Strømsjokket

–Vi har vært bortskjemte med lave strømpriser i mange år, sier daglig leder i Norske Trevarer Hilde Widerøe Wibe. –Det har vært et konkurransefortrinn for bedriftene. Nå ser det ut til at den goden er borte, og prisen har skutt i været. Voldsomme strømkostnader har blitt en belasting for mange.  Derfor gjelder det nå å finne løsninger for hvordan en kan bli mindre avhengig av strøm.  For her er det mye å spare.

Så mye som 50 prosent av norske trevarebedrifter har opplevd en økning i strømregningene på 100 prosent eller mer. –For mange små og mellomstore bedrifter er de høye strømprisene en akutt, eksistensiell krise, mener Hilde.  –Og de kommer på toppen av koronautfordringer og økte råvarepriser. Nå krever Norske Trevarer sammen med NHO kompenserende strømpakker for bedriftene. 

Trussel for eksistens

Norske Trevarer har gjennomført en spørreundersøkelse blant sine nærmere 300 medlemsbedrifter om hvordan de økte strømprisene påvirker situasjonen ute i bedriftene. –Noen av bedriftene har meldt tilbake at uten en kompensasjon så kan det være en trussel mot videre eksistens. 

Andre energikilder

En kompensasjonsordning er derfor helt avgjørende.  Samtidig må vi alle se på muligheten for bruk av andre energikilder enn strøm, fortsetter hun. –Det haster, og det er bare å komme i gang.  Flere bedrifter har allerede gode løsninger. Som for eksempel gjenbruk av egen flis og avkapp som mates inn i et flisfyringsanlegg som varmer opp hele bedriften. En annen bedrift har investert i solcelle som minsker strømforbruket betraktelig.  Det finnes mange muligheter.

Norgesturné for bærekraft

–Den siste tiden har det blitt lite farting, men nå er vi klare til dyst, smiler Hilde.  Flere aktiviteter planlegges framover. Blant annet skal leder for fag og teknologiutvikling i Norske Trevarer Halvard Høilund-Kaupang ut på turne med en workshop der bærekraft står i sentrum.  Har du ikke tenkt på hvordan du kan produsere mer bærekraftig så får du gode innspill her. –Vi har et fantastisk utgangspunkt, men å bruke tre er ikke nok i seg selv.  Vi må redusere utslipp i både produksjon og transport. Og det skal Halvard være med på å finne gode løsninger på.

Løvtreprosjekt

Et løvtreprosjekt er satt i gang der målet er å utnytte løvtrær i Norske skoger i større grad.  –Vi skal først finne ut hva slags behov bedriftene har, for så å se på hvordan vi skal i imøtekomme dette gjennom en annen type sortering når treet tas ut av skogen.  Hamrans nye sortiment i sørlandsk eik har fått mye oppmerksomhet og etterspørselen etter produktene har vært stor.  Derfor ser vi at behovet er der. 

Trevaredagene utsatt – igjen

Covid 19 har igjen satt en stopper for Norske Trevarer sitt årlige arrangement: De Norske Trevaredagene som i år skulle arrangeres i slutten av januar.  Nå er det flyttet til 14.- 15. september. –All erfaring sier at det skal være et godt tidspunkt for gjennomføring, sier Hilde. -Vi kommer til å stokke litt om på programmet og få inn et par nye temaer.

Landsmøte i mai

Landsmøtet i mai opprettholdes.  Det arrangeres fra 6. – 8. mai i dyreparken i Kristiansand.

Daglig leder i Norske Trevarer, Hilde Widerøe Wibe.