Ønsker en spennende høst velkommen

–Vi går en spennende høst i møte, sier Hilde Widerøe Wibe, daglig leder i Norske Trevarer.

Hilde Widerøe Wibe, daglig leder i Norske Trevarer.
Hilde Widerøe Wibe, daglig leder i Norske Trevarer.

–Det er særlig ett tema som opptar de fleste av oss om dagen, og det er strømprisene. Lave strømpriser har vært et konkurransefortrinn for oss i Norge i forhold til utlandet, men nå er det borte. Og ikke nok med det, prisene skaper urettferdige konkurranseforhold innad i landet, siden prisene er så forskjellig i de ulike regionene. For noen av våre bedrifter får dette ingen konsekvens, mens andre har økning på både 200 og 300 prosent. H-Vinduet Fjerdingstad i Hokksund hadde en økning på hele 400 prosent, for å nevne et eksempel, forteller Hilde.

–Produksjon i Norge er dyrt fra før, og strømpriser går direkte på bunnlinja, og kan føre til at bedriftene ikke har råd til å gjøre nye investeringer.

–Noe må gjøres, og det jobbes godt i BNL og NHO om dagen, fortsetter Hilde, og selv så jobber vi mot media for å belyse hvor utfordrende dette er for vår medlemsmasse. –Men det er også en annen side av denne saken, og det er energieffektivisering. Vi ser at flere bedrifter har igangsatt tiltak fra å bytte til LED-lamper til å sette på solcellepanel. Ikke bare er dette viktig for å redusere kostnader, men det er også et ledd i miljøsatsingen til hver enkelt bedrift. Derfor er det viktig at alle setter i gang med tiltak som passer sin bedrift. Jeg vil gjerne nevne Henriksen Snekkeri i denne sammenhengen, sier Hilde. De har satset stort på varmegjenvinning det siste året, og installerer solceller på taket i august. For at flere skal kunne gjøre store grep må det legges til rette for og stimuleres til energieffektivisering.

Når vi i Tre og Profil snakker med Hilde er hun på farten til Arendalsuka sammen med hele styret i Norske Trevarer. –Dette er en viktig møteplass og det yrer av liv, smiler hun. –Henriksen Snekkeri arrangerer en konferanse sammen med NIL (Norske Interiørarkitekter) der temaet er innovasjon, klima og miljø. Sirkulærøkonomi og krav til miljø gjør at designere, interiørarkitekter og arkitekter må finne nye metoder og løsninger når møbler og interiør skal utformes. Demonterbarhet, ombruk/gjenbruk og resirkulering stiller krav til sammenføyning og detaljer. Hvilke muligheter og utfordringer gir det? –Et viktig tema på en viktig arena, sier Hilde. –Det er så bra at medlemmer ser Arendalsuka som en arena for å profilere seg og temaer de er opptatt av, og neste år håper vi at flere kommer, oppfordrer hun. 

For det er viktig at bransjen viser seg fram. –Det er gledelig å se at flere har vært frampå i media den siste tiden. Norgesvinduet Bjørlo ble intervjuet om økte kostnader på NRK dagsnytt i august, og Sjølingstad Snekkerverksted ble intervjuet om nysatsing på NRK Sørlandet. Dette er skikkelig bra markedsføring av bedriften og bransjen som helhet, sier Hilde. 

–Vi ser fram til en aktiv høst, med mange spennende aktiviteter der alt henger sammen i en grønn tråd. Først og fremst gleder vi oss til Trevaredagene i Trondheim i september. Der skal vi høre på spennende foredrag og endelig få møte hverandre igjen. Årets lærlingepris og årets lærebedrift kåres på kvelden. Det er alltid hyggelig å gi en ekstra påskjønnelse til de som fortjener det, sier Hilde. 

En markedsundersøkelse

NHO har gjort en undersøkelse blant Norske Trevarer sine medlemmer om markedssituasjonen. 

Undersøkelsen viser at: 

– 48 prosent anser markedssituasjonen som god, og 45 prosent tilfredsstillende

– For de neste 6 månedene forventer 48 prosent at markedsutsiktene vil forbli uendret, mens 33 prosent forventer en forverring/nedgang

– 36 prosent sier innkjøpsprisene (inklusiv energi) har steget mer enn normalt og 55 prosent mener det har steget mye mer enn normalt.

– 24 prosent sier dette vil føre til stor reduksjon av bedriftsresultatet, mens 33 prosent sier middels reduksjon og 21 prosent liten reduksjon.

– Mens 60 prosent sier knapphet på innsatsfaktorer/og eller dyrere innsatsfaktorer ikke vil påvirke aktiviteten i bedriften og 17 prosent sier det må reduseres aktivitet.