Massiv satsing i massiv tre

Det er et flott og imponerende bygg i massivtre på hele 8400 kvadratmeter som møter meg på Lillehammer. Ubehandlet malmfuru er det utvendige materialvalget. I skolegården myldrer det av små føtter i joggesko som løper i alle retninger. Det er kroppsøving for noen, mens andre er ferdige for dagen. Og jeg skjønner godt de ikke vil reise fra dette stedet, det innbyr til trivsel, fysisk aktivitet, lek og læring!

Bygget stod klart til 1. august 2019 og årets skolestart, og kan huse tilsammen 670 elever fra 1. til 7. trinn. I år har skolen allerede 500 elever på skolebenken. Byggeprosjektet har gått parallelt med ordinær drift av gamle Kringsjå skole siden 2018, som lå nesten vegg i vegg med den nye skolen. I dag har Kringsjå skole blitt revet, og på denne grunnen blir det i disse dager laget en stor og etterlengtet fotballbane. Den gamle fotballbanen til Kringsjå har nemlig vært en byggeplass de siste årene, som nå den nye Nordre Ål barneskole er plassert på.

Nordre Ål barneskole
Fra venstre: Rektor på Nordre Ål barneskole, Laila Owren, vaktmester Rik de Boer og prosjekteringsleder i Veidekke, Magne Svare.

Klimanøytral kommunedrift


Lillehammer kommune har en klimanøytral drift på nye byggeprosjekter som settes i gang kommunalt. I handlingsprogrammet til kommunen står det at ”Ved utbygging skal det fokuseres på reduksjon av klimagassutslipp i driftsfasen av bygg og ved valg av materialer med mål om klimanøytralitet”, og nye Nordre Ål barneskole skulle derfor bygges i massivtre med et CO2-fokus. Det har vært et mål å bruke lokale produsenter så langt det lar seg gjøre.

Rask byggeprosess

Veidekke Entreprenør Indre Østland er totalentreprenør for prosjektet og skolen er bygd som en samspillsentreprise. Med en en enormt kort byggeprosess på kun 17 måneder, måtte Veidekke gjøre noen grep for å holde seg til tidsrammen. Byggherren Lillehammer kommune ønsket å åpne skolen til skolestart 2019, så flere og større elementløsninger enn først planlagt ble brukt for å få skolen ferdig i tide. Woodcon har levert og montert massivtreet, og treet er produsert i Østerrike. Moelven Limtre har produsert og levert limtreet. Totalt er det levert 1800 kubikk med massivtre- og limtrekonstruksjoner. Ringsaker Vegg- og Takelementer (RVT) har levert veggelementene. De to sistnevnte lokale leverandører.

Nordre Ål barneskole
Ubehandlet malmfuru er det utvendige materialvalget på Nordre Ål barneskole.

Trivsel og godt miljø

Jeg vet ikke om jeg noen gang har vært på «rektors kontor», men nå var tiden inne. Her får jeg møte den entusiastiske rektoren på Nordre Ål barneskole, Laila Owren. 

–Har du tatt av deg skoene? Spør hun, og jeg kikker ned på beina mine, lettere forlegen, da jeg raskt forstår at inne på skolen er det skofri sone. Jeg beklager meg, og Laila forteller at alle elever og lærere må ta av seg på beina når de kommer inn, det er en del av tiltaket for økt trivsel på skolen.

I 2016 ble det samlet en gruppe med elever, foreldre og ansatte som skulle danne en prosjektgruppe for å komme med synspunkt og innspill på hvordan de ønsket at den nye skolen skulle bli. –Dette var helt avgjørende for et vellykket prosjekt og en ny og funksjonell skole, mener Owren. –Og det gjør noe med eierskapet til skolen når elevene kan si at «dette har jeg vært med på å bestemme og forme».

Nordre Ål barneskole
Hjertet av skolen, amfiet, viser mye eksponert massivtre og er et samlingspunkt for elevene. Bibliotek, kantine og administrasjonen omkranser hjerterommet.

Baseinndelinger og soner


Et bygg med en prislapp på over 309 millioner kroner har alt en skole kan tenkes og ønskes å ha. Likevel fremhever Owren at det er gjort riktige prioriteringer underveis, og at det ikke er noe sløseri i pengebruken.

Det er egne og adskilte innganger og uteområder, samt amfi, til hvert trinnområde, dette for å ha et trygt sted for undervisning i et stort fellesskap.Owren forteller at spesialrommene, mat og helse, naturfag og kunst og håndverk, er lagt ut mot terrenget, slik at man har en flytende overgang mellom innendørs og utendørs undervisning.

Småskolen ligger på den ene siden av skolen, med tilgang til skolegård tilpasset elevenes alder, mens mellomtrinnet har tilsvarende på den andre siden av skolen. Elevene får bevege seg på alle skolens uteområder, og vår erfaring er at dette fungerer veldig bra, applauderer Owren.

På en omvisning rundt på skolen går vi gjennom dører i ulike låsesoner med koder og låser og rektor opplyser at de har et avansert dørsystem til de ulike basene og sonene.

Hjertet av skolen
Hjertet av skolen, amfiet, viser mye eksponert massivtre og er et samlingspunkt for elevene. Bibliotek, kantine og administrasjonen omkranser hjerterommet. Det estetiske uttrykket av tre er gjennomgående og viser et solid og robust bygg som er klimavennlig. Gjennom store glassflater skimtes den fine utsikten ned mot Mjøsa. –Plasseringen av skolen er herlig, både sentralt og med utsikt! Skryter Owren.

God kommunikasjon

Skepsisen var nok stor om prosjektet kom til å være ferdig til tidsfristen, men med god planlegging, kommunikasjon og rett bemanning nådde de målet. Arkitektene i VIS-A-VIS har bygd skoler tidligere, og det var viktig for fremdriften i prosjektet da alle beslutninger kunne bli tatt fortløpende.

Rektoren får ikke fullrost byggeprosessen godt nok. –Prosjektet har gått helt etter planen, og vi er i det hele tatt kjempefornøyd. Det er flott når pedagoger, arkitekter og ingeniører kan samarbeide og det gir et slikt flott resultat!

Nordre Ål barneskole
Ubehandlet malmfuru er det utvendige materialvalget på Nordre Ål barneskole.

Åpent for alle, alt under ett tak


Et par måneder etter innvielsen for bruk er entreprenører fortsatt til stede både inne i bygget og utenfor. Ute bygges fotballbane og lekeplass, inne foregår nå ettersyn på dører. –Prosjektet følges godt opp, hevder Owren og mener bygget må gå seg litt til med ett års prøvedrift. –Skolen er bygget for å vare, og vi håper den kan gi et godt klimaavtrykk. Byggevisjonen er «Åpent for alle, alt under ett tak», og det synes jeg vi har lyktes med, smiler hun avslutningsvis.

Fakta om Nordre Ål barneskole
Tiltakshaver: Lillehammer kommune
Byggestart: Februar 2018
Ferdig: Juni 2020
Pris: 309,5 millioner kroner
Areal: 8400 kvadratmeter
Prosjektleder: Arkitektene Vis-A-Vis AS
Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS
Arkitekt: Arkitektene Vis-A-Vis AS
Landskapsarkitekt: Agraff
RI Grunn, Byggeteknikk, Brannsikkerhet, Ventilasjon, Elektroteknikk, Miljø og akustikk: Sweco Norge AS avdeling Hamar
Bærekonstruksjonsleverandør: Spenncon AS avd Sandnes
Fasadeentreprenør: Ringsaker Vegg- og Takelementer AS
Takentreprenør: Lett-Tak Systemer AS
Grunnentreprenør: Woodcon AS
Elektroinstallatør: Eltera Oppland AS
Ventilasjonsinstallatør: GK Inneklima
Rørlegger: GK Rør AS