Enorme søyler og dragere binder bygget sammen, og er satt sammen på en måte som minimerer bruk av forbindelser mest mulig.

Enorme søyler og dragere binder bygget sammen, og er satt sammen på en måte som minimerer bruk av forbindelser mest mulig.

Enorme søyler og dragere binder bygget sammen, og er satt sammen på en måte som minimerer bruk av forbindelser mest mulig.