Rekordoppslutning på De Norske Trevaredagene

Ambisjonene var store da Norske Trevarer dro i gang De Norske Trevaredagene i januar, og jammen ble de innfridd.  Med rekorddeltakelse fylte trevare-og innredningsbransjen med samarbeidspartnere den ærverdige Grieghallen i Bergen.

Vi kom heseblesende inn i Grieghallen etter at snø på Gardermoen hadde forsinket flyet med en time.  Styreleder Ole Olsen var allerede i gang med sin appell til salen.  -Endring gjør vondt, men det må til for å lykkes, var det første jeg hørte.  Ole har rett, tenkte jeg.  Da jeg så rundt meg på alle menneskene i salen, alle de kjente ansiktene, smilende og imøtekommende, følte jeg meg hjemme.  Det trygge er godt, tenkte jeg.  Men vi trenger det utrygge også.  Det som gjør oss litt på alerten, og får hjernen til å fungere. Norske Trevarer er trygt, men de er i ferd med å bidra til en forandring gjennom sitt prosjekt 2022.  Så er det opp til bedriftene å ta tak i åtet som blir lagt ut, og gjøre noe med det.  

Mulighetenes marked

De to dagene i Grieghallen var til inspirasjon for alle.  Jeg kan godt innrømmet at programmet kunne få en til å bli litt svett i pappen, for mer tettpakka har det aldri vært. Men gode foredragsholdere, med interessante temaer og budskap fanget oppmerksomheten.  Foredragene var korte og konsise, med ett overordnet budskap: Trevare- og innredningbransjen har enorme muligheter. 

Hårete mål

-I dag har bransjen en omsetning på 8,3 milliarder kroner.  Målet er at vi innen 2022 skal nå en omsetning på 11 milliarder, sier Ole.  -Vi må ha hårete mål.  For å få til dette må vi gjøre drastiske grep både lokalt og sentralt, vi må samarbeide mer og vi må bruke hverandres kunnskap for å ta flere markedsandeler.  

Ta hensyn til eldrebølgen

Nerja Macic er sjefsøkonom i Prognosesenteret. -Vi lever i en verden og i et marked i endring, sier hun.  -Vår største uro framover er eldrebølgen, mener hun.  -Den vil gjøre økonomisk vekst vanskeligere.  Færre arbeidsføre mennesker vil påvirke oss i flere tiår framover.  Dette må dere være klar over, og når dere utvikler produkter, så må dere for all del ikke glemme de eldre, for det er dem det er flest av. 

Vi opplever en svakere vekst på grunn av avtagende olje- og gassinvesteringer.  Det skjer uforutsette ting i økonomien. Blant annet har oljeprisen økt den siste tiden, mens krona har svekket seg.  Dette har aldri skjedd før.  

En svekket krone er positivt for eksporten. Flere markeder har klart å benytte seg av denne muligheten og økt eksporten, mens eksport av møbler og trevare har holdt seg konstant. Mulighetene er der, sier hun.

Jobb sammen med oss!

Anne Cecilie Haug fra Snøhetta er opptatt av det gode samarbeidet og utveksling av kunnskap med bedrifter som har den kjernekompetansen de er ute etter.  -Dere, altså, sier hun. Hvis dere har en god ide, og har lyst til å samarbeide med oss, så ta kontakt, oppfordrer hun.  Vi har mest å hente i materialene vi bruker, og der er dere gode. Dere har fagkunnskapen vi er ute etter.  Tre er det eneste materiale som binder CO2, og det vil vi bruke så mye som vi kan.  Vi er opptatt av hele reisen til materialene som blir brukt. EPD blir derfor lest grundig.  

Litt galskap, mest kunnskap

Galskap, overtro eller nytenkning på sitt aller beste, var overskriften på neste foredrag der Gunnar Adolf Aanesland i Annesland Fabrikker og Helge Kokkvoll i Os Trekultur tok oss med på sine reiser.  Aanesland fabrikker lager alt fra flaggstenger i limtre, broer i limtre, likkister og verdens høyeste klatretårn. Nå ønsker han å utvikle vindmøller i tre.  -Joda, det kan hende det er litt galskap inni her, sier han og pirker seg selv i hodet.  -Men det har gått bra hittil.  Vi har bygd på det vi kan og på de maskinene vi har.  Vi må benytte mulighetene, og utnytte dem på best mulig måte.  Det har fungert for oss, og det har ført oss ut i verden på mange spennende oppdrag.  Det handler mest om å tørre, for kunnskapen har vi, minner han om.

Solcellesatsing

Os Trekultur er 30 år i år, forteller daglig leder Helge Kokkvoll. Os Trekultur produserer spesialinnredninger. For 15 år siden fikk Helge en ide om en solcelledrevet fabrikk.  -Det var 15 år for tidlig, smiler Helge.  Men nå har det blitt virkelighet, og han mener at de nå er Norges første solcelledrevne snekkerfabrikk. -Også på Røros da, smile han.  -Et av de kaldeste og mest snørike stedene i Norge.  Men det fungerer likevel, så det er bare å komme i gang, oppfordrer han.  De startet med å bytte ut alle lyspærene i fabrikken til LED.  -Bare dette reduserte strømkostnadene med 20 prosent, og det motiverte oss til satse videre på solcelle.  En million er investert, og det vil være nedbetalt innen 10 år. Det er verken galskap, overtro eller nytenkning, sier Helge.  Dette er gammelt nytt, men vi har valgt å satse på det.  Vi har valgt miljø.

En ny innovasjonsbølge

-Jeg og min generasjon er født inn i velstand, og vet ikke hva dårlige tider er, sier Anita Krohn Traaseth som nå er daglig leder og eier i Krohn Productions, men kanskje mer kjent som tidligere leder av Innovasjon Norge.  -Tre er ikke den nye oljen, sier hun. -Grunnen til det er at det rett og slett ikke er mulig.  Men trenæringene er en del av det.  Vi trenger mange næringer for å kunne kompenserer for Norges største inntektskilde.  Husk at olje og gass tilsammen står for 52 prosent av alle våre inntekter.  Vi er inne i den 6. innovasjonsbølgen som innebærer bærekraft og industriell omlegging, fornybar og grønn teknologi.  Dere har et enormt vekstpotensial, avslutter hun.  -Bruk det!

De Norske Trevaredagene 2020
De Norske Trevaredagene 2020
De Norske Trevaredagene 2020
De Norske Trevaredagene 2020
De Norske Trevaredagene 2020
De Norske Trevaredagene 2020
De Norske Trevaredagene 2020
De Norske Trevaredagene 2020