Kurs for barn og unge

HVA INNEBÆRER DET Å BEHERSKE ET HÅNDVERKSFAG?
Organisasjonen «En ny Håndverksvei for Barn og Unge» står bak kurset «Hva innebærer det å beherske et håndverksfag?» – Målet er å bidra med å gjenskape en interesse for håndverk hos barn og unge. Kurset er praktisk rettet og vil være til nytte, uansett hvilket yrke du kommer til å velge. Deltakerne kommer blant annet til å lage skrin, musikkinstrumentet cajon, sjakkbrett og smørekniv.
Et stort og viktig spørsmål mange unge stiller seg er:
Hvordan skal jeg finne et yrke jeg virkelig vil trives med?
Kurset er ment som en døråpner for deg som er ung og for dine foreldre/foresatte. Kurset vil gi deg en praktisk innføring i hvilke muligheter håndverksfagene kan gi og en forståelse av hva håndverksferdigheter kan bety – uansett hvilket yrke du velger.
Kurset holdes på Skedsmo VGS, og første kursdato er 10. oktober over 14 ganger.
Påmeldingsfrist er 15. september. 
Påmelding til: musikkglede@hotmail.com
I løpet av kurset får du innblikk i hvordan:
• Praktiske ferdigheter gir innsyn i den fysiske verden som teori ikke kan gi.
• Den praktiske verden er et møte med virkeligheten som gir en enklere og bedre forståelse av teorien.
• Praktisk læring der man ser konkrete resultater, er inspirerende – det er læring for livet.
• Praktisk arbeid gir verdifulle erfaringer det er vanskelig å lese seg til i en bok.
Du kommer til å lære om tresorter og ulike teknikker knyttet til bruk av verktøyene.
For nærmere informasjon, kontakt:
András Hidas, En ny Håndverksvei for Barn og Unge. Mobil: 954 75 972