Det er mye som skal læres og elevene følger nøye med når lærer Bjørn Kristian forklarer.

Det er mye som skal læres og elevene følger nøye med når lærer Bjørn Kristian forklarer.

Det er mye som skal læres og elevene følger nøye med når lærer Bjørn Kristian forklarer.