Nye personvernregler i 2018

Av prosessfullmektig advokat Gjermund Pekeberg og advokatfullmektig Maria Drougge Millidahl Den 25. mai 2018 trer en ny lov om personopplysninger i kraft. Dette som følge av ny personvernforordning som skal […]

Nye personvernregler i 2018 Les mer »