Innovatøren i Lillesand

Av Elisabeth Østby

I januar 2021 startet Aanesland Treindustri AS bygging av et splitter nytt fabrikkbygg.  Nøyaktig ett år etter flyttet de inn, og er nå klare for full satsing i sitt 2000 kvadratmeters produksjonslokale.  Her produseres søyler, rekkverk, flaggstenger, båtmaster og utvendig belistning til hus og hytter. Eier Gunnar Adolf Aanesland forteller om en byggeprosess der nye løsninger for å bygge i tre er testet ut og godkjent for bruk.  For Gunnar Adolf er allergisk mot stål.  

Vi kjører inn på industriområdet i Lillesand tidlig en morgen.  Det er mørkt, men jeg skimter et nybygg, og svinger inn.  Det lyser i vinduene i etasjen langt der oppe, og der står Gunnar Adolf og vinker ned til meg. –Det mangler skilting og lys utvendig, smiler han, da han åpner døra.  –Siste finish tar alltid litt tid, men nå er vi i hvert fall i full gang med produksjon, og kontorene i administrasjonen er ferdige.

Splitter nytt bygg bekledd med kledning fra Eikas sagbruk.

Norske leverandører

Mens vi står der ute og betrakter bygget, begynner det å lysne.  Endelig ser jeg den fantastiske, lyse kledningen fra Eikås sagbruk som dekker hele bygget.  Alle vinduene er produsert av Uldal AS, og alle innerdører er laget av Scanflex AS. Ytterdøra er laget av Dørfabrikken Vatnestrøm og limtre kommer fra Sørlaminering som er søsterbedriften til Aanesland Treindustri.  To enorme flaggstenger ligger klare til montering utenfor fabrikken.  –Med E18 ikke langt unna, skal flaggene vaie høyt for å vise vei til oss, humrer Gunnar Adolf.

Stor miljøgevinst

–Vi bruker våre gode samarbeidspartnere i bransjen, og gjerne så lokalt som mulig, fortsetter han. –Alt handler om miljø nå, og vi må minimere CO2 avtrykket i alle ledd. Vårt mål er å være best, også på miljø.  Bygget som består av kun tre, gir store miljømessige gevinster, og gir 48 prosent lavere klimagassutslipp enn et tilsvarende bygg i stål eller betong.

TRE kan brukes til alt

–Tre er mitt materiale, og jeg ville at det skulle brukes i alle deler av bygget, også i sammenføyningene, sier han. –Hvis noe ikke er prøvd ut før, så må det testes.  Det har vi gjort, og det viser seg gang på gang:  Alt er mulig. –Det handler om dimensjoner og treets naturlige styrke, som vi må utnytte for alt det er verdt.

Tre – aldri stål

Enorme søyler og dragere binder bygget sammen, og er satt sammen på en måte som minimerer bruk av stålforbindelser mest mulig.  De forbindelsene som må brukes er ikke av stål, men av tre og er i tillegg gjenvinnbare.  Aanesland har dreid sine egne treplugger som brukes til forbindelser. Dette har aldri vært gjort før.  Sammen med arkitekt Helen & Hard har Aanesland utviklet disse trepluggene. Dette er et eget forskningsprosjekt gjennom sirkTRE, der trepluggene skal kunne gjenbrukes i andre byggeprosjekter. 

En annen viktig bestanddel i et bygg er trykkfordelingsplate.  Vanligvis er denne i stål, men hos Aanesland er den utviklet i eik.  Eikeplata er 8 cm tykk og har samme dimensjon som søylen.

Produserer egen strøm

I den nye fabrikken brukes all flis til å varme opp eget bygg.  Men Gunnar Adolf stopper ikke der.  For han har utviklet en vindmølle i tre.  Målet er å få sin egen vindmølle som kan gi strøm til alle fabrikkene som han er med på å drive. –Den egenutviklede vindmølla i tre kan bidra til en helt ny næring, og mange arbeidsplasser, fortsetter Gunnar Adolf.  –Vi har lagt fram et forslag til en vindmøllepark i Birkenes kommune, og venter nå kun på godkjenning fra statsråden.

Stor utvikling

Tilsammen er de 14 ansatte med en omsetning på 28 millioner kroner hos Aanesland.  Det var farfaren til Gunnar Adolf som startet fabrikken i 1945.  Han lagde kister, flaggstenger og stiger. –Alle ville flagge og pusse opp etter krigen, smiler Gunnar Adolf. Dreiing av treverk var da som nå spisskompetansen i fabrikken.  Gjennom tre generasjoner har bedriften vært igjennom et vidt spekter av produkter, og produserer i dag til blant annet byggevare- og husbyggerbransjen.  Gunnar Adolf har eierskap i flere produksjonsbedrifter sammen med sin kollega Halvard Nilsen. Sørlaminering ble kjøpt opp av Aanesland i 2019 og de to fabrikkene drar gode synergier av hverandre.  Sørlaminering har 42 ansatte med en omsetning på 160 millioner kroner.  Aanesland limtre er et prosjekt-selskap som forhandler limtre fra noen av Europas største og fremste produsenter, og leverer blant annet til broer og klatretårn. I høst kjøpte de opp EKS Design i Askim og alle maskiner og utstyr er flyttet til fabrikken i Lillesand.  Aanesland har samtidig oppgradert sin egen maskinpark og en ny CNC og tykkelseshøvel er snart på plass. Vela er norsk forhandler for Homag som er leverandør av nytt utstyr.

Eksport

25 prosent av omsetningen til Aanesland Treindustri kommer fra eksport som går jevnt og trutt til England og USA.  De produsere søyler til Moelven i Sverige og flere limtrefabrikker i Tyskland.  –Avstandsmessig så spiller det ingen rolle om vi sender til Tyskland eller nord i Norge.  Det er like langt til Roma som til Båtsfjord, smiler Gunnar Adolf. 

Skal alltid velge tre

Aanesland har nå levert utvendig belysning i tre til et stort prosjekt i Stockholm.  Dette er produkter som tidligere er levert til miljøgater og hytteområder.  –For det er ingen gode argumenter for ikke å velge tre, fortsetter Gunnar Adolf.  Et nyopprettet firma, Trekabiner AS er i gang med å utvikle baderomskabiner i massivtre.  Dette er et prosjekt Aanesland gjør sammen med Oslo Tre og Jørgen Tycho.  Nå har de to kabiner i fabrikken som er klare til testing hos SINTEF  etter våtromsnormen.  Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge.  Et leilighetsprosjekt er under oppføring i Kristiansand, og målet er å få inne en testkabin her.  

Et annet spennende prosjekt som Aanesland har levert sammen med Bico Bygg og Innredning er leveransen av en splitter ny Burger King restaurant i Bamble oppført i kun tre. Eierne fra USA kom på åpning, og nå står fire nye restauranter i Danmark for tur.

–Vi skal alltid velge tre, og grunnen til det er åpenbar.  Miljøfokuset blir bare større og større, og vi som produsenter må utvikle nye løsninger slik at bruken av tre kan øke ytterligere.  Fabrikkbygget til Aanesland Treindustri er selve symbolet på at alt er mulig.  Det er krevende arbeid, men det er verdt det, avslutter Gunnar Adolf.

Fakta sirkTRE

sirkTRE skal sørge for at returtre ombrukes i byggeprosjekter og inngår som råstoff i dagens treindustri. Målet til sirkTRE er å utnytte 250.000 kubikkmeter av Norges treavfall innen 2024, tilsvarende 100.000 tonn, og 1 million kubikkmeter innen 2030. sirkTRE vil bidra med et klimakutt på 0,5 millioner tonn CO2 årlig innen 2024, og to millioner tonn CO2 årlig innen 2030. Det treårige prosjektet sirkTRE har et totalbudsjett på over 180 millioner NOK.

Tuva Eieland ble ansatt som daglig leder fra nyttår.  Hun har jobbet i bedriften i tre år. –Nå kan jeg gjøre det jeg liker aller best, sier Gunnar Adolf Aanesland.  Og det er å fokusere på salg og markedsføring. Her viser han fram den egenutviklede trepluggen som brukes som forbindelse i det nye bygget.