Flere positive signaler

–Fortsatt er det delte tilbakemeldinger fra bransjen om markedet, men vi begynner å høre litt mer optimisme. Flere snakker nå om en positiv utvikling på vindussiden for eksempel. Vi øyner et lys i tunnelen og nå som boligprodusentene har sagt at bunnen er nådd så tar vi det med oss for alt det er verdt, smiler daglig leder i Norske Trevarer Hilde Widerøe Wibe. 

Hilde Widerøe Wibe

Markedet

Vi i Norske Trevarer står sammen med NHO Byggenæringen og jobber i de politiske kulissene for å skape en bedre arbeidshverdag for alle i bransjen. Vi har jobbet masse med å få på plass bedre støtteordninger i både Enova og Husbanken i revidert nasjonalbudsjett – og resultatet får vi i midten av juni.

Kontrakter

–Etter tilbakemelding fra flere som opplever vanskeligheter med kontraktinngåelser, har vi gått sammen med Betong Norge om en spennende seminarrekke i regi av advokatkontoret Selmer. Tema er kontrakter og hvilke fallgruver dere bør unngå. Hensikten er å gi dere råd om hvordan unngå for høy risiko i nye prosjekter, sier Hilde. Påmelding på norsketrevarer.no. –Vi har også framforhandlet en rammeavtale for rabattert rådgivning med Selmer for de som ønsker mer bistand. 

Ruteretur

–Vi har lenge jobbet for en utvidelse av returordning for vinduer fra bare PCB-ruter, som vi har i dag til å gjelde alle typer isolerglass ruter, fortsetter Hilde. –Saken har vært oppe til behandling i Stortinget hvor Ruteretur blir omtalt i positive vendinger fra alle partiene. Vi har foreløpig ikke fått gjennomslag for en utvidelse av returordningen, da regjeringspartiene konsekvent stemmer ned forslag de ikke har kommet med selv. Flere partier på Stortinget støtter forslaget, og vi har planlagt flere påvirkningsaktiviteter framover. 

Energieffektivisering

–Vi jobber utrettelig med støtteordningene til energieffektivisering. I mai var vi på NRK kveldsnyhetene og snakket om viktigheten av å få støttemidler gjennom Enova. Slike midler gjør at flere ser muligheten til å skifte ut vinduene sine.

Rekruttering

Rekrutteringsarbeidet gires opp. Fødselstallene vil i årene som kommer være synkende. Kampen om arbeidskraft og kompetanse vil dermed øke. For å være med i konkurransen om ungdommen må rekrutteringsarbeidet økes i omfang. Vi skal fortsatt være aktive på sosiale medier og våre ambassadører gjør en utmerket jobb for bransjen, sier Hilde. –Vi har nå satt i gang tiltak for å nå ende bredere ut til lærere, rådgivere og skoler.

Vi ser fram til en solfylt sommer før høsten hvor de positive trendene forhåpentligvis øker i omfang, avslutter Hilde. 

Datoer

Digital Fagdag 23. oktober. 

Trevaredagene: 29.-30. januar på Gardermoen

Landsmøtet: 22. – 25. mai i Rogaland