MagnorVinduet med stor miljønyhet:

Senker karbonavtrykket med 60%

–MagnorVinduet tar grep om miljøsatsingen og har skolert seg på bærekraft og har jobbet hardt for å bli miljøfyrtårn sertifisert.  Fra 1.1.2023 går de helt over til Hydro CIRKAL resirkulert lavkarbonaluminium.

Det forteller produktansvarlig Leif Gunnar Borgen. –En helt ny type aluminium er nå utviklet av Hydro. Forskningen har vært intens for å skape aluminium ut fra brukt materiale med samme utseende og styrke. Verdens vindus- og dørprodusenter er storforbrukere av aluminium, og MagnorVinduet bruker alene hele 200 tonn på årsbasis til sine vindus- og dørfronter.

–Produksjon av aluminium er energikrevende. Derfor er det gledelig at vi nå kan ta i bruk resirkulert aluminium som krever mindre energi og er like holdbart og pent, sier Leif Gunnar.  

–MagnorVinduet har dokumentert levetid på 60 år, og vi er helt avhengig av gode råvarer. Derfor er testing av produkter og råvarer helt avgjørende. Vi må også følge med i tiden, og utvikle oss der vi kan, fortsetter Leif Gunnar.

Miljø og bærekraft står høyt på agendaen til bedriften, og da de som første vindusprodusent i Norge fikk muligheten til å teste Hydro CIRKAL lot de seg ikke be to ganger. 

–Vi fikk tilbudet i vår, forteller Leif Gunnar. –Det viste seg at Hydro CIRKAL er like bestandig som vanlig aluminium. Da ble valget enkelt. Kan vi bruke resirkulert aluminium, så gjøre vi selvfølgelig det. Produktet har imponert oss, og vi er stolte over å få være første vindusprodusent som får bruke produktet. 

Kvaliteten er like høyverdig som førstegangsprodusert aluminium. Derfor går MagnorVinduet fullt og helt over til å bruke Hydro CIRKAL resirkulert aluminium i alle sine produkter.

Reduserer karbonavtrykket

For MagnorVinduet betyr 100% bruk av Hydro CIRKAL at karbonavtrykket fra aluminium reduseres fra 5,7 til 2,3 kilo CO2 pr. kilo aluminium. Tallene gjelder for norsk aluminium produsert med «grønn» energi. I forhold til aluminium produsert ute i verden med fossil energi, er reduksjonen i karbonavtrykk fra hele 17 til 2,3 kilo CO2 pr. kilo aluminium. Det teller i det store miljøbildet.

Leif Gunnar forteller at de har skolert seg på bærekraft. 

Men hva betyr egentlig det?

–Vi har ansatt en ny person, Øystein Edisvik Flint, som skal jobbe aktivt med klima, miljø og bærekraft, forteller han. Øystein er 27 år og nyutdannet fra høyskolen i Bergen innenfor sirkulærøkonomi og miljø. 

Leif Gunnar selv har deltatt på et kurs for å få innføring i metoder for å gjøre bedriften mer bærekraft. –Det er en forretningsmodell, fortsetter han. –For bærekraft er mer enn bare miljø. 

Vi snakker om en trippel bunnlinje: 

1. Bedriftens sosiale miljø: Hvordan behandler vi våre ansatte, kunder og leverandører.

2. Den overordnede miljøtanken. Hva gjør vi helt konkret?

3. Bærekraft innebærer også at bedriften må ha fornuftige resultater for å utvikle seg og leve videre.

–Bærekraft handler altså om hele vår organisasjon og hvordan vi skal drive vår virksomhet på best mulig måte for alle parter, sier Leif Gunnar.

–Mange bedrifter gjør mye innenfor bærekraft, kanskje uten å selv være klar over det. Det er både utviklende og bra for bedriften å ha et bevisst forhold til hva vi er gode og dårlige på. Bare slik kan vi bli enda bedre. En bevisst strategi må til. 

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022, med en overgangsfase til 1. juli 2023. –Denne loven må alle forholde seg til. Den skal sikre anstendig arbeidskraft i hele verdikjeden. Vi må alle være sikre på at vi har gode rutiner for hvordan vi opptrer selv, og ha etiske regler som vi lever etter. Dette krever vi av oss selv og alle våre samarbeidspartnere, sier Leif Gunnar.

Miljøfyrtårn

MagnorVinduet har i år blitt miljøfyrtårn sertifisert. Kim Andre Fagerli har vært ansvarlig for denne prosessen.

–Den har vært lang og krevende, forteller han. –For å bli sertifisert må vi gå gjennom alle rutiner og vurdere alle aspekter ved bedriften, og tallfeste det vi kan. Et klimaregnskap kommer ut i andre enden, og dette foreller oss hva vi må gjøre for å redusere f.eks. transportutgifter og bruke så kortreiste råvarer som mulig.  

–Fem måneder har vi brukt for å bli sertifiserte, forteller Kim Andre.

–Vi gjorde heldigvis mange tiltak før vi startet prosessen. Derfor var vi godt forberedt.

Kortreiste råvarer

Vi har gjort konkrete tiltak som f.eks å handle råvarer fra lokale aktører. Tidligere fikk vi alt trevirke fra Finland og Sverige. Vår fabrikk ligger på Magnor og vi har nå gått over til å få våre råvarer fra Moelven Profil på Kirkenær som ligger 6 mil fra fabrikken. Det er ikke billigere råvarer, men det er lokalt og bærekraftig og gir et bedre miljøregnskap. 

I tillegg får vi all vår aluminium fra en fabrikk som ligger kun 2 km fra oss. Vi bruker 10-15 tonn aluminium i måneden og transporten har derfor stor betydning. Når vi nå i tillegg bruker verdens mest miljøvennlige resirkulerte aluminium, så blir regnskapet bra. 

–Dette viser at vi tar bærekraft på alvor, og at byggherre derfor kan sette våre vinduer og dører inn i sine bygg med god samvittighet – vel vitende om at vi tenker miljø hele veien,  sier en engasjert daglig leder Ole-Vidar Skaathun.

MangorVinduets mål er lage det mest miljøvennlige vinduet i Norge, avslutter Øyvind.

Fakta åpenhetsloven

  • Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022, med en overgangsfase til 1. juli 2023. Loven skal sikre anstendig arbeidskraft i hele verdikjeden. Alle  må forholde seg til åpenhetsloven.
  • Hovedformålet med loven er å «fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneske-rettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester».
  • Et virkemiddel for å oppnå dette formålet er åpenhet ved å «sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold».
  • Hovedformålet og virkemiddelet er viktige for å forstå og fastlegge de pliktene virksomhetene har etter loven.