Ikke redd for å satse

NorDan Otta ligger midt i hjertet av Gudbrandsdalen. – Her er vi en godt lokalisert fabrikk som logistikk- og transportåre til og fra både nord, sør, øst og vest, forteller fabrikksjef Stein Roger Ulen. Selve hovedkontoret til NorDan ligger på Moi i Rogaland, og fabrikk finnes også der og i Egersund.

NorDan Otta har vært en del av NorDan-konsernet siden 1974, og utgjør en av de største arbeidsplassene i Gudbrandsdalen med sine 87 ansatte. Målet til konsernet er å være ledende innen utvikling, markedsføring, produksjon og levering av miljøvennlige og trygge vinduer og dører med tilbehør. NorDan Otta intet unntak.

Kvalitetsstempel

NorDan ble grunnlagt på Moi i 1926, og er en betydelig produsent av dører og vinduer i Europa. Siden oppstarten har de vist hvordan teknologi, innovasjon og nyskapning resulterer i topp moderne produkter med god kvalitet. I 2017 ble NorDan AS kåret til «Årets leverandør» av sine samarbeidspartnere hele fem ganger, og trenden fortsetter også i 2018.

NorDan Otta ble i 2014 kåret som en av de tre beste leanvirksomhetene i Norge. Å være en leanvirksomhet vil si at driften har fokus på langsiktig filosofi, prosesser, utvikling av mennesker, organisasjonslæring på bakgrunn av problemløsning og den norske modellen. 

15 millioner i investeringer

I 2017 investerte Otta-fabrikken hele 15 millioner på ny utstyrspark og ny lagerhall. Nå har de et fabrikkareal på hele 10500 m2. 2018 ble et omstillingsår etter en stor produktomlegging høsten 2017.– Å skulle øke volumet og samtidig sette i gang med nye produkter ble en reell utfordring, innrømmer fabrikksjefen. 2018 solgte som aldri før og produksjonen slet med etterslep det meste av året. Først på høsten begynte fabrikken å gå i takt med volumet, sier Stein Roger.  

– Vi ble mer standardiserte, fikk enda flere produkter vi kunne produsere, og hele produksjonsprosessen ble betydelig forandret. Nå automatiseres det meste av produksjonen, og den neste investeringen som kommer høsten 2019 vil være en maskin som produserer hver enkelt komponent i et vindu fra A til Å i en operasjon. Planen videre er å på sikt erstatte alt av maskiner med flere av denne typen, sier en fornøyd fabrikksjef. Han er også veldig fornøyd med at det er investeringsvilje i konsernet til å satse på Ottafabrikken. I 2019 legger konsernet ytterligere 19 millioner i investeringer på Otta.

Ser fremover

Kundegrunnlaget til NorDan AS er byggevarehandelen og byggmestere over store deler av Norge. Moten i dag tilsier at kundene vil ha store vindusflater, og utvendig overflate laget av aluminium. Dette er et dyrere produkt, men desto mer holdbart og vedlikeholdsfritt.

– De nye TEK17-forskriftene gjorde at vi kom oss inn på prosjektmarkedet, og dermed fikk et mye større produksjonsgrunnlag over vinteren. Dette er veldig bra for oss siden NorDan i 2018 valgte å ikke produsere til lager, noe som var mye av grunnlaget vårt for produksjon om vinteren tidligere, sier Stein Roger. – Tallene for 2019 er grønne så langt! I 2019 har NorDan Otta budsjettert en omsetning på 210 millioner kroner. I femårsplanene til NorDan AS skal Ottafabrikken øke til 260 millioner innen 2023.

Ønsker å ansette flere

– Nå har vi fem personer på kontrakt, så målet må være å ansette disse. Hos oss har vi en utfordring at høysesong ligger mellom mai – oktober, resten av året er noe mer usikkert når det gjelder volum. Tidligere løsninger i samarbeid med forbundene som ansatte er organisert i, er å jobbe litt mer i høysesong og ta ut fri i lavsesong, sier Stein Roger. Hovedtillitsvalgt Per Dagfinn Ersvik er samstemt: – Alternativet er jo permitteringer, og det kan vi ikke risikere.

NorDan Otta viser seg å være et populært arbeidssted, ved forrige utlysning av stillinger hadde de søkere fra både inn- og utland. – Vi har en høy snittalder her, så prioriteringen var å senke snittalderen i tillegg til å innhente kompetansen vi trenger. Også er det jo ingen hemmelighet at vi er en mannsdominert bedrift, innrømmer Per Dagfinn.

– Vi er også mer enn villige til å ta imot lærlinger, så send de hit, ivrer Stein Roger.

HMS og lavt sykefravær

NorDan har et lavt sykefravær. – Vi tenker HMS i hele produksjonen, forteller Stein Roger og Per Dagfinn. Alt fra støttdempende matter, riktig verneutstyr til HMSvennlige maskiner og utstyr. – Som et eksempel har vi robotisert malingsanlegget vårt, dette ble et enormt løft ifht å skulle stå å male for hånd. Sykefravær koster, så vi får igjen for å prioritere HMS, bekrefter Stein Roger.

Omorganisering gir rom for satsing

I 2018 ble det etablert en ny struktur i NorDan-konsernet, og NorDan AS ble til den norske delen av NorDan-gruppen. – I et internasjonalt selskap som NorDan er hadde dette stor betydning for oss som norske produsenter, bekrefter fabrikksjefen. – Vi blir nå i mye større grad sett og hørt, og er med i beregningene fremover. Det er samtidig viktig at vi leverer resultat, og vise at vi tenker langsiktig. Denne strukturendringen har bare positive ringvirkninger for oss på Otta, samstemmer Per Dagfinn.

NorDan-gruppen har nå befestet sin posisjon i Polen, Litauen, Sverige, UK og Norge. I Kina har også NorDan eget selskap som sørger for komponentleveranser til alle fabrikkene. I Polen bygde NorDan i 2016 en egen topp moderne fabrikk som pulverlakkerer og kapper aluminiumsprofiler til alle de norske og polske fabrikkene. Outsourcing av slike tilleggsoppgaver til lavkostland, er en stor bidragsyter til at alle de norske NorDan-fabrikkene i Norge bidrar med positive resultat i konsernet. Både fabrikken på Otta og i Egersund har i perioder levert resultater på høyde med de polske NorDan-fabrikkene. – Dette viser at produksjon i Norge har livets rett også i fremtiden, avslutter Stein Roger.