TRE-ekspertene

Når vi går inn i år 2020 har Norsk Treteknisk Institutt akkurat passert 70 år.  Treteknisk er en medlemsorganisasjon for alle bedrifter som operer i verdikjeden fra sagbruk til elementproduksjon.  -Vi er et kompetansesenter for tre, og jobber blant annet aktivt med utviklingsprosjekter, sertifisering og rådgivning, forteller daglig leder Audun Øvrum.  

Vi tropper opp hos Norsk Treteknisk Institutt i Oslo en dag i januar. Per Skogstad og Ivar Horsberg Hansen ønsker velkommen i bygget som instituttet selv eier.  I syvende etasje møter vi Audun som ble ansatt som daglig leder i januar i fjor.  -Jeg er utdannet treskalle og har bakgrunn som forsker, forteller han med et smil. Før 2014 var jeg ansatt i Treteknisk i 15 år, så jeg er ikke ny akkurat, men rollen som daglig leder har jeg ikke hatt før. 

Begynnelsen

Treteknisk ble etablert i 1949 for å utvikle den norske sagbruksbransjen.  Grunnleggende sagbruksteknikk med teknisk innovasjon, skurnøyaktighet og stabil drift var begynnelsen på en ny tid for bransjen.  Etterhvert ble det behov for både konstruksjonsteknikk, utvikling av dataverktøy for takstolproduksjon, materialstyring, kvalitetsledelse og sertifisering.  

Eksperter på tre

I dag er de 34 ansatte hos Treteknisk og har 126 medlemmer. Nesten halvparten av omsetningen kommer fra kontroll og sertifisering. -Denne delen av virksomheten vår, har økt kraftig de siste årene, forteller Audun. Som eneste aktør i Europa har de utviklet en sertifisering for levering av limtre, massivtre og konstruksjonsvirke til Japan.  -Det er et rigid regelverk, sukker Audun.  -Så her gjelder det å ha tunga rett i munnen.  Vi er en gjeng med dyktige fagfolk, og har blant annet tre ansatte med doktorgrad i treteknologi.  Vi ser på treets egenskaper helt fra cellestruktur til ferdig produkt.  Riktig bruk av treet er avgjørende for å skape best sluttresultat, og vi kan derfor gi råd i materialvalg f.eks i vindusproduksjon, gulv og paneler. Gjennom samarbeid med andre kompetansemiljøer, har Treteknisk en omfattende kunnskapsbank å ta av.  

Ødeleggelser på laben

Det foregår en omfattende testing av treprodukter hos instituttet, og selve hjertet er laboratoriet i kjelleren.  -Her ødelegger vi materialer, smiler Audun, og viser fram bøyetesting og strekkfasthetstesting.  

I klimarommene provoseres årstidene fram for å framskynde treets utvikling gjennom årssykluser både innen- og utendørs.  Her testes også limfuger for å se hva som fungerer og ikke.  Lim og riktig påføring må være på plass særlig i limtre som er bærende konstruksjoner, men også i møbelplater.  Paneler og gulv blir overflatebehandlet for å se hva som beskytter treet på best mulig måte.  Treteknisk sine tester er akkreditert av Norsk Akkreditering.

De viktige sertifiseringene

Sertifisering tar mer og mer tid og er omfattende saker.  Ivar Horsberg Hansen og hans sertifiseringskollegaer  tar seg av sertifisering for CE-merking av brannbeskyttet trevirke, takstoler, konstruksjonsvirke, også fingerskjøtt, limtre og trebaserte plater. Et CE-merke er ikke et kvalitetsmerke, minner Ivar om.  Det kan sammenlignes med et vognkort på en bil.  

Forbedrer logistikken

-Vi ser en tydelig økning i å bygge med elementer, sier Audun.  -Det krever mye plass i produksjonen, og derfor bruker vi nå mer og mer tid på å gå inn i fabrikkene og gjøre forbedringer i logistikken.  Her er det mye å spare, og det er mange som kan gå seg selv i sømmene.  Det er alltid mulig å gjøre forbedringer.  

Riktig dokumentasjon øker konkurransekraften

Miljøfokuset kommer vi ikke utenom og bedriftene er avhengig av å ha både et miljøregnskap og miljødeklarasjoner for sine produkter.  En EPD (Environmental Product Declaration) er dyrt, men bedriftene må ofte ha det på større prosjekter.  -Vi er nå i gang med å tilby en generator- løsning som skal lette dette arbeidet gjennom satte kategoriregler.  Det vil også gjøre det rimeligere for bedriftene.  Vi ser at konkurransen på informasjonen i selve EPD-dokumentasjonen tar seg opp. Derfor er det viktig å få til en skikkelig løsning som gjør bedriftene våre enda mer konkurransedyktige, sier Audun. -For det er det vi jobber for alle sammen. Norske bedrifter skal gjøre det så godt som mulig i den tøffe konkurransen utenfra.  Vi som et kompetansesenter skal bidra med vår kunnskap for å gjøre bedriftene så lønnsomme og effektive som mulig. 

Norsk Treteknisk Institutt