Kvint fasade

Samarbeid på tvers av bedrifter skaper rom for utvikling. Det har Ege dører, Førre vinduer og Gapo porter forstått, og sammen har de opprettet det nye firmaet Kvint Fasade med hovedkontor på Skøyen i Oslo.  Kvint Fasade skal være et inspirasjonssted og en samarbeidspartner for arkitekter, byggherrer, proff og privatkunder.  -Vi har allerede sett nytten av dette samarbeidet, sier en stolt daglig leder for Kvint Fasade, Sissel Tonstad på den offisielle åpningsdagen i 20. mars.

På selveste vårjevndøgn åpnet Kvint Fasade dørene til sitt nye kontor i Oslo.  Daglig leder i Ege dører, Eilef Bjerk møtte meg på Skøyen Stasjon som ligger kun fem minutters gange fra kontoret.  For de som ikke kjenner Eilef Bjerk så kan man si at han er en av bransjens mest engasjerte mennesker.  -Det er både på godt og vondt for de rundt meg, ler han.  Eilef er opptatt av personlighetstyper, og for å lykkes trenger man mangfold.  -Det har vi i KVINT Fasade, og vi ser allerede at det gir resultater, sier Eilef.  

Inne på kontoret til KVINT ønsker daglig leder Sissel Tonstad velkommen sammen med daglig leder i Gapo, Rune Bjerk, salgsansvarlig på Førre Trevare, Torbjørn Førre og styreleder Ivar J. Østensjø.

Kvint fasade

Vil bruke bransjen aktivt for å skape best mulig resultat

Ege Dører, Førre Vinduer og Gapo Porter har hatt et tett samarbeid i mange år, og anser hverandre som familie.  -Vi har kjent hverandre i snart 30 år, så vi vet hva vi står for, smiler Eilef.  -Trevare- og innredningsbransjen kan med fordel bli enda mer åpne.  Vi ønsker med dette samarbeidet å gjøre våre tre bedrifter sterkere, og i tillegg sette bransjen som en helhet på synlighetskartet.  Kvint kan levere en helhetlig fasade.  Når vi nå kommer i dialog med arkitekter og byggherrer vil det være produkter som vi vil henvise videre til andre bedrifter i bransjen. Vi må spisse oss på det vi er best på, og la andre levere det vi ikke kan.

Sterkere sammen

-Alle bedriftene har hatt godt salg i Østlandsområdet i en årrekke, og vi har alle hatt et ønske om å satse enda mer.  Men en slik satsing koster både tid og penger, og ingen av bedriftene hadde mulighet til å gjøre det på egen hånd.  Når vi nå går sammen om en slik satsing gir det oss økonomiske fordeler.  Vi kan gå hardere ut med mindre midler, sier Rune Bjerk. -Vi samkjører nå materialinnkjøp og overflatebehandling, vi deler på kostnadene for det nye kontoret og ansettelsen av daglig leder.  Vi står sammen om et konsept som forhåpentligvis skal gi ringvirkninger for oss alle langt inn i fremtiden.

Sikter langt fram

-Det er viktig å poengtere at dette er et konsept og ikke et prosjekt, fortsetter Rune.  Med det mener vi at Kvint er en langsiktig satsing.  Det gjenspeiler våre bedrifter som de siste årene har gjennomgått vellykkede generasjonsskifter.  -Selv om vi ikke er pur unge lenger, så er vi i hvert en generasjon yngre enn deg far, ler Rune og ser bort på Eilef som rister litt på hode.  -Du har rett, sier Eilef og retter seg mot sønnen.  -Vi er med generasjonsskifte rustet for framtiden i mange år framover, og Kvint er del av framtidssatingen vår.  

Innenfra og utenfra

Det ligger mye følelser i de tre bedriftene som alle er familiebedrifter.  Følelsene skal brukes positivt.  -Med den skaper vi historie, og viser at vi jobber knallhardt for å lage de aller beste produktene.  Følelser skaper engasjement, mener Rune, og titter igjen bort på faren som vi alle vet er proppfull av dem.  -Vi er heldige som har med oss en styreformann som kommer utenfra, sier Eilef.  -Han kan se ting på andre måter enn det vi klarer, og det trenger vi. 

Tre er framtiden

-Vår bransje er framtida, sier Sissel Tonstad.  -Fokuset på tre øker på grunn av miljøregnskapet, og kunder blir mer og mer bevisste på kvalitet, design og bærekraftige løsninger.  Vi er ferdige med bruk og kast.  Varighet er det vi ønsker, og det leverer vi i Kvint Fasade.  

Skap oppmerksomhet

Alle de trebedriftene gjennomgikk en omprofilering som står i stil til Kvint sine nye hjemmesider og profiler i sosiale medier.  Allerede før åpningen hadde Kvint Fasade 1350 følgere på instagram.  -Bilder av produkter er det som vekker oppmerksomhet, sier Sissel.  -Det fenger og skaper engasjement.  

Den største jobben starter nå

-Nå starter den største jobben, sier Torbjørn Førre.  -Nå skal det jobbes for å få kundene våre hit slik at vi sammen kan komme fram til gode fasadeløsninger.  

De tre bedriftene lager vinduer, dører, og garasjeporter som sammen skaper fasaden i bygg.  -Husk på at navnet vårt er Kvint.  Det betyr fem, og hvem vet.  Om noen år kan det hende vi er flere i dette samarbeidskonseptet, sier Ivar Østensjø.

Kvint fasade