Enebolig Holtet

Særpreget enebolig tilpasset gammel eplehage

Da arkitektene skapte eneboligen Holtet ble trekonstruksjon tilpasset huset etterhvert som det fant sin form. Oftest er det motsatt. 

Tekst: Knut Werner Lindeberg Alsén Foto: Gunnar Sørås

Hensyn til tomt og naboer 

Arkitekten forteller at utgangspunktet for eneboligen var en typisk utfordring man finner i Oslo. Byggherren ville bygge ut i hagen til en eksisterende bolig, innenfor et begrenset budsjett. Tomten var en nydelig, men relativt trang, gammel hage – som man ville bevare. 

– Det var viktig for oss å berge mye av hagen for uteopphold og lek, samtidig som området beholdt de omkringliggende naturkvalitetene til glede for beboerne, både når familien oppholder seg inne og ute. Målet ble derfor å sette et begrenset fotavtrykk i første etasje. Andre etasje kraget vi ut for å skape overdekkede utearealer, forteller arkitekt Thomas Lius som er partner i Atelier Oslo. 

Prefabrikkerte søyler og bjelker i tre 

Eneboligen er brutt opp i mindre volumer slik at det ble tilpasset den relativt trange tomten og hensynet til den omkringliggende bebyggelse. Husets konstruksjon er laget med prefabrikkerte søyler og bjelker i tre. All treet i konstruksjonen er eksponert i interiøret. 

De utkragede rommene i andre etasje henger fra høye trebjelker oppunder taket. Bjelkene har ulike dimensjoner, avhengig av utkragingenes lengde. Søylene har unike dimensjoner, tilpasset sin individuelle belastning. 

– Da vi utformet huset, var det ikke et mål for oss å lage det etter en standardisert modell eller å tilpasse trekonstruksjonen til husets geometriske form. Vi gjorde motsatt. Konstruksjonen ble til etterhvert som husets geometriske form og kvaliteter organisk vokste fram, som om man har latt blikket vandre langs greinenes forløp i en skog, forteller Lius. 

Lius forteller at prosjektet ble gjennomført innenfor et begrenset budsjett. Den særpregete og gjennomarbeidete eneboligen ble muliggjort på grunn av et åpent og tillitsfullt samspill mellom byggherre, arkitekt og entreprenør.

Fakta: 

  • Om eneboligen Holtet
  • Beliggenhet: Oslo
  • Arkitekt: Atelier Oslo
  • Ferdigstilt: 2015
  • Trebruk: Prefabrikkerte søyler og bjelker i tre.

Om Atelier Oslo

Atelier Oslo ble etablert i 2006. Kontoret som har 15 ansatte har som mål å lage arkitektur av høy kvalitet, med vekt på konstruksjon, materialbruk, lys og rom. Atelier Oslo arbeider med kulturbygg, byutvikling, kulturminner, boliger, hytter, utstillinger og installasjoner. Selskapet står blant annet bak nye Deichman bibliotek i Bjørvika, og Klimahuset ved Naturhistorisk Museum i samarbeid med Lund Hagem. I 2019 vant Atelier Oslo konkurransen om det nye Fotografihuset i Bjørvika.