Kvint fasade

Rett til prisavslag

Rett til prisavslag hvis mangelen ikke minsker tingens omsetningsverdi, men bare kundens bruksverdi? Advokat (H) Gjermund Pekeberg og advokatfullmektig Henrik Midtsæter Hvis det er en mangel ved en vare eller en […]

Rett til prisavslag Les mer »