Her reddes en gammel trapp og nytt rekkverk lages i samme stil.

Her reddes en gammel trapp og nytt rekkverk lages i samme stil.

Her reddes en gammel trapp og nytt rekkverk lages i samme stil.