En trappeprodusent med luft under vingene

Kårstad Trevarefabrikk AS ligger i et av Norges raskest voksende område, nemlig Øvre Romerike. I over 70 år har bedriften levert produkter til nærområdet.  Den store veksten kom da hovedflyplassen ble bygget på Gardermoen.  

Knut hilser oss blidt velkommen.  Ved siden av han står hans far Jan Erik Kårstad, og litt lenger inn verkstedet vinker fjerde generasjon Markus Kårstad Kemi.  For dette er en skikkelig familiebedrift, og Knut er glad for at ungdommen ser potensialet i bedriften. -Vi må tenke framover, sier han. -Tiden går fort, og det er viktig å ha en plan for framtiden.

Et riktig veivalg

Knuts bestefar, Bernt, startet snekkerverksted sammen med sin bror, Ole, i 1949.  Som de fleste andre snekkerverksteder på den tiden lagde de alt kundene ønsket.  På 70-tallet begynte Jan Erik i bedriften, og ikke mange årene etter spesialiserte de seg på trappeproduksjon.  -Det var et lurt valg, smiler Knut.  For trapper har virkelig fått sin opptur, og konkurransen fra utlandet har latt vente på seg.  – Det har vært en jevn og god produksjon i mange år nå, sier Knut.  -Nå ser vi at konkurransen fra utenlandske trappeprodusenter er i ferd med å ta seg opp, så her er det bare å jobbe på.

Ingen vet hva framtiden bringer

Knut og storebroren Trond har jobbet i fabrikken i diverse ferier i hele oppveksten.  Det var aldri noen stor tvil om hvor de to brødrene skulle jobbe etter endt skolegang.  Trond drev Kårstad sammen med sin far i noen år før Knut ble med for fullt i 1999.  Planen var at Knut og Trond skulle drive trappeprodusenten sammen.  Det gjorde de også fram til 2014.  Da rammet krisen familien.  Trond valgte å avslutte sitt eget liv, og framtiden, slik som Knut hadde sett den for seg, ble totalt forandret.  -Men det er rart hvordan man kommer seg igjennom slike tragedier, sier Knut.  -Vi er fint skrudd sammen vi mennesker.  For sammen med god støtte fra familie og venner, samt dyktige ansatte klarte vi å styre bedriften riktig vei.

En fleksibel arbeidsstokk

Som eneste trappeprodusent på Romerike har de et stort marked å mette.  -Styrken vår er at vi er små, mener Knut. -Kundene har en person å forholde seg til, for her jobber vi tett mellom produksjon og salg. Vi står selv for innsalg, oppmåling, produksjon og montering, samt reklamsjonshåndtering.   I mange år var Kårstad en to og tre manns bedrift.  Det varte helt til flyplassen på Gardermoen kom.  I dag er de seks dyktige ansatte med en omsetning på ca 8 millioner kroner.  Selv om de ansatte har sine faste oppgaver, så har alle kunnskap nok til å rotere på arbeidsplasser. Slik er de fleksible og kan tilpasse seg hverandre. 

Nye læreplaner

-Når det gjelder rekruttering, ser vi positivt på fremtiden. Bransjen har ønsket seg mer spesialiserte arbeids-takere med snekkerutdanning som er rettet mot trappebransjen. Bransjeorganisasjonene har gjennom faglig råd for bygg- og anleggsteknikk tatt dette opp med utdanningsmyndighetene, og vi har forventninger til at de nye læreplanene som sendes på høring i februar 2021 inneholder fordypningsområder i trapp, sier Knut.   

Det viktige samarbeidet

Kårstad har godt  samarbeid med andre fabrikker i nabokommuner.  -I dag er kravene fra kundene store, og det er fint å ha bred kompetanse å støtte seg på, sier Knut.  -Vi er ikke like flinke til alt, slik er det i en så liten bedrift.  Selv om vi selvfølgelig strekker oss så langt vi kan.  Derfor er det godt å kunne ha gode samarbeidspartnere å støtte seg til.  For med en produksjon på ca 250 trapper i året, er det stor variasjon i oppdragene.  

Nytt år, nye muligheter

Markedet strekker seg fra Oslo og nordover, med hovedvekt på Øvre Romerike.  De har kunder både innenfor proff- og privatmarkedet, og hyttemarkedet har hatt en god økning  det siste året.  -Av naturlige årsaker, smiler Knut.  -For det må sies.  Vi har merket Covid 19 sitt inntog.  Vi har heldigvis sluppet unna permitteringer selv om vi har hatt færre oppdrag i 2020.  Hovedårsaken er at aktiviteten hos utbyggerne har vært mindre.  Det er ingen som har avbestilt hverken befaringer eller monteringer.  Vi var spente på råvaresituasjonen, men det har fungert  bra.  Nå ser vi positivt på tiden som kommer.  Vi er heldige som er i denne bransjen, for den har klart seg ganske godt gjennom krisen så langt.   

Må spille på våre fordeler

-Konkurransen kan nok bli tøffere framover, for vi ser flere og flere utenlandske aktører som oppretter salgskontorer i Norge med norsktalende selgere, fortsetter Knut.  -Det gledelige er at kundene i større grad er opptatt av det kortreiste og miljøaspektet i produktene de investerer i.  Dette gjelder spesielt for privatmarkedet, og for de mindre entreprenørene.  Koronakrisen har også vist oss hvor viktig det lokale næringslivet er, så noe godt kommer ut av det.  Vår styrke er rask respons.  Så fort som alt skal gå i dag, er effektivitet selve nøkkelen til å sluttføre en ordre.

Trapp i sentrum

Kårstad leverer mest tradisjonstrapper, men lager i økende grad også mer moderne trapper.  -Kombinasjonen av glass og eik er populær, sier Knut.  -Mange kunder er villige til å bruke mye penger. For trappa har fått en mye mer synlig plassering i hjemmet som derfor krever en annen utforming.  Den tradisjonelle kjelleren er så godt som borte, og det bygges på mindre flater og i flere etasjer der trappa får en sentral plass. 

Konkurrerer på like vilkår

Som et lite snekkerverksted på et lite sted, har det gjennom årenes løp forekommet spørsmål om de kunne ta på seg svart arbeid.  -Det har vi selvfølgelig takket nei til, sier Knut.  Det er med glede de nå kan tenke tilbake og faktisk ikke huske sist gang de fikk et slikt spørsmål.  -For skal vi overleve som bransje må vi konkurrere på like vilkår.  Det gjør vi heldigvis i dag, avslutter Knut.