Norske Trevarer med frisk satsing

-Nå har vi en skikkelig gladnyhet å dele, sier daglig leder i Norske Trevarer, Hilde Widerøe Wibe. -Vi styrker organisasjonen ytterligere, og 1. juni går Monica Wærdahl Eriksen inn som leder for forretnings- og medlemsutvikling.  Vi gleder oss til å få med enda en dyktig medarbeider på laget.  Det trenger vi for nå skal vi satse enda tøffere på digitalisering og klimaperspektivet i bransjen.

Monica Wærdahl Eriksen er 48 år og har bred erfaring med salg, marked og endringsledelse.  Hun har blant annet vært markedssjef i Proffpartner og kjededirektør i Malia der hun har utarbeidet merkevarer, konsepter og kampanjer.  Hun blir ny forretningsutvikler i Norske Trevarer.  Hun skal jobbe med finansiering av prosjekt og igangsette aktiviteter for å styrke bransjen ytterligere.  Hun vil få ansvaret for å utvikle samarbeidet med leverandørene og bidra til å dra Trevaredager og landsmøtet til nye høyder. I sin nåværende jobb har hun jobbet mye med arrangementer. -Monica sin kompetanse blir viktig for vår organisasjon og bransjen sin utvikling, sier Hilde.  

For det skal skje mye framover.  Først og fremst er det digitalisering og klima som står på dagsordenen hos Norske Trevarer.

Energieffektive bygg

En ny rapport fra NVE viser at energieffektivisering i norske bygninger kan redusere energibruken tilsvarende ti prosent av Norges strømforbruk. NVE sier i sine beregninger at potensialet kan hentes ut både fra næringsbygg og fra boliger.  Tilsammen kan energieffektiviseringen i bygningsmassen i Norge komme på nærmere 13 terrawattimer (TWh).  Samlet strømforbruket i Norge i dag ligger på 122 TWh.

-Potensialet er stort, sier Hilde. -For å klare å redusere energibruken så mye, vil utskifting av vinduer være en viktig faktor.  Det kommer en stortingsmelding om energieffektivisering i mai som skal behandles til høsten.  Her setter vi inn trykket, og vi skal formidle viktigheten av å skifte ut vinduer som et viktig tiltak for klimaet og for at den enkelte kan spare strøm.  

Lokal verdiskapning

-Det bringer oss et hakk videre i vår prosess.  For det er ikke hvilke som helst vinduer som skal brukes, men vinduer fra norske produsenter.  Som en forlengelse av dette skal vi over en tre-års periode sette inn støtet og markedsføre lokal produksjon av trevarer- og innredninger.  Fokus på kvalitet, norsk lokal verdiskapning og bærekraftig produksjon er stikkordene for en kampanje som skal rulles ut for fullt til høsten.  

-Digitalisering er et annet satsingsområdet, og sammen med BNL ser vi på hvilke felleskomponenter vi har i fellesskap og som vi kan bygge videre på, forklarer Hilde.  PDT Norge er nå etablert der Norske Trevarer har vært en pådriver.  PDT Norge er en felles forening som skal utvikle, forvalte og distribuere digitale produktdatamaler.  -Dette vil skyte fart i digitaliseringen av byggenæringen og er et skritt i riktig retning for å få bedre og mer klimaeffektive bygg, sier administrerende direktør Jøns Sjøgren i Byggevareindustrien, som er styreleder for PDT Norge.  Etableringen av PDT Norge er godt forankret hos norske myndigheter, som lenge har etterlyst at bransjen må samle seg om en felles løsning. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) applauderer derfor etableringen av PDT Norge.

Digitalisering

-Det er mye spennende som skjer framover, og noe av dette blir presentert på Trevaredagene i slutten av mai.  Jeg håper vi sees 28.-30. mai i Trondheim.  Da kjører vi i gang både Trevaredagene og Landsmøtet for Norske Trevarer sine medlemmer, avslutter Hilde.