er gammeldags. –Men vi driver i et nisjemarked, ulikt alt annet, sier han. –Trappene våre er spesialtilpasset, og det er ikke alt som egner seg for effektiv produksjon. Her kan hele 700 timer gå med til en jobb. Det vil si at vi lager få trapper, der håndverket betyr mye. Lautens Snekkerverksted leverer trapper til store prestisjeoppdrag, og til noen av Norges rikeste. Med en omsetning på fire millioner kroner, kan en trapp koste opp mot 1 million. 

Mest glad i håndarbeidet

–Prising er det vanskeligste jeg gjør, sier Arve. –Jeg må nok innrømme at jeg ikke får betalt for alle timene jeg legger ned. Jeg er som mange andre i bransjen, glad i håndarbeidet, ikke så glad i alt det andre. Derfor var det en stor milepæl da kona sluttet i jobben sin for å ta seg av alt papirarbeidet. Det var skummelt til å begynne med. For da var vi helt avhengig av å ha nok oppdrag. 

Godt samarbeid

Det går fortsatt godt, og arbeidsmengden er alltid litt for stor. Arve og Håkon lager trapper både til nye hus og hytter, og også svært gamle hus. –Når man setter inn trapper i 100 år gamle hus, så skal det se ut som at de faktisk hører hjemme der, sier Arve. –Slike trapper skaper vi i verkstedet vårt. Jeg kan fortsatt bli litt forundret over hvordan vi klarer å komme i mål med store og kompliserte prosjekter, ler han. –Men vi gjør alltid det. Arve drar gjerne på befaring flere ganger før han tar endelige mål. –Vi må finne gode løsninger for kundene våre, og det tar tid, sier han. Arve og Håkon samarbeider med et annet snekkerverksted om flere prosjekter. Det er godt å ha dyktige trappesnekkere å støtte seg til, sier Arve. 

En ny tid

Når Arve mimrer tilbake på alle årene som trappesnekker, så innrømmer han at det ikke alltid har vært en dans på roser. –Jeg har omtrent bodd i snekkerverkstedet hele livet, smiler han. –Skillet mellom jobb og fritid blir hvisket bort. Dette har vært livet mitt, med alle sine opp og nedturer, slik jo livet faktisk er. Nå har jeg det veldig bra, og ser fram til å kunne tilbringe mer tid sammen med barn og barnebarn. For jeg har passert en grense for hva jeg klarer. Jeg må redusere antall timer i verkstedet, og tilbringe tiden andre steder.  Men trangen til å skape vil aldri forsvinne. Verkstedet står på tunet, og veien inn er kort. For det er ikke snakk om å gi seg riktig ennå, smiler han. –Bare trappe ned, litt. 

Bildetekst:

Her reddes en gammel trapp og nytt rekkverk lages i samme stil.