I august tok Ingrid Borgine Valsjø Olafsen svennebrevet sitt hos Sollihøgda Trevare.

I august tok Ingrid Borgine Valsjø Olafsen svennebrevet sitt hos Sollihøgda Trevare.

I august tok Ingrid Borgine Valsjø Olafsen svennebrevet sitt hos
Sollihøgda Trevare.