Rakkestad kulturskole

Tekst: Oslotre, Foto: Kyrre Sundal

Rakkestad kommune har som ambisjon at alle nybygg skal utføres i tre, og Rakkestad kulturskole skal være et eksempel på dette. Bygget skal utføres i tre eller andre naturlige materialer i både eksteriør og interiør, dette inkluderer også de valgte akustiske løsningene. Prosjekteringen av Rakkestad kulturskole er et samarbeid mellom arkitektkontorene Fragment og Oslotre. 

Rakkestad kommune har vedtatt at alle offentlige bygg skal utføres i trekonstruksjoner. Kulturskolen som er bygget på den mest sentrale tomten i Rakkestad sentrum er et praktbygg i tre med fokus på detaljering både i fasade og interiør.  Byggets form og tekniske løsninger gjør at det er mulig å få til et kostnadseffektivt byggeri, uten at det går på bekostning av detaljer og kvaliteter. Kulturskolen er bygget i Rakkestad sentrum og skaper liv og aktivitet til bykjernen.

Rakkestad Kulturskole er et bygg i massivtre over 2 etasjer med et samlet bruksareal på 702 m2. Bygget består av trematerialer fra innerst til ytterst: Vegger, søyler, bjelker og tak i massivtre. Isolert med trefiberisolasjon og kledning av malmfuru. Vertikale vannbrett er i 100% malmfuru, noe som gjør at det ikke trengs beslag. Det er en gjennomgående materialpalett av lys gran og furu, akustisk tekstil og tregulv. Integrert ventilasjon i bruksrom gjør at rommene fremstår med rene trevegger uten synlige ventiler eller trespiler. 

Byggets fasade består av en spesialtegnet, profilert trekledning, inndelt i et mønster med en rytme som følger byggets øvrige strukturerende prinsipper. Vinduer og glassystem følger samme rytmer. 

Bygget ligger ved siden av dagens kultur- og rådhus i Rakkestad sentrum. Kulturskolen er tilpasset eksisterende bygg i høyde og form. Bygget har åpne og inviterende glassfasader mot torget og sentrum der inngangspartiet og allrommet ligger.

Bygget supplerer eksisterende kulturhus med spesialrom til bruk i kulturskolens undervisning. Planen er organisert ved at de lydkrevende funksjonene danner en “rygg” langs nord og østsiden av bygget, mens de mer åpne og fleksible arealene henvender seg ut mot torget i sør og Rådhusveien i vest.