Annonsører

Industrimagasinet Tre og Profil er bransjetidsskriftet for trevarefabrikkene i Norge. Magasinet tar opp aktuelle temaer som f.eks. teknologi, ledelse og produktutvikling. Magasinet har som målsetting å informere beslutningstakere i byggeindustrien om hva som skjer innen trevarebransjen, og markedsføre bransjen utad.

Målgruppespesifikasjon

Entreprenører/Byggmestere: 957 
Arkitekter/Interiørarkitekter/Rådg.ingeniører: 478
Ferdighusfabrikker/m. avdelingskontorer: 138
Byggevarehandlere: 84
Trevare- og innredningsprodusenter: 485 
Politikere/Skoler/Offentlige kontorer: Leverandører til trevareindustrien og andre: 349 
Totalt 2.491 

Utgivelsesplan 2024 Annonsepriser fra 2. januar

Utgivelse

27. februar
24. april
13. juni
27. august
24. oktober
06. desember

Materiellfrist

5. februar
3. april
27. mai
05. august
04. oktober
20. november

Annonseformater

1/8 side: 90 x 65 mm
1/2 side: 188 x 125 mm
1/4 side: 90 x 125 mm
1/1 side: 188 x 268 mm
Spør oss gjerne om andre formater! Kontakt for oss for priser på annonser på nett.
 

Priser

1/1 side: 13.500,-
1/2 side:  8.900,-
1/4 side:  6.400,-
1/8 side:  4.800,-
2. og 3. omsl.side: 13.800,-
4. omsl.side: 14.200,-
Mot leder:  13.800,-

Annulasjonsfrist: 4 uker før utgivelsesdato

Bilag

2-sidig løst/limt 9.100,- 
4-sidig løst/limt 15.440,-

Rabatter

Bindende ordre for 3 nummer – 10 %
6 nummer – 15 %

Tekniske data

Format: A4
Sats rate: 185 x 260 mm
Antall spalter: 3
Spaltebredde 58 og 43 mm
Utfallende trykk: Ja
Papirkvalitet: Omslag – 170g Scandia 2000 white Innmat – 115g Tom&otto silk
Raster: Omslag: 70 linjer
Innmat: 70 linjer

Bransjeguide

Oppføring med tre linjer i magasinet: 1000,- + mva pr. år.
Oppføring på nett: 750,- + mva pr. år.
 

Årsabonnement

Norge: kr. 560,- + mva
Utland:  kr. 580,-