Kontroll på produkter gir bedre kvalitet

I 2013 ble Kledningskontrollen opprettet med den hensikt å sikre kvalitet og merking av industrielt overflatebehandlet kledning. – I tillegg er det viktig for oss å heve nivået ved overflatebehandling av heltrekledning, sier styremedlem Turid Sigvartsen.

Turid Sigvartsen

Turid møter oss hos Norsk Treteknisk Institutt i Oslo. Her har hun jobbet i 11 år. –Fra Kledningskontrollens begynnelse og til i dag har det skjedd en enorm utvikling i fabrikkmalt kledning, forteller hun. –Den gangen var det kun en liten del av det som ble produsert som var fabrikkmalt. I dag vil vi aller helst ha fiks ferdig kledning, som vi slipper å gjøre noe som helst med selv. Markedet er snudd på hodet og derfor er det viktigere enn noen gang å ha kontroll på overflatebehandlingen, mener hun. 

Kvalitetskontroll

I dag behandles nesten all kledning, enten med grunning, grunning og mellomstrøk, og gjerne også et toppstrøk. For at sluttresultatet skal bli så bra som mulig er det viktig at fabrikken har kontroll på alle prosesser som vi vet har betydning for sluttproduktet. Bedrifter som er med i Kledningskontrollen pålegger seg selv en kvalitetskontroll for å sikre seg at overflatebehandlingen skjer i henhold til malingsleverandørenes anbefalinger. 

Kontroll minsker reklamasjoner

–Kledningskontrollen er et kvalitetsstempel, sier Turid. –Med kontroll følger det naturlig positive effekter. Medlemsbedriftene oppdaget raskt at ved å bli flinkere til å dokumentere det de gjorde, ble reklamasjonene færre. Gjennom å utvikle sitt eget kvalitetssystem der de dokumenterte alt fra malingstype, trefuktighet, temperatur og påføringsmengde fikk de bedre kontroll på sine produkter. –Da vi startet vår kontroll i 2013 fant vi mye avvik. I dag har det blitt veldig bra, og bedriftene har blitt svært flinke. I løpet av året får medlemsbedriftene to kontrollbesøk fra Treteknisk.  

Frivillig ordning

Kledningskontrollen er en frivillig kontrollordning som er opprettet av bedriftene som produserer industrielt overflatebehandlet kledning i samarbeid med malingsleverandører. –Treteknisk drifter og eier ordningen som har 24 medlemmer, og det er plass til flere, oppfordrer Turid.

Fakta Kledningskontrollen 

Det er mange standarder som skal følges og hensikten med Kledingskontrollen er å sikre produktkvaliteten. 

Malingsprodukter skal være godkjent i henhold til EN 113 råtebeskyttelse og EN 927-3 og 5 (Utendørsprøving/ vurdering av vanns permeabilitet)

I intern produksjon skal dette kontrolleres:

-Kontroll på trefuktighet, overflatetemperatur og påføringsmengde

-Korrekt bruk av malingsprodukt

-Krav til lagring av råstoff og ferdig produkt

-Krav til behandling av malingsrester og vaskevann

-Krav til rutiner for rengjøring av produksjonsutstyr

-Dokumentasjon av brannegenskaper, tester av malingssystemer og påføringsmengde