Annonsører

Industrimagasinet TRE & PROFIL er bransjetidsskriftet for trevarefabrikkene i Norge. Magasinet tar opp aktuelle temaer som f.eks. teknologi, ledelse og produktutvikling. Magasinet har som målsetting å informere beslutningstakere i byggeindustrien om hva som skjer innen trevarebransjen, og markedsføre bransjen utad.

Målgruppespesifikasjon

Entreprenører/Byggmestere: 765 
Arkitekter/Interiørarkitekter/Rådg.ingeniører: 538
Ferdighusfabrikker/m. avdelingskontorer: 147
Byggevarehandlere: 65
Trevare- og innredningsprodusenter: 651 
Politikere/Skoler/Offentlige kontorer: Leverandører til trevareindustrien og andre: 343 
Totalt 2.509
 

Utgivelsesplan 2020 Annonsepriser fra 2. januar

Utgivelse

27. februar
23. april
18. juni
27. august
22. oktober
10. desember

Materiellfrist

04. februar
23. mars
25. mai
10. august
01. oktober
20. november

Annonseformater

1/8 side: 90 x 65 mm
1/2 side: 188 x 125 mm
1/4 side: 90 x 125 mm
1/1 side: 188 x 268 mm
Spør oss gjerne om andre formater! Kontakt for oss for priser på annonser på nett.

Priser

1/1 side: 13.500
1/2 side:  8.900
1/4 side:  6.400
1/8 side:  4.800
2. og 3. omsl.side: 13.800
4. omsl.side: 14.200
Mot leder:  13.800
Annulasjonsfrist: 4 uker før utgivelsesdato

Bilag

2-sidig løst/limt kr. 9.100,- 4-sidig løst/limt kr. 14.440,- Byråprovisjon: 3,5 % Rabatter: Bindende ordre for 3 nummer – 10 % 6 nummer – 15 %

Tekniske data

Format: A4
Sats rate: 185 x 260 mm
Antall spalter: 3
Spaltebredde 58 og 43 mm
Utfallende trykk: Ja
Papirkvalitet: Omslag – 170g Scandia 2000 white Innmat – 115g Tom&otto silk
Raster: Omslag: 70 linjer
Innmat: 70 linjer

Årsabonnement

Norge: kr. 500,- + mva
Utland:  kr. 520,-
Nettutgave: kr. 250,- + mva
Medieplan for Tre og Profil 2020