Nytt signalbygg i trehusbyen Lillehammer

Trehusbyen Lillehammer har fått sitt første høyhus i massivtre forankret i byens historiske bygningsmiljø. Bygget som reflekterer bærekraft gjør tårnet til et topp moderne tilskudd til Lillehammers boligtilbud.

Tekst: Knut Werner Lindeberg Alsén, Foto: Lars Marius Bækkevold

Nytt signalbygg i trehusbyen Lillehammer. Foto: Lars Marius Bækkevold

– Vi har laget et helstøpt arkitekturprosjekt som i hele sin ide  springer ut av historien om Trehusbyen Lillehammer, forteller sivilarkitekt og partner Gaute Stensrud i Code arkitektur som har tegnet den første boligblokken i massivtre i byen.   

Boligblokken er helt spesiell for Stensrud. Han vokste opp i Lillehammer, med et sentrum som var omgitt av trehus. Derfor, etter studier i Bergen, arkitektpraksis i Tromsø og Oslo, markerer Lillehammer Tårn en sluttet ring for arkitekten, både geografisk og faglig.  

Under arkitektstudiene på Vestlandet møtte den unge arkitekten en byggeskikk der man gjennom generasjoner hadde plassert byggene sine på en klok måte.  Naust og løer ble utformet utfra hva som var stedets naturgitte bygningsmaterialer. I vest lærte studenten om treets unike egenskaper som konstruksjonsmateriale, og hvordan den vestnorske byggeskikken med liten tilgang på trevirke satte stokken på høykant i en luftet konstruksjon. I motsats til å stable stokk på stokk med isolasjon i mellom, slik det var vanlig på Østlandet med stor tilgang på skog. 

– Den vestnorske metoden har gitt oss stavkirken, den østnorske har gitt landet laftestuen – som begge er de viktigste bygningstypene i norsk kultur. 

Code har helt siden oppstarten i 1997, vært opptatt av hva som skal til for å lage det gode huset. Huset som er godt både for byen det står i og for menneskene som skal bo i det. Huset som til og med evner å være godt også for generasjonene som skal komme etter oss.

Hvorfor massivtre 

– Byen trenger flere trebygg og et miljøvennlig og annerledes alternativ enn de typiske leilighetsprosjektene, forteller Alvhild og Kristoffer Ringerud som er utbyggere og eier av prosjektet gjennom selskapet Lillehammer Taarn AS. Rngerud ønsket å møte boligmarkedet på Lillehammer på en annen måte enn de typiske leilighetsprosjektene. 

– Selv om massivtre har sine begrensninger, har løsningen for dette bygget gitt flere fleksible og gode løsninger, blant annet for verandaene, sier Kristoffer Ringerud som roser det gode samarbeidet mellom utbygger, arkitekt og utfører.  

– Det er fire årsaker til at vi bygger i massivtre: Miljøet, inneklima, byggetid og hensyn til omgivelsene, og så trenger Lillehammer flere trebygg, forteller Ringerud. Et av målene har vært ønsket om å møte boligmarkedet på Lillehammer med et miljøvennlig og annerledes alternativ.

Lillehammer Tårn er byens første leilighetsbygg i massivtre. Det 31 meter høye trebygget er reist under ett år. Bygget har en sentralt beliggende ved siden av tinghuset på Lillehammer, og består av 29 leiligheter fordelt på åtte etasjer. I tillegg er det to næringsseksjoner ut mot gaten, og et utleie-garasjeanlegg. 

Råbygget i massivtre er reist over en betongkonstruksjon. Bruken av massivtre har redusert  byggetiden, og ikke minst støy fra byggeplassen betydelig. Som følge av bærekonstruksjonene i tre vil dette bygget også binde opp ca. 560 tonn CO2,

Prosjektet er skapt i et samspill mellom Lillehammer Taarn AS, Code Arkitektur og Backe Oppland. 

– En av forutsetningene for å oppnå god boligkvalitet i en tett og travel bysituasjon er tilgangen på gode og skjermede utearealer – både helt private og i form av fellesarealer som alle kan oppsøke etter ønske. Det er her de gode nabomøtene kan oppstå, forteller arkitekten. 

Hovedkonsept med bygget har vært å etablere et indre, beskyttet gårdsrom på taket av en parkeringssokkel. Sokkelen, eller paviljongen, beskytter mot støy, samtidig som det er solfylt store deler av dagen. I dette grønne fellesarealet etableres nærlekeplass, lune spise – og rekreasjonsplasser, og overdekket sykkelparkering. Paviljongen på bakkeplan er tilrettelagt for matservering. 

Den buede treveggen på gateplan sammen med et nedsunket rom med integrerte byromsmøbler, skaper et tydelig og godt byrom med god bruksverdi for folk i nærmiljøet – og for passerende. Bruken av tre på horisontale og vertikale flater skaper en tydelig forankring i Lillehammers historiske bygningsmiljø.

FAKTA:
Bygget er 31 meter høyt, har 29 leiligheter, parkeringsareal og et næringslokale som vil romme en restaurant. Lillehammer Tårn er byens første leilighetsbygg i massivtre.


Sted: Lillehammer
Prosjekttype: Leilighets- og næringsbygg
Byggherre: Lillehammer Taarn 
(Alvhild og Kristoffer Ringerud)
Arkitekt: Code Arkitektur
Trebruk: Massivtre: 
Bruttoareal: 3.972 kvadratmeter
Totalentreprise: cirka 70 millioner kroner eks. mva.
Byggherreombud og SHA-koordinator: ByggeRåd
Totalentreprenør: Backe Oppland
Kjøkkenleverandør: Strai Kjøkken
Glass og aluminium: Østlandske Fasadeteknikk AS Avd Lillehammer
Vinduer og terassedører: NorDan
Nyhuset Bruk har levert inngangsdør i eik