Verdens største konferanse for trekonstruksjoner

Det store trekkplasteret var stjernearkitekten Michael Green fra Canada Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Flere norske bedrifter deltok på verdens største konferanse for byggekunst i tre under Forum Holzbau Garmisch 2017. 
Tekst: Knut Werner Lindeberg  Alsén
– Forum Holzbau Garmisch er en viktig møteplass for alle som ønsker å holde seg oppdatert på hva som skjer innen internasjonal treindustri og trearkitektur, sier administrerende direktør Rune Abrahamsen i Moelven Limtre. Han var invitert til konferansen for å snakke om Mjøstårnet i Brumunddal, som eies av eiendomsinvestoren Arthur Buchardt.
Stjernearkitekten Michael Green
Det store trekkplasteret var stjernearkitekten Michael Green fra Canada, som  var del av en gjesteseksjon. Green har blitt verdenskjent for budskapet om hvordan byggenæringen kan lykkes med å bygge flere boliger samtidig som man reduserer klimatrusselen. Han mener at for å lykkes må verden slutte å bygge i stål og betong. Det må bygges i tre. Green er en ettertraktet foredragsholder verden over, og han forteller at det meste av tiden hans går til å få folk til å forstå hva som er mulig med tre.
Michael Green, som er grunnlegger av Michael Green Architecture (MGA), var spesielt invitert til Forum Holzbau, for å inspirere deltakerne med en gjennomgang av hans reise fra han promoterte muligheter med bygging av høyhus i tre, til at dette har blitt en global bevegelse der landene konkurrerer i å bygge høyt i tre. Green ble navngjeten for sin positive tro på konseptvurderinger av høyhusprosjekt opp til  30 etasjer. Green hevdet lenge at en skyskraper bygget i konstruksjoner av tre var fullt mulig. Under foredraget viste han hvordan Empire State Building ville blitt hvis skyskraperen hadde blitt konstruert i tre.
–For ti år siden mente folk at jeg var gal da jeg snakket om å bygge høye trehus. I dag finnes det teknologi som gjør det mulig, og nå skal det bygges høyere enn 30 etasjer, sier Michael Green i et intervju etter foredraget.
Greens ambisjon er å drive langsiktige bærekraftig prosjekter, og han ønsker med sin arkitektur å fortelle meningsfulle historier – både for de som skal jobbe og bo i bygget, og naboene til det. Tenkningen hans fikk sitt store gjennombrudd da MGA fikk ansvaret for utvidelsen av rådhuset i Vancouver. Siden har byggeprosjektene hans avløst hverandre. Greens siste ferdige bygg, er et syv etasjes høyt og 20.000 kvadratmeter kontorbygg i Minneapolis, USA, kalt T3. Dette er den hittil høyeste moderne trebygningen bygget i USA. Et bygg Green ikke synes er så stort. Nå er kontoret i gang med et kulturbygg i tre i Sverige.
Stjernearkitekten er kritisk til mange arkitekter som har internasjonal stjernestatus.
– Jeg er skuffet over at mange av de arkitektene som har oppnådd status som såkalte stjerner, ikke benytter denne posisjon til å fremme interessene til kundene sine, men egne egoistiske, drømmer og ønsker. I stedet burde de utvikle arkitektur som setter folket og naturen i sentrum. Green sier at han ikke lengre ønsker å bygge i annet enn tre. 
Michael Green har skrevet boken ”Tall Wood Buildings, der han utbroderer tenkningen sin om økonomiske og økologiske bærekraftige alternativer til stål og betong. Ved bruk av detaljer, eksempler og tekniske løsninger, viser han i boken at tre er den første seriøse utfordreren til stål og betong i dette århundre, med potensiale til å fundamentalt endre byggenæringen. Bokutgivelsen førte til at han fikk oppdraget med å bygge Wood Innovation and Design Center ved University of Northern British Columbia i Prince George. Seks av etasjene i bygningen skal være en synliggjøring av nye byggemetoder, basert på forskjellige løsninger for å koble sammen ulike bygningskonstruksjoner i tre.
Her er alle
Norske Dynea var den eneste norske bedriften som hadde utstilling under Forum Holzbau Garmisch.
– Jeg har vært her 18 år på rad. Mange med meg mener at denne konferansen er det beste stedet i verden for å synliggjøre selskapet og produkter, for beslutningstakere som er involvert i bygging av hus i tre. Her er alle. Og det nye er at mange fra Asia deltar, sier Martin Emmert som er Dyneas tyske representant.  
Svært spennende 
Geir Egil Paulsen som er partner i Archus Arkitekter deltar på Forum Holzbau for første gang. Paulsen som har lang erfaring inne utvikling og prosjektledelse av større skole og helsebygg, forteller at han overværer konferansen for å orientere seg på europeisk trebruk i større konstruksjoner og skoler.
– Det er svært spennende å ta del i det som presenteres her. Det er imponerende å se hvor langt man har kommet i Europa med større bygg i tre, og inspirerende å treffe andre arkitekter som har vist oss mange flotte bygg under konferansen, forteller Paulsen. 
– Jeg har fått et stort faglig utbytte av konferansen og jeg har knyttet kontakt med både arkitekter og leverandører. Disse kontaktene tror jeg vil være svært nyttig for arkitektkontoret  vårt i det videre arbeid med å skaffe oss ny og oppdatert kunnskap om bruk av tre i den arkitektoniske utformingen. Konkret kan vi tenke oss å bygge skoler i tre, sier Paulsen som har tegnet flere norske skoler. 
Erstatter hulldekker av armert betong 
Under sin vandring blant utstillerne la han spesielt merke til det det sveitsiske innovasjonsselskapet TS3. Selskapet er en spinn off av ingeniørselskapet Timbagroup Holding AG som også eier Timbatec. TS3, som bokstavelig betyr Timber Structures 3.0-teknologi. De har utviklet store gulvdekker av laminert trevirke som har bæreevne og lange spenn uten støtte av dragere. Ambisjonen deres er å konkurrere med huldekker i armert betong.
– Det er interessant å se at man har ambisjoner om å skape prefabrikkerte dekker av tre som har de samme fysiske egenskapene som hulldekker i armert betong, og som har potensiale for å kunne være et alternativ til konstruktivt bæresystem av plasstøpt betong, sier Paulsen. Han ønsker nærmere samtaler med produsenten omkring detaljer ved produktet, og eventuelle muligheter for å benytte dette i Norge. 
– Hvis produktet holder hva produsentene lover, vil dette åpne opp for nye muligheter i arkitekturen, ikke minst hastigheten med monteringen av disse elementene på byggeplass. Men det gjenstår å se, sier Paulsen.  
Forskningsarbeidet til TS3 er gjennomført i nært samarbeid med ETH Swiss Federal Institute of Technology Zürich, Berns tekniske universitet og to industripartnere.
TS3-teknologien består av en limtrekonstruksjon som gir hele dekker som kan benyttes i svært høye bygg. I følge forsknings- og utviklingsselskapet TS3 vil skyskrapere i fremtiden, kunne bygges fra kostnadseffektivt og miljøvennlig i tre i stedet for de vanlige stålforsterkede betongelementene.
Grunnlegger og administrerende direktør Stefan Zöllig av Timbatec, forteller at TS3-dekkene vil gir kortere byggetider, mindre transport og betydelig raskere bygging gjennom hele byggeprosessen.
Made in Norway: Mjøstårnet i Brumunddal  
Det eneste norske foredraget ble gitt av administrerende direktør Rune Abrahamsen i Moelven Limtre som var invitert til konferansen for å snakke om Mjøstårnet, som er under utførelse. Med sine 81 meter og 18 etasjer blir bygget det høyeste boligbygget i tre i verden. Bygget er tegnet av Voll Arkitekter for byggherren Arthur Buchardt.
– Mjøstårnet er et betydningsfullt prosjekt for Moelven, som allerede har fått stor  oppmerksomhet både i Norge og utlandet, sier Rune Abrahamsen, som forteller at Moelven Limtre opplever stor etterspørsel fortiden. 
– I tillegg til Mjøstårnet, tar leveransene til Finansparken, det nye hovedkvarteret til Sparebank 1 i Stavanger, mye av kapasiteten vår, sier Abrahamsen. Finansparken blir et av de største næringsbygg i tre i Europa, som omfatter 1000 m3 limtre, 500m3 bøkebjelker og 1800m3 massivtre-elementer.
Norwegian Wood Cluster 
Engebret Dæhlin er daglig leder for den nyetablerte næringsklyngen Norwegian Wood Cluster på Gjøvik.
Næringsklyngen består av aktører innen verdikjeden skog, industri og bygg, der formålet er å utvikle regionen til å bli et internasjonalt kraftsenter for industriell bygging med tre. Klyngen skal utvikles til en internasjonalt ledende klynge for industrielt og bærekraftig trebyggeri med forankring på Innlandet. Aktørene i klyngen er Hunton Fiber AS, Forestia AS, Boligpartner AS, Moelven Industrier ASA, Gausdal Bruvoll SA, Mjøsen Skog SA, Glommen Skog SA, Statskog SF og NTNU Gjøvik.