Listverkprodusenten på Romerike

Fabrikken Stangeskovene K. Kværner ligger på Kløfta på Romerike.
Fabrikken Stangeskovene K. Kværner ligger på Kløfta på Romerike.

Stangeskovene Kværner AS er en av få produsenter av listverk som er igjen i Norge. Til gjengjeld kjører de med gode resultater. Fabrikken ligger på Romerike, nærmere bestemt Kløfta. Bedriften har en markedsandel på 7 % av det norske listverksmarkedet.

Sverre Kværner tar i mot meg da jeg kommer inn dørene til Stangeskovene Kværner AS. Han er barnebarnet til grunnleggeren av K. Kværner, Kristian Kværner. Vi setter oss på møterommet, og jeg merker at Sverre er litt motvillig til å bli med inn. – Dere har jo full kontroll på det som skjer, sier han til salgsleder Christian Rudi Andersen og Kåre Knudsen, leder for produksjon og engroshandel. – Dere trenger ikke meg her. De to karene humrer, og rister på hodet. – Det er du som leder hele skuta, oppmuntrer de. – Det er klart du må være her. Om enn litt motvillig begynner Sverre å prate. Og det tar ikke mange sekundene før han kommer i skikkelig driv. Han tegner og forklarer om historien til bedriften som har sin opprinnelse helt tilbake til tidlig på 1900-tallet. De to andre har hatt gleden av å høre på han før, og jeg titter bort på dem innimellom. Vi veksler noen blikk og smil og sitter alle som fjetret til Sverres fortelling. To timer forsvant i løpet av noe som virket som to minutter.

Sverre Kværner er barnebarnet til grunnleggeren av K. Kværner, Kristian Kværner.

Historien

Stangeskovene er et av få privateide sel- skaper som arbeider i hele verdikjeden fra skog til tre. Stangeskovene har åtte trelast- og byggevareutsalg med lokal forankring, blant dem Stangeskovene Kværner AS.

I tillegg har selskapet betydelig sagbruksvirksomhet og forvalter 226.000 dekar skogeiendommer som i hele selskapets historie har vært grunnsteinen i virksomheten. Til sammen omsetter de for 900 millioner kroner med 200 ansatte. Historien til Stangeskovene AS går helt tilbake til 1899. I dette året ble Stangeskovene AS grunnlagt etter at Niels Anker Stang samme år hadde tilbudt sine fem svigersønner å overta alle sine betydelige skogseiendommer.

K.Kværner AS sin historie starter noe senere: Kristian Kværner var bestefaren til Sverre. I 1907 reiste han til Amerika der han begynte å jobbe i en trelastforretning. Her jobbet han i fem år og lærte alt om trelastbransjen. Etter dette dro han tilbake til Norge og ble fabrikkbestyrer i F. W. Henriksens Trælasthandel, Høvleri og kassefabrikk på Grønlands Torg i Oslo. I 1933 startet han K. Kværner, høvleri og kassefabrikk på Kløfta.

K. Kværner har det meste av tiden vært eid av familien. På 80- og 90-tallet bygde de opp bedriften til en betydelig produsent av listverk med levering til andre trelastutsalg og byggevarehus i Østlandsregionen.

Ved årsskiftet 2010/2011 blir selskapet, på tross av gode resultater og solid økonomi, solgt til Stangeskovene. Eierne var samlet av den oppfatning at dette ville styrke selskapet og innebære en videreføring av den langsiktige bedriftskulturen fire generasjoner har stått for.

Men historien er ikke slutt med dette. Stangeskovene Kværner kjøpte for noen år siden 51 % av aksjene i Hemnes Tre og ønsker på denne måten å utvikle listverkssalg og produksjon videre. Eiendomsselskapet på Kløfta eies og driftes fortsatt av familien Kværner.

Lokal forankring

På Stangeskovene Kværner er de 20 ansatte som er fordelt på handel og industri. Målet er å være en fullverdig byggevarehandel på Kløfta, og de skal være konkurransedyktige overfor lokalbefolkningen både på trelast, maling, byggematerialer og festemateriell.

– Vi skal ha mest mulig direkte kommunikasjon med kunden, og selge pro-dukter til mennesker vi har et forhold til. Det skal være enkelt for kundene å komme til oss. Dette forutsetter kompetanse. Her kan vi aldri bli flinke
nok, fortsetter Sverre. – Langsiktig tankegang, kombinert med lokalt ansvar bør gi oss konkurransefortrinn. Små enheter er omstillingsdyktige og godt egnet til å finne gode logistikkløsninger i en praktisk byggevarebransje.

Menneskets betydning

–For å overleve i framtiden handler det om å bli mer effektiv. Vi må omstille oss både i produksjonen og i varehandelen.

Men alt må være i balanse. Vi skal være en jordnær bedrift, men har du begge beina på bakken samtidig, blir du stående stille, minner Sverre om.

– Medarbeiderne er det viktigste vi har, og det er de som utgjør den store forskjellen. Vi gjør nå store investeringer i listverkproduksjonen og det er vel og bra, men vi satser like mye på å heve kompetansen til de ansatte.

10 % av det norske markedet

– Kværner Industri har sammen med den andre listverksbedriften i Stange- skovene, Hemnes Tre, ca 10 % av det norske markedet, fortsetter Sverre. Halvparten er import og resterende er egenproduksjon. Vi er stolte av å drive en produksjonsbedrift. Det er tøffe tider for små produsenter i Norge, men vi øker faktisk omsetningen vår. Fra 1. oktober startet selskapet et nytt landsomfattende samarbeid med Boligpartner om levering av listverk. –Vi skal være den fleksible lille leverandøren som kan levere alt, sier Sverre.

Kulturbyggern

–Min erfaring fra bransjen er at de flinkeste har god kultur. Her kan man alltid bli bedre. I tillegg må man like mennesker, smiler Sverre. Likeverdighetsprinsippet står sterkt og bedriften har alltid jobbet langsiktig. Det er et viktig ledd i vår kulturbygging, avslutter Sverre.