NAMDALSTRAPPA – Trapper med digital bakgrunn

Trapp produsert for Turnéteatret.
Foto: Exact Production AS.
–Hva gjør vi, og hva er riktig vei å gå? undret daglig leder i Exact Production AS Asgeir Fjell, da han hadde valgets kval om nyansettelse i 2017.  Bedriften produserer Namdals-trappa.  -Vi måtte ansette, men om det skulle være en selger eller en ny i produksjonen, det var ikke lett å vite. Exact Production AS valgte å satse på selgeren, og høsten 2017 var Thormod Fjell på plass.
En omstilling som ga resultater
I 2016 hadde bedriften med sine fem ansatte en omsetning på 7,5 millioner, og positivt resultat. 2017 hadde periodevis dårlig ordretilgang noe som førte til negativt resultat. Starten på 2018 var også preget av for lite ordretilgang, men fortsettelsen i 2018 ser derimot bra ut så langt. –Det har vært alfa omega at vi nå har fått Thormod på plass, skryter Asgeir. Nå er det mer fokus på kundene, samt markedsføringen av produktene har blitt vektlagt mer enn tidligere. –Vi ser allerede en positiv utvikling av å ha en selger, det var veien å gå for oss, da det har økt produksjonen, forteller Asgeir. –Det var en omstilling i både hverdagen og arbeidsrutinene, men det har resultert i at vi virkelig har fått en oppsving, ler han.
Digitale suksessfaktorer
Thormod selv er tydelig på hva suksessfaktoren er: –Vi bedriver en del oppsøkende virksomhet, særlig til byggefirma. I tillegg bruker vi digitale flater for å komme i kontakt med eksisterende og nye kunder. Vi har en fin nettside som en av våre ansatte, Mathias Hegge, har ansvaret for, og her vil vi få ut mer informasjon og bilder etter hvert. God produktinformasjon og -presentasjon er viktig. Facebook-siden vår er også operativ, og vi legger ut oppdateringer med jevne mellomrom. Thormod poengterer at særlig Facebook-siden deres er ferskvare.
–Vi må hele tiden oppdatere, og være på, og det er jo både på godt og vondt det, sukker han lett. Asgeir legger til at de har investert i nye salgsverktøy som skal lette prosessen fremover.
Synlige både på og langs veien
Selv om de digitale flatene er viktige i dagens samfunn, er det også flere vesentlige ting som må på plass for å øke synligheten til bedriften. Blant annet ble det i 2012 investert i to store skilt som ble festet på utsiden av bygget, i retning Fylkesvegen. Med belysning er det også synlig på mørke vinterkvelder. Monterings-bilen fikk i 2013 gjenkjennende bilder og logo for å skape synlighet på veien. –Vi må reklamere som best vi kan, smiler Asgeir, og legger til at nå gjenstår det å få på plass flere utstillingstrapper i bedriftslokalene sine. 
–Kunden velger ofte det de ser utstilt, fremfor noe som kun er presentert i en brosjyre eller på nett. Namdalstrappa tegnes som digital 3D-modell, slik at kunden får et mer visuelt inntrykk av trappa enn kun en 2D-tegning på papir. –Vi sender med en lenke til en digital versjon av trappa, slik at kunden får se på trappa fra alle mulige vinkler. Eksempler på dette ligger som digitalt showroom på hjemmesiden vår i dag, sier Asgeir. Så er det selvsagt ofte prisen som avgjør. Men totalt sett er det en lav investering for kunden å kjøpe ei Namdalstrapp, med tanke på at ei trapp varer et helt liv.
Investering i markedsføring, samt egen drift
Exact Production AS investerer i markedsføring, og ser viktigheten av å opptre proffesjonelt også visuelt på både nett og papir. De leier blant annet inn profesjonell fotograf til å ta bilder av trappene sine. –Det er viktig for oss å være synlig ute blant kundene våre, samt innhente nye, så vi stiller opp på to lokale messer, en boligmesse og en salgsmesse. Her treffer vi 40–50 andre utstillere, samt besøkende, så det er en god arena for oss å være synlige på.
–Vi har også meldt oss inn i Norsk Trevare, og det har vært svært positivt, skryter Asgeir og Brit Eli. –Nå har vi eksempelvis fått orden og struktur på HMS og risikovurdering, og vi treffer andre lokale aktører i samme bransje, her utveksler vi både erfaringer og utfordringer. Men som med alt annet skorter det på tid, så vi får med oss det vi kan, sier de.
Utvider staben
–Vi er heldige som har mye å gjøre, sier Asgeir Fjell.  -En trapp kan vi levere på inntil 3–4 uker. Faren for oss er om vi får for lang leveringstid. Vi er avhengig av hver enkelt i produksjonen, forteller Asgeir, og legger samtidig til at dette resulterer i at de er nokså sårbare. –Alle mann trengs i arbeid til enhver tid, vi har nettopp ansatt to til i produksjonen.
Satser lokalt
Den typiske kunden er byggmestre, entreprenører eller private. Markedet er stort sett lokalt, og det er lokalt Exact Production AS ønsker å fortsette å ha fokus på. –Vi ser et stort potensiale i lokalområdet, som for eksempel Namdalen, Innherred og Fosen, sier Asgeir og Thormod. Styrken ved å nettopp handle lokalt er at vi ordner opp fra start til slutt, bekrefter daglig leder. –Men det skal også sies at vi har levert til både Oslo, Rogaland, Lofoten og Finnmark, skyter kona til Asgeir, Brit Eli Fjell, ivrig inn, og alle tre er samstemte om at avstand er ingen hindring for levering av trapper.
Investerte i CNC-fres
I 2013 ble det investert i en fem-akset CNC-fres for kombinert produksjon av oppdriftselementer og trapper. Den har et arbeidsområde på X=6000 mm Y=2600 og Z=1200 mm. Det er også aktuelt med leiefresing for andre produsenter da det fortsatt til tider er ledig kapasitet på fresen.
Fra å leie til å eie
I 2006 begynte Asgeir driften i garasjen sin. I 2008 ble det på fulltid, og i 2009 flyttet de til lokalene sine på Sjøåsen, der de er i dag. Samme året ble den første trappa produsert, og den står hjemme hos familien Fjell. De senere årene har mer og mer av driften gått over til å produsere trapper, dette på grunn av nedgangstider i offshore-bransjen. Produksjon av oppdriftselementer henger fortsatt med, men dette gir ikke nok kontinuitet i produksjonen gjennom hele året. 
I 2012 kjøpte de likeså godt hele eiendommen de tidligere leide. –Vi har god plass, forteller Asgeir, og det er til og med noen ledige lokaler i det andre bygget vårt også, hvis noen skulle være interessert, hinter han. – Vi ligger sentralt til langs Fylkesveien, så her er det rimeligere å leie enn henholdsvis Namsos og Steinkjer.