KJERNEVED AV SIBIRSK LERK I VINDUER

Nordlamell ble etablert i 2008 som leverandør av laminerte emner til vindusindustrien og er i dag blant norges tre største aktører. Senere startet selskapet også med distribusjon av heltreplater og finerte plater til norske trevarefabrikker.

 

Som et ledd i økende krav fra vindusfabrikkene har selskapet i lang tid drevet med utvikling av sibirsk lerk kjerneved som et alternativ til furu kjerneved.
Selskapet tilbyr nå et vindusemne i 100% sibirsk lerk kjerneved, både utvendig og innvendig i profilen til en pris på linje med furu kjerneved.

 

Det er økende etterspørsel etter furu kjerneved og tilgangen er begrenset. -Vi innfører derfor sibirsk lerk kjerneved som et alternativ sier daglig leder, Martin Midsem.

 

Sibirsk Lerk kjerneved fra Nordlamells utvalgte områder befinner seg i henhold til nyere tysk forskning i holdbarhetsklasse 2-3 mens europisk lerk kjerneved og furu kjerneved tilhører klasse 3-4 hvor 1 gir høyest og 5 lavest holdbarhet.
Martin forteller at han i denne prosessen har hatt tett kontakt med den renommerte professoren Gerald Koch, ved von Thünen Institut i Tyskland, som har forsket mye på holdbarheten hos lerk fra ulike regioner.

 

-Både i Tyskland og England har lerk vært et populært treslag i lang tid. Her i Norge har lerk derimot blitt sett på som mindre holdbart av mange. Yteved er fortsatt uholdbar på linje med furu uten behandling, men det er kjerneveden vi er ute etter. Den europeiske lerka har mer yteved enn den sibirske. Derfor satser vi på den sibirske varianten, sier Martin.

 

Martin tror at lerkas delvis dårlige rykte kommer av at materialene som har blitt importert til Norge har vært av dårlig kvalitet med mye yteved. Så lenge yteveden befinner seg i laveste holdbarhetsklasse 5 på linje med furu yteved så byr det på utfordringer om den ikke behandles. Lerk er heller ikke å anbefale ved jordkontakt.

 

Martin forteller videre at vedhefttester er gjort hos Sherwin Williams i Norge på vanlige vannbaserte grunnings- og malingssystemer for furu. Det ble nylig konkludert man kan bruke de samme malingssystemene til sibirsk lerk som på furu.

 

Det er allerede flere norske vindusfabrikker som tester sibirsk lerk fra Nordlamell og profileringen har gått knirkefritt med glatt overflate og lite utrivninger i følge tilbakemeldinger. Overflaten etter malingen blir upåklagelig.

 

-Nordlamell har sikret seg rikelig tilgang av råvare gjennom flere russiske leverandører som vi har samarbeidet med i snart 10 år, forteller Martin.