Annonsører

Industrimagasinet Tre og Profil er bransjetidsskriftet for trevarefabrikkene i Norge. Magasinet tar opp aktuelle temaer som f.eks. teknologi, ledelse og produktutvikling. Magasinet har som målsetting å informere beslutningstakere i byggeindustrien om hva som skjer innen trevarebransjen, og markedsføre bransjen utad.

Målgruppespesifikasjon

Entreprenører/Byggmestere: 765 
Arkitekter/Interiørarkitekter/Rådg.ingeniører: 538
Ferdighusfabrikker/m. avdelingskontorer: 147
Byggevarehandlere: 65
Trevare- og innredningsprodusenter: 651 
Politikere/Skoler/Offentlige kontorer: Leverandører til trevareindustrien og andre: 343 
Totalt 2.509 

Utgivelsesplan 2021 Annonsepriser fra 2. januar

Utgivelse

25. februar
22. april
17. juni
19. august
14. oktober
09. desember

Materiellfrist

04. februar
25. mars
25. mai
02. august
23. oktober
19. november

Annonseformater

1/8 side: 90 x 65 mm
1/2 side: 188 x 125 mm
1/4 side: 90 x 125 mm
1/1 side: 188 x 268 mm
Spør oss gjerne om andre formater! Kontakt for oss for priser på annonser på nett.
 

Priser

1/1 side: 13.500,-
1/2 side:  8.900,-
1/4 side:  6.400,-
1/8 side:  4.800,-
2. og 3. omsl.side: 13.800,-
4. omsl.side: 14.200,-
Mot leder:  13.800,-

Annulasjonsfrist: 4 uker før utgivelsesdato

Bilag

2-sidig løst/limt 9.100,- 
4-sidig løst/limt 14.440,-

Rabatter

Bindende ordre for 3 nummer – 10 %
6 nummer – 15 %

Tekniske data

Format: A4
Sats rate: 185 x 260 mm
Antall spalter: 3
Spaltebredde 58 og 43 mm
Utfallende trykk: Ja
Papirkvalitet: Omslag – 170g Scandia 2000 white Innmat – 115g Tom&otto silk
Raster: Omslag: 70 linjer
Innmat: 70 linjer

Bransjeguide

Oppføring med tre linjer i magasinet: 1000,- + mva pr. år.
Oppføring på nett: 750,- + mva pr. år.
 

Årsabonnement

Norge: kr. 500,- + mva
Utland:  kr. 520,-

 

Medieplan Tre og Profil 2021