Sammen skaper vi en sterkere bransje

Ole Olsen
-Norske Trevarer 2022 skal bli et bransjeløft.  Det sier styreleder i Norske Trevarer Ole Olsen.  
-Medlemmene i Norske Trevarer ønsket en forandring og mer engasjement.  Nå får de det, og endringer vil skje.  Styret og administrasjon legger til rette for en rekke endringer for å øke bransjens anseelse. Dette må først og fremst skje gjennom at vi blir tydeligere og mer synlige. Arbeidet må starte innenfra, det vil si at vi må begynne med oss selv som bransje og organisasjon.
Hårete, men oppnålige mål
-På årsmøtet ble prosjektet Norske Trevarer 2022 vedtatt av medlemmene, og nå gjelder det at vi alle går i samme retning, at vi har tro på prosjektet og tro på framtiden, sier Ole Olsen.  -Vi i styret har enstemmig kommet fram til hvordan vi skal gjennomføre prosjektet.  Våre mål er kanskje hårete, men helt klart oppnåelig: Vi skal vise oss fram nasjonalt, og skal oppfattes som en viktig samfunnsaktør.  Skal vi klare det må vi være offensive, vi må ha framtidstro og vi må bli flinke historiefortellere.  
Må bruke bransjekunnskapen
-Norske Trevarer snakker på vegne av bransjen, og da er det helt avgjørende hvordan vi ordlegger oss.  Hvis Norske Trevarer skal være veiviser, motivator og gå foran som et talerør, være samlende, se markedsutviklingen og inspirere, må vi tilegne oss kunnskap.  Kunnskapen i bransjen er enorm, og spiller vi på lag og deler med hverandre kan vi bruke kunnskapen til å dra hele bransjen i riktig retning.  Hvis Norske Trevarer ikke kan bidra med dette i framtiden, er det ikke bruk for organisasjonen, mener Ole. 
Hvor har vi vært? Hva har vi gjort?  
-Som bransje har vi ikke vært nok samlet, reagert for sent, ikke vært tydelige nok og dermed ikke blitt hørt.  Resultatet er at vi har måttet ta til takke med det andre har besluttet over hodene våre. Eksempelvis har nesten hele snekkerfaget i skolene blitt lagt ned.  Her har vi ikke kjempet nok, vi har ikke stått samlet på barikadene og ropt hva vi vil og hva vi trenger, sier Ole.  
-Derfor må det skje endringer.  
Må utnytte potensialet
-TRE er framtiden.  Vi har alle forutsetninger for å lykkes.  Vi har verdens flotteste materiale i våre hender.  Den store importen viser at potensialet vårt er enormt.  Nå må vi ut å fortelle hva vi står for, og alle fordelene kundene får med å velge norsk, og våre medlemsbedrifter.  Vi må være mer frampå, og komme med løsninger for kundene, før kundene selv i det hele tatt vet hva de trenger.  Det holder ikke lenger å si at vi lager det kunden ønsker, for de vet ikke alltid hva de ønsker.  Klarer vi å komme dem i forkjøpet med kunnskapen vår, så vil prisen spille mindre rolle. Vi må tidligere inn i prosessene og gjøre et godt forarbeid, det lille ekstra, som kundene setter så pris på.  
Vær offensiv. Tenk nytt, for det nytter!
Gir gass
-Medlemmene vil få informasjon om prosjektets framgang fortløpende gjennom høsten, fortsetter Ole.  -I første omgang skal den nye logoen tas i bruk av medlemmene og en ny portal/nettside skal på plass.  Lokallagene må bli mer operative, og mer samlende, for her ligger det mye ubrukte ressurser.  Skal vi ta del i AS Norge, må vi bruke alle ressurser vi har.  Bare slik gir vi gass inn i framtiden.
Vi har alle muligheter
-Så kan det hende at vi bommer litt underveis, sier Ole.  -Men da er det viktig å huske på at dette også drar oss videre.  Vi kommer ingen vei uten å prøve.  Vi bor i et fantastisk land, her vi har alle muligheter.  Norsk kvalitet blir verdsatt både her til lands, og kanskje enda mer utenlands.  Den trenden må vi være med på.  
Med et ubrukt potensiale, kombinert med alle de dyktige menneskene, både ansatte og ledere i bransjen, har vi framtiden på vår side.  Nå er det opp til oss alle å bidra.  
I tillegg trenger vi annen erfaring enn vår egen, her har fått hjelp av eksterne krefter som har lang erfaring innenfor bedrifts- og merkevarebygging, og som kjenner bransjen.  
Vi må videreutvikle en kultur innen organisasjonen som gir rom for debatt, rom for meningsutveksling, ris og ros.  Med dette skapes engasjement, og med engasjement kommer utvikling og framdrift.
Vi gleder oss til å jobbe sammen om å skape en sterkere bransje, avslutter Ole Olsen.