Inspirert av vikingenes byggeteknikker

Redningsselskapets nye kurs- og konferanselokaler er inspirert av maritim og norrøn trearkitektur. De lokale gravhaugene «Borrehaugene» har vært et viktig utgangspunkt for bygningsformene og materialvalget i tre. 

Tekst: Knut Werner Lindeberg Alsén, foto Espen Gees

RS Noatun er Redningsselskapets nye faglige og sosiale samlingssted som inkluderer kurs- og konferanselokaler, hotell og restaurant, samt Sjøredningsskolen. Senteret styrker det 126-år gamle arbeidet for å redde liv, og å bedre sikkerheten for de som ferdes på sjøen. Kurs og kompetansesenteret har fått stor oppmerksomhet med sin plassering i terreng, arkitektur og materialvalg. RS Noatun ble åpnet av åpnet Hans Majestet Kong Harald i 2018. 

RS Tunet AS er eid av Rednings-selskapet og Horten Industripark (HIP), og ligger på Langgrunn i Horten. I det nye senteret drives det nå kursvirksomhet og opplæring både for det landbaserte- og offshoremarkedet, samt til redningsselskapets egne medlemmer og ansatte. Komplekset består av tre frittstående bygg som ligger etter hverandre mot et utgravd havnebasseng og langs en kunstig anlagt kanal ved havnebassenget nær Håkonsvern. Bygget har fått en fantastisk plassering, og er åpent for alle i helgene.  

– Byggenes form er inspirert av det maritime og norrøn trearkitektur, forteller partner Gunnar Aaserud i YSA Design, som har tegnet senteret og har vært prosjektleder for bygget. 

Båtskroget, naustet, vikinghovet og de lokale gravhaugene «Borrehaugene» var utgangspunktet for bygningsformene og materialvalget. Glassfasaden mot Oslofjorden gir assosiasjoner til fyrlykten og de lukkede trefasadene gir trygghet og vern. De to byggene nærmest vannet, er servicebygg for redningsselskapets eget frivillighetskorps og Sjøredningsskolen. Hovedbygget på ca 2 800m2 rommer resepsjon, restaurant, kontorer, klasserom, et delbart auditorium, 10 hotellrom og lager. 

– Arkitekturen er laget for å skape sirkulasjon og mingling, og den skal innby til fleksibelt bruk. Senterets overnattingsrom primært rigget som dobbeltrom, men kan lett omgjøres til tre- og firemannsrom ved sommerleirer eller kursvirksomheter, forteller arkitekten.

Hortenskanalen var en stor inspirasjonskilde til anleggets utforming. Grepet var å grave ut en 200 meter lang kanal inn fra Oslofjorden, som ender opp i et ”havnebasseng” og muliggjør opplæring i bruk av småbåter. Den innerste delen er en 60 meter lang og skjermet lagune som møter hovedbyggets treplattinger- og brygger. Dermed ble grøntdraget langs Oslofjorden beholdt – og faktisk styrket – siden det er etablert en gangbru over kanalen mellom det nest nederste og det nederste bygget.

Byggenes form er inspirert av det maritime og norrøn trearkitektur.

Materialbruk 

Byggets hovedmateriale er massivtre, som i stor grad en synlig del av interiøret. Utvendige vegger er kledd med liggende Royal impregnert furu, som gir det «værbitte» utseende og underbygger assosiasjonene til det tradisjonelle norske naustet, med røtter tilbake til middelalderen. 

Materialbruken er massivtre i ytter- og innervegger og etasje killerne, supplert med limtre. Det totale volumet av trebaserte materialer er omlag 1.000 kubikkmeter. Takene er i hovedsak selvbærende takplater (TRP), men av estetiske hensyn har arkitekten stedvis i himlingene også benyttet massivtre. Noe av det spesielle med dette prosjektet er at alle yttervegger heller 4 grader innover og står ikke på linje. 95 prosent av interiøret i bygningskomplekset er designet av YSA Design. 

Bygget fikk stor oppmerksomhet da det ble tatt i bruk. Det ble nominert som én av fem bygg til Byggeindustriens «Årets Bygg 2017». Bygget var en av 13 som ble nominert av Vestfold Arkitektforening til Arkitekturprisen 2019. Arkitektstandens egen, høythengende pris. 

Gigantiske prosjekter

Aaserud – som selv er arkitekt – forteller at arkitektkontoret hovedsakelig arbeider mot maritime miljøet og har designet mange store og kjente cruiseskip. Kontoret har en imponerende referanseliste, over hele verden. Aaserud har selv vært med og designet og vært prosjektleder for byggingen av flere kjente cruiseskip. Kontoret har i flere år vært inne på landmarkedet, og har blant annet bygget hoteller på Norefjell og flere i Oslo. 

Kontoret ble invitert av Redningsselskapet til delta i konkurransen om kurs- og konferanselokale, og vant. 

– Byggherren ønsket fokus på miljø. Derfor ble det raskt valgt massivtre som del av konstruksjonen. Dette var vårt første massivtreprosjekt. Å bygge med disse materialene var svært interessant. Det ble mye læring underveis, som har gitt kontoret verdifull kompetanse.  

Sammen med entreprenøren Betonmast Buskerud-Vestfold måtte vi tenke helt annerledes enn vi var vant med. Massivtreelementene var prefabrikkert, med ferdige kanaler til luft, vann og strøm. Vi brukte mer tid i prosjekteringsfasen for å tilpasse dette på fabrikk, men på byggeplass var det som å bygge lego. Alt gikk som smurt, sier Aaserud. 

– Tre regnes å ha positive innvirkninger på inneklima, helse og opplevelser. Bygget har en svært god akustikk, og tilbakemeldingene vi har fått av brukerne er at bygget er godt å oppholde seg i, som forsterkes av utsikten mot den nye kanalen og fjorden utsyn mot Bastøya, sier han.  

Glassfasaden mot Oslofjorden gir assosiasjoner til fyrlykten og de lukkede trefasadene gir trygghet og vern. For Redningsselskapet var det viktig å være synlig fra sjøen med et karakteristisk utseende. Glassene er montert av H-glass Holmestrand.

– Det var ikke enkelt å lage disse glassene, siden fasadeveggen heller 4 grader. Veggen fikk denne fasongen fordi jeg ville unngå at bygget bare ble en kasse. Med en helling ga vi bygget en referanse til marinearkitekturens «tumblehome», som har 4 grader innsnevring i  skipsskroget for å gi skipet bedre stabilitet. Det var også viktig for oss at de store glassene – som kan åpnes – fikk en farge som var tilpasset bygget, sier arkitekten. 

Fakta om YSA DESIGN: 
Oslo kontoret YSA DESIGN – tidligere Yran & Storbraaten Arkitekter – ble grunnlagt i 1985 og er i dag en av verdens ledende designstudioer for cruiseskipsindustrien. Etter en omorganisering i 2016 med nye partnere, skiftet selskapet navn.  De siste årene har selskapet også fullført et økende antall landbaserte designoppdrag, med en lang internasjonal kundeliste. Flere og flere rederier og eiendomsutviklere tar i bruk selskapets tverrfaglige erfaring og kompetanse. YSA DESIGN har i dag 36 ansatte, som består av arkitekter, designere og administrasjon, med ansatte i ulike land.
Byggenes form er inspirert av det maritime og norrøn trearkitektur.