Trygve Stølan, Per Olav Løken og Tor Brattengen hos Jømna Brug

Trygve Stølan, Per Olav Løken og Tor Brattengen hos Jømna Brug