Finansparker

Skaper nye forestillinger om fremtidens bankbygg

Finansparken i Stavanger er et godt eksempel på fremtidens arbeidsplass i en bank.  Med sitt nye hovedkvarter har Sparebank 1 SR-Bank utfordret forestillingen om hvordan en sikker bank kan bygges miljøvennlig, og samtidig bane vei for store konstruksjoner i tre.

Tekst: Knut Werner Lindeberg Alsén

Finansparken er et av Europas største kontorbygg konstruert i tre. Ved å bygge sitt hovedkontor i tre baner de vei for store konstruksjoner i tre. Hovedstrukturen på 13 200m2 over bakken er laget av massivt tre i sju etasjer. 

Tre, helse og bærekraft

I starten var oppdragsgiver tydelig i sitt ønske om å bruke tre i hovedstrukturen, mest på grunn av dets positive effekter innvendig for brukere og ansatte. De erfaringsmessige helsebringende egenskapene til konstruksjonen ble ytterligere støttet av treets iboende bærekraftige egenskaper som gir godt grunnlag for et miljøbygg innenfor BREEAM-NOR Excellent-sertifisering. 

Et hovedmål med prosjektet var å utvikle en trekonstruksjon som skaper en autentisk og unik romlig, tektonisk og estetisk opplevelse. Dette ble utviklet av arkitektene Helen & Hard og SAAHA Arkitekter i fellesskap sammen med det sveitsiske ingeniørfirmaet Creation Holz ledet av Hermann Blümer, som har samarbeidet nært med det norske rådgivende ingeniørselskapet Degree of Freedom. 

En viktig arkitektonisk kvalitet er de synlige knutene med tredybler og de organisk formede trebjelkene. Konstruksjonen er avstivet med synlige knuterpunkt i tre som er bundet sammen med dybler av bøk, samt en kontinuerlig kantbjelke i laminert bøkefiner i hver etasje langs fasaden. I første etasje er søyler og bjelker også laget i laminert bøkefiner på grunn av utkragingen over fortauet og omfordeling av vertikallaster. Resten av strukturen er laget av massivtreelementer og limtre av gran.

De bærende trappevangene er krummet i to retninger, og gir støtte for en åpen spektakulær trapp som er utkraget fem meter inn i atriet. Bruken av forskjellige typer tre i veldig forskjellige strukturelle elementer skaper variasjoner innen samme estetisk språk. 

Finansparken i Bjergsted er det nye hovedkontoret til Sparebank 1 SR-Bank. Bankens unike posisjon i området vil bli styrket gjennom sin nye beliggenhet i en sentral park i Stavanger sentrum og etablerte kulturarenaer. Her vil banken realisere sine visjoner om å skape verdier i nærområdet og tilby det beste for omgivelsene, brukere og ansatte. 

Designkonsept

Planen for bygningen er organisert rundt et atrium som bringer lys, luft og grønne kvaliteter inn i bygningen. Flere ulike og uformelle møteplasser henvender seg mot atriet. Disse fungerer som en buffer mot rolige arbeidsarealer som hovedsakelig er plassert langs bygningens ytre fasade. Bygningens volum har en skarp triangelform utvendig. Som kontrast til de harde utvendige flatene, har arkitektene skapt organisk formede gallerier som samles i en imponerende åpen trapp.

Om Helen & Hard

Helen & Hard ble etablert i 1996 i Stavanger av arkitektene Siv Helene Stangeland og Reinhard Kropf. Bedriften har i dag kontorer i Stavanger og Oslo og medansatte som jobber i en rekke land. Arkitektkontoret har vunnet en rekke priser, deriblant Treprisen (for det nye kulturhuset i Vennesla) og Statens byggeskikkpris (kulturhuset i Vennesla og Preikestolen fjellstue).

Om SAAHA Arkitekter 

SAAHA er et norsk arkitektkontor med kontorer i Oslo og Sarajevo. Kontoret som ledes av arkitektene Thor Olav Solbjør and Adnan Harambasic arbeider innenfor et bredt spekter av arkitektoniske temaer, slik som urbanisme og har bidratt med kreative løsninger til komplekse og store byggeprogrammer og mindre bygg som boliger. SAAHA har over mange år arbeidet med bærekraftige prosjekter som er i samsvar sine omgivelser. 

Fakta

Bygget har en hovedstruktur med spenn på 5,4 meter. Bygningens levetid forlenges av strukturens fleksibilitet og evne til endret bruk innenfor hovedstrukturens logikk.

Navn: Finansparken i Bjergsted
Byggeår: 2019
Totalkost : 650 mill NOK eks mva (2019)
Brutto areal: 22 500 m2 BRA (13 500 m2 over bakken, 9000 under bakken)

Arkitekt: Helen& Hard og SAHAA Arkitekter 
Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS
Rådgivende ingeniør trebruk: Degree of Freedom sammen med Creation Holz
Leverandør tre: Moelven Limtre AS
Montasje tre: Faber Bygg AS / Moelven Limtre AS
Himlinger og innvendige vegger: Moelven Modus AS

Trekonstruksjon:
Limtre, gran: ca 1.100m3
LVL, bøk: ca    600m3
Massivtre: ca 1.900m3
Vekt trekonstr. ca 1.800tonn
Binder totalt ca 2.750 tonn CO2

Finansparken