Nytt digitalt undervisningskurs for snekkerfaget

Norske Trevarer har utviklet et eget digitalt kurs som gjør det mulig å ta svennebrev som snekker mens man er i full jobb. –Vi starter pilotprosjektet 1. september. Kurset er åpent for alle. De som blir med på piloten må ha 5 års allsidig praksis eller mer fra faget høsten 2023. Dette skal vi forandre på når vi skal videreutvikle kurset om ett år, forsikrer Jan Larsen.  –Målet er at alle som ønsker svennebrev skal kunne ta dette kurset, sier Jan.

Jan Larsen har jobbet i opplæringskontoret Tre-ringen i en årrekke og har kjempet for et slikt kurs i snart 20 år. –Vi har hatt et brevkurs som vi hadde god bruk for tidligere, forteller han. –Nå har vi endelig videreutviklet dette til et fullverdig digitalt kurs.  Sammen med Monica Wærdahl-Eriksen i Norske Trevarer har de fått støtte til å utvikle dette kurset som strekker seg over ett år. 

–Dette er et digitalt kurs, og målet er at det skal være fleksibelt og gi deg mulighet til å tilpasse det til din hverdag. Alt av materiell vil være tilgjengelig i studentweben slik at du kan ta kurset i ditt eget tempo. Eksamen er satt til juni 2023. Dermed har du 10 måneder på å fullføre kurset. All undervisning og eksamen foregår på norsk.

Kurset er lagt opp i 2 moduler. –Vi starter med et forkurs hvor du blir kjent med verktøyene, modulene samt forventningsavklaringer i forhold til egen innsats. Når du har gjennomført forkurset tar du fatt på Modul 1 – dette er det helt grunnleggende innen faget, og det må du kunne for å få mulighet til gå videre til neste modul. 

Norske Trevarer v/ Monica Eriksen.

Modul 2 er en fordypningsmodul der du kan velge enten dør/vinduer, trapp eller innredning – avhengig av interesse/erfaring og det du kjenner at du er mest komfortabel med. Fordypningsmodulen er bygget opp på samme måte som Modul 1, og du får tilgang til både videoer, anbefalt faglitteratur og egne spørsmål/oppgaver som du skal levere inn til sensor. Når du har gjennomført Modul 1 og en av fordypningsmodulene kan du melde deg opp til teori eksamen som går i juni eller desember 2023.

Den digitale plattformen er tilrettelagt for at du kan ha gode dialoger, løse morsomme oppgaver og bli bedre kjent med dine medstudenter. Sammen kan dere løse utfordringer, ha gode diskusjoner og følge hverandre på veien mot fagbrev.

–Til nå er det over 40 påmeldte, forteller Jan. –Vi har 75 plasser så det er bare å søke, oppfordrer han. I pilotperioden er det seks bedrifter som deltar, men det er åpent for alle. Er drømmen å bli svenn, så har du muligheten nå, smiler han fornøyd. For Jan er brennende engasjert i rekrutteringsarbeid. –Vi er utrolig stolte over å ha fått til denne digitale plattformen. Sammen med faglærere i hele landet har vi utviklet kurset med fornyet materiale. De seks bedriftene har bidratt aktivt i prosessen, og vi er veldig stolte av det engasjementet bransjen har vist, sier Monica. 

–Vi har undersøkt nøye hvordan andre bransjer gjennomfører sine kurs, og tatt med oss den kunnskapen til vår bransje, sier Monica. –Vi minner om at dette er et pilotprosjekt som vi skal drifte og utvikle framover. Vi er avhengig av innspill for at det skal bli så bra som mulig, sier Jan. 

Tre-Ringen v/Jan Larsen.

–Jeg er den slitsomme som maser om rekruttering hele tiden, smiler Jan. –Men det er viktig at noen maser, for det er forståelig at bedriftene har nok med seg selv, og sin hverdag. Mange kan nok tenke at rekruttering er en liten detalj. Men den detaljen kan snart bli det store vendepunktet. For har vi ikke folk som kan jobbe, så går bransjen under. Derfor er dette kurset så viktig, og det er svært gledelig å se at interessen og påmeldingene er så stor. Dette er et konsept som eies av Norske Trevarer og det er avgjørende at bransjeforeningen har tatt et så stort ansvar i rekrutteringsarbeid.

Med et heldigitalt undervisningstilbud som dette er potensial for utvikling og forbedring stort, og det kommer vi til å gjøre kontinuerlig. Vi har også muligheten til å plukke ut elementer herfra og kjøre bransjekurs på f.eks overflatebehandling. Slik kan det brukes til kompetansehevende tiltak.

–Vi heier på kunnskap og morgendagens helter – sammen skal vi løfte Trevarebransjen inn i fremtiden, sier Monica og Jan. 

Har du spørsmål – ta kontakt med Norske Trevarer v/ Monica Eriksen (Monica@norsketrevarer.no) eller Tre-Ringen v/Jan Larsen (treringen@treringen.no).