Treets vidunderligheter

Energimelding og utnytting av egne tre-ressurser står høyt på vår agenda, sier daglig leder i Norske Trevarer, Hilde Widerøe Wibe. Vi håper Stortinget vil bidra med en økonomisk støtteordning for utskifting av vinduer, og at vi alle som jobber med tre kan samarbeide om mer videreforedling av egen skog.

Det er flere initiativ som nå ser på hvordan vi bedre skal utnytte våre egne tre-ressurser, sier Hilde. Alt fra Tre på Agder til forskningsprosjekter og temaer for seminarer. De ønsker alle å se på hvordan vi skal lage gull av grønne skoger. For å få til det må alle vi som er i verdikjeden snakke mer sammen og identifisere felles løsninger.  Vi som produsenter av trevarer er avhengig av riktig kvalitet. Derfor må skogeierne nå begynne å ta ut råvarer på en annen måte. Vi må ha mer fokus på kvalitet, ikke bare volum. Betalingsviljen er stor. Det må de nå bli klar over.

Treet må utnyttes bedre enn vi gjør i dag. Økt kunnskap må sikre best mulig bruk av de ressursene som er tilgjengelige. De siste årene har bevist hvor sårbare vi er, først pandemi og så krig. Måned etter måned har gitt historiske prisøkninger på råvarer. Paradokset er at vi har uutnyttede råmaterialer og industrimuligheter i eget land. Krisetider skaper muligheter og rom, og er kanskje det beste utgangspunktet for endring.

Økt behov for norske råvarer av kvalitet er en fellesnevner for både eksisterende og nye virksomheter. Noen eksempler: Trekraft satser på industriell vedproduksjon med norsk bjørk, og Hamran Snekkerverksted bruker norsk kvalitetseik til sine møbel og innredninger, og kvalitetsgran til høvelbenkproduksjon. Henriksen Snekkeri etterspør gjenbruksmaterialer til større innredningsprosjekter, Vyrk trenger bjørk til ny fabrikk til OSB- og finérproduksjon. Aanesland Treindustri trenger ulike tresorter i sin produksjon av bl.a. lekeplassutstyr, søyler, flaggstenger og spesialbestillinger.

Dette beviser at behovet er der, og derfor er mulighetene store.

Energimelding

– Sammen med Byggmesterforbundet skal vi se på om det er noe som må gjøres med forskrifter eller politisk for å sikre at man ved utskifting av vinduer i rehabiliteringsmarkedet velger lavenergivinduer, forteller Hilde. 2. mai var det en høring i Stortingets energikomité i forbindelse med behandlingen av energimeldingen. Der ble det tatt opp hvor stor betydning det vil ha for et bygg å skifte gamle vinduer til vinduer med 3-lags glass. 

Anbefalingen er at norske myndigheter iverksetter en ordning inspirert av den de har innført i Danmark. Der har de kombinert myndighetspålegg om utskiftning av vinduer med støtteordning rettet mot forbrukere. Kravene er innført som en trinnvis innskjerping på 25 % i 2010, 2015 og 2020 i byggeforskriftene. Ny forskrift gjaldt fra 1. februar i 2021 og innebærer at vinduer for både nybygg og utskifting må være minst energinøytrale: Det vil si at det ikke må slippes ut mer varme enn varmen som vinduet tilfører hjemmet fra solstrålene i fyringssesongen. For energiforbedringer, hvor boligeiere kan søke om tilskudd, har den danske regjeringen opprettet en egen tilskuddsordning på til sammen ca. DKK 2,1 milliarder, som skal utbetales over en 5-års periode. Den første tilskuddsordningen kom i oktober 2020 hvor det ble tildelt 330 millioner NOK til energiforbedringer i helårsboliger. Av de totalt 15 000 søknader var 60 % av dem til vinduer. I 2022 er det forventet at ca. 75 millioner kroner brukes til vinduer, ekstra isolasjon og ventilasjon.

Norske Trevarer har følgende forslag til Stortinget:  

At regjeringen, i samarbeid med vindusbransjen, utvikler og etablere en økonomisk støtteordning i regi av Enova som gir tilskudd til innkjøp av lavenergivinduer. 

At regjeringen utvider Byggteknisk forskrift (TEK 17) til også å omfatte rehabiliteringsmarkedet.

Trevaredagene 2022

Sist, men ikke minst: 

Hold av 14.-15. september. Da arrangeres Trevaredagene i Trondheim. 

–Meld dere på! avslutter Hilde.