SPOR X

Kontorbygg i massivtre hedrer Drammens fortid som trelast-by.

Tekst: Knut Werner Lindeberg Alsèn

Foto: Zinc/Thomas Mellbye

Ambisjonen med Spor X  var å bygge Nordens mest bærekraftige kontorbygg i Drammen. Dette ble gjort ved å bruke massivtre i konstruksjonen fra trær fra skogene i nærheten av tomten. Samtidig fikk Vestaksen Eiendom mulighet til å hedre Drammens fortid som trelast-by.  

Sammen med utbygger ønsket arkitektene i DARK Arkitekter å realisere et bygg med bærekratige løsninger. Massivtre ble det opplagte valg siden de fikk muligheten til både å utforske nye konstruksjonsmetoder og hedre byens rike trehistorie. 

Løser både brann- og lydkrav  

SporX er høyt og smalt med avstivende kjerner i massivtre og i gavlene som står imot vindlastene. I tillegg til de konstruktive egenskapene, ivaretar gavlveggene brannkrav mot naboeiendommen, ved å ta i bruk et nytt produkt fra Rockwool, som ble fullskala branntestet i forbindelse med dette prosjektet. 

Til gulvdekkene valgte man Granabgulv fra Sverige, et system med hullromsisolasjon og et massivtredekke på 18 centimeter som opprettholder lydkravet. Dette er en metode som tidligere ikke er benyttet i i Norge.

Om bygget

SporX er foreløpig siste prosjekt i byutviklingen nær Drammen stasjon. Kontorbygget er 6.800 kvadratmeter, fordelt på i alt ti etasjer, der en rekke større leietakere er i ferd med å flytte inn. Bygget består av to vertikale hovedvolum i forskjellige høyder, som hviler på en utadvendt base. Hovedfasaden mot gaten og elva er en elementfasade i termofuru, mens fasadene på gavlveggene med brannkrav er kledd med Cembrit-plater. Byggene varierer i ulik høyde, med takterrasse mot sør. 

Bærekraft 

Årsakene til at SporX skårer så høyt på bærekraft er at konstruksjonsvirket er hentet fra skogene rundt Drammen og foredlet bare en halvtime fra byggeplassen. For det andre har man fokusert på grønn mobilitet: Bygget ligger i umiddelbar nært et kollektivknutepunkt. Derfor har man ikke bygget bilparkeringsplasser. I stedet er det utviklet en stor sykkeloppstillingsplass med direktekobling til sykkelstien i nærheten. Det tredje momentet er at planløsningene i bygget er fleksible, slik at rommene lett tilpasses fremtidens behov for arbeidsformer i endring.  

Fakta 

Sted: Drammen 

– Type: Kontorbygg

– Arkitekt: Dark

– Ingeniør: Degree of Freedom

– Entreprenør: Totalentreprenør 

Betonmast 

– Konstruksjon: Massiv- og limtre 

– Fasade: Elementer i termofuru og Cembrit-plater

– Gulvdekker: Granabsystemet med hullromsisolasjon og massivtredekke

– Leverandør massivtre: Splitkon

– Oppdragsgiver: Vestaksen Eiendom 

– Areal: 6000m2

– Høyde: 40 meter 

– Ferdigstilt: 2021