Kampen for tilværelsen

Av Elisabeth Østby

I mai 2020 skjedde det katastrofale. Fabrikken til Trevaren Eydehavn utenfor Arendal brant. Alt ble ødelagt. Etter mye tårer, svette, slit og en kamp med forsikringsselskaper er de nå, akkurat to år etter, klare til å starte produksjon i splitter nye lokaler. –Hadde det ikke vært for all støtte fra våre gode samarbeidspartnere hadde vi ikke vært der vi er i dag, sier en lettet og takknemlig daglig leder, Tommy Pettersen.

Enorm støtte

Akkurat en uke etter brannen, startet Trevaren Eydehavn opp igjen produksjonen i lokalene til vindusprodusenten Solfjeld i Tvedestrand. 

–Det var overveldende støtte å få fra mange i bransjen, og at vi kunne starte opp produksjonen hos Solfjeld så raskt var en stor lettelse for oss. Våre ansatte jobbet døgnet rundt for å få det til så fort som mulig. Oppi alt det vonde må jeg si at det var en stor glede å se hvordan folk tro til når det trengtes som mest, sier Tommy. –Ordre for flere millioner gikk opp i røyk den dagen, og vi trodde kundene skulle forsvinne. Isteden ville de aller fleste at vi skulle lage alt på nytt.  At leveringstiden ble lang, gjorde ikke noe. Forståelsen var stor, og vi opplevde at da vi ble borte, ble det et hull i markedet. For det er få som produserer slike dører som vi gjør – møbeldører. 

Kampen mot forsikringsselskapet

Den største utfordringen har vært forsikringsoppgjøret. Da vi kommer inn på temaet, begynner Tommy å puste litt tyngre. –Det har vært en forferdelig tung prosess, innrømmer han. En rettsak om erstatning for maskiner varer og utstyr gjenstår.  Vi har allerede vært gjennom en rettsak som vi vant , sier han. – Men motparten anket. Derfor er vi enda ikke ferdige. Jeg trodde vi var godt forsikret gjennom Pareto som Norske Trevarer har en avtale med. Men det viste seg at vi var underforsikret. 

–Min oppfordring er at alle må sette seg inn i sine forsikringsavtaler, eller i alle fall kreve personlig oppmøte fra forsikringsmegler/selskap for å få riktig vurdering, sier Tommy.

– I forsikringsavtalen mellom Norske Trevarer og Pareto står det at det skal avdekkes forsikringsbehov.

– Det skal også utarbeides en skriftlig analyse som inkluderer en gjennomgang av dagens forsikringsprogram og som identifiserer risikoområder som ikke er forsikringsmessige dekket.

-Det skal også foreslås alternative løsninger i forhold til løpende forsikringsprogram. 

–Det er viktig å forsikre seg om at disse punktene blir fulgt, sier Tommy.

–Det er også en misforståelse i bransjen at alle maskiner over 10 år ikke har noen verdi, fortsetter Tommy. –I forsikringsselskapets papirer står det at det skal beregnes sannsynlig gjenbrukstid, og den er i de aller fleste tilfeller mye lenger enn 10 år. 

–Det endte med at vi måtte leie en advokat for å bistå oss. Jeg har lært mye som jeg helst skulle vært foruten, sier Tommy. –Vår jobb er å være en kvalitetsbevisst og pålitelig produsent, ikke ekspert på forsikring. 

Splitter nytt flisfyringsanlegg

I påvente av å få starte byggeprosessen satte Trevaren Eydehavn opp et stort telt som ble brukt til lagring. I oktober i fjor fikk de klarsignal og oppbyggingen av ny fabrikk startet. Det nye bygget er på 2100 kvadratmeter. I tillegg har de det gamle administrasjonsbygget og har bygget ny silo og flisfyr på hele 70 kvadratmeter. P. Blakstad AS har levert flisfyringsanlegget som er et helt eget bygg utenfor fabrikken. 

–Det var i området rundt siloen brannen startet, forteller Tommy. –Derfor er vi naturlig nok svært opptatt av sikkerheten i det nye anlegget. Skulle det oppstå et branntilløp i siloen vil Inergen gass slukke brannen ved å redusere oksygennivået i rommet fra ca. 21% til ca.12,5%. 

Nytt røropplegg til sprinkler

Avsug og flistransport har vært den aller største kostnaden, men det er også det aller viktigste for å forhindre brann. Inne i fabrikken er det montert sprinkleranlegg. –Brannslukningssystemet vi hadde fra før var ikke dimensjonert for det nye anlegget. Nye røropplegg måtte derfor legges fra langt nedi nabolaget her, smiler Tommy og rister litt på hode. –Det har vært mye styr, innrømmer han.

Hjertet i produksjonen

Inne i det nye bygget har det kommet noen store maskiner. Trevaren Eydehavn venter på neste leveranse og håper de skal være klare til å produsere før sommeren. Selve hjertet i produksjonen er en ny CNC maskin, SCM Accord 40 fx, levert av Bergli Treteknikk AS. Dette er en allsidig maskin som kan brukes til det meste. Programvaren er tilpasset store mengder 3D grafikk og dermed 3D modellering og kan frese ut alt etter ønske. 

–Vi har en spesiell dørproduksjon, smiler Tommy. –Vi kan nå tilby dører i høyde 630 cm, smiler han. –Det er høyt. Bergsli har også levert en ny autokapper som er klar til produksjon.

Bort med tunge løft

Med store dører følger tunge løft. Det vil Trevaren Eydehavn kvitte seg med, og har derfor investert i nye løftebord for at alle ansatte skal jobbe i riktig høyde. –Ergonomi er viktig, og målet er at en person skal håndtere våre tyngste dører (200 kg) helt alene uten tunge løft gjennom hele produksjonen, sier Tommy. 

Fra skog til stue

Trevaren Eydehavn kjøper aldri ferdig limte emner. –Våre dører er så spesielle at vi ønsker å ha kontroll på hele prosessen selv, sier Tommy. –Vi lager møbeldører, ikke bare dører, fortsetter han. –Vi er i gang med et nytt prosjekt som vi kaller fra Skog til Stue. Det vil si at våre kunder skal kunne følge med på hvor deres dør befinner seg i produksjonen til enhver tid. Vi tilbyr slik en digital opplevelse. Dette ligger litt fram i tid, men vi skal få det til. Slik skal vi produsere smarte møbeldører. Det er også viktig at alle papirer er i orden og at alle materialer er sporbare slik at kundene kan se hvor alle deler kommer fra. I tillegg skal det være en god returordning for dørene. 

Stø kurs oppover

Med sine 15 ansatte og en ekstrem jobb i forbindelse med brannen i 2020 hadde likevel bedriften sitt beste år omsetningsmessig noensinne. –Det er ganske utrolig, smiler Tommy. 2021 ble etter forholdene bra, og 2022 har fortsatt i samme fart. Da fabrikken brant hadde vi stø kurs oppover, og den kurven har bare fortsatt. 

Vedtak:

På årsmøtet til Norske Trevarer la Tommy og Trevaren Eydehavn fram et forslag til vedtak som ble vedtatt.

Norske Trevarer legger fram en handlingsplan for å øke den enkelte medlems kunnskapsnivå på forsikring innen oktober 2022, og at den gjennomføres i 2023. Rapport legges fram på årsmøtet.

Norske Trevarer gjør en spørre- undersøkelse om medlemmene har fått en analyse og kartlegging av forsikringsbehov, slik det står i avtalen med Pareto. Resultatet av spørreundersøkelsen legges fram for medlemmene i august 2022.