Sammen er vi sterke

-Nå er vi inne i en krevende tid, sier Jannis Barbantonis, daglig leder i Norske Trevarer.  -Problemstillingene forandrer seg fra dag til dag, og vi prøver så godt vi kan å påvirke myndigheten og samtidig holde våre medlemmer oppdatert.

Norske Trevarer har i løpet av de siste årene skapt seg en bred kontaktflate der de sitter i NHO huset i Oslo.  Jannis er en mester i relasjonsbygging.  Tette relasjoner med bransje og landsforeningene, NHO og myndighetene er nå viktigere enn noen gang.  -I BNL-systemet (byggenæringens landsforening) er vi 15 foreninger som jobber sammen for å få til de beste løsningene for oss som en samlet bransje, forklarer han.  -Vi må stå sammen for å få den høyeste stemmen.  Da får vi gjennomslag for våre meninger.  Fra BNL går vi videre til NHO som igjen er vårt felles talerør til regjeringen. 

-For oss er det helt avgjørende å høre hva slags utfordringer bedriftene står overfor. For det er ingen andre enn våre medlemmer som vet best hvor skoen trykker aller mest til enhver tid. På denne måten kan vi på mest effektivt hjelpe medlemmene med å stille riktige krav til myndighetene.  Hvis noen tror at f.eks. redusering av karensdager eller den gode vareflyten har kommet av seg selv, så får de tro om igjen.  Det ligger mange timer med arbeid bak.  Slik er det med alt nå.  Ingenting kommer av selv, for det er vår oppgave å fortelle myndighetene hva som er viktig for vår bransje, og hva medlemsbedriftene trenger for å kunne opprettholde produksjonen og arbeidsplassene sine.

Jannis forteller om tøffe og lange arbeidsdager. -Vi har digitale møter, og telefonene renner inn fra bedriftsledere som trenger råd og støtte. Det er både jeg og medlemmene takknemlige for. Det hjelper å prate sammen for å komme fram til løsninger.  Nå gjelder det å tenke innovativt og lokke fram den kreative siden i oss. Hvis du mangler folk i arbeid fordi dine polske kollegaer ikke får lov til å komme inn i landet, så må du finne på noe.  Gå til nabobedriften, forhør deg om noen trenger jobb og kan trå til litt.  Spill på dugnadsånden, for den finnes overalt.  

-Heldigvis finnes det mange mennesker med god kompetanse som vi kan støtte oss til, fortsetter Jannis. -Vi er en privilegert næring der dugnadsånden allerede sitter i ryggmargen vår.  Vi får ikke mye gratis, og vi vet at vi må jobbe knallhardt for resultatene våre.  Norske Trevarer jobber for sine medlemmer, men det er også viktig å se utenfor egen bransje.  Vi må se helheten.  For at vi skal få solgt våre produkter, er det viktig at frisøren kommer seg tilbake på jobb, at handelsnæringen får gode betingelser og kan få folk tilbake på jobb, og at reiselivsnæringen etterhvert tar seg opp igjen.  For vi trenger at alle har en jobb å gå til slik at de har penger til f.eks. å kjøpe seg en ny eller pusse opp boligen sin, slik at vi på vår side kan selge våre produkter.  

-Akkurat det synes jeg kommer tydelig fram i disse dager, sier Jannis.  -Det er egentlig litt fint også, å se hvor avhengig vi er av hverandre som et samfunn, som et land, som en del av Europa og som en del av verden.  Nå jobber vi sammen.  Fellesskapet er helt avgjørende for oss alle.  Derfor skal vi ikke være en bremsekloss, men vi må bidra til at alle får det de skal ha.  Vi må være solidariske med hverandre, ikke bare i ord, men i handling.  Vi trenger tiltakspakker som vil hjelpe på kort sikt, og ha effekt på lang sikt. 

-Vår bransje er privilegert fordi folk alltid vil trenge våre produkter.  Det vil alltid bygges boliger, for vi skal alle bo.  Hold hjulene i gang, det kommer tider etter dette. For når denne krisen er over, har jeg god tro på at vi kommer til å få mer å gjøre enn noen gang.  Kanskje vil denne tiden også gi oss muligheten til å ta oss riktig betalt for det vi leverer.  Vår største utfordring framover vil bli rekruttering.  Bedriftene må bli enda flinkere til å ta vare på sine lærlinger, for de kommer vi til å få god bruk for når etterspørselen tar seg opp, sier Jannis. 

Jannis mener at de to viktigste punktene å ta tak i framover er å utvikle og iverksette en felles plan for lærlinger over hele landet, og parallelt utvikle en felles digital plattform og digitale verktøy som medlemmene får eierskap i.  

-Vi må ruste opp, for framtiden kommer plutselig, og den kommer til å bli god for vår bransje, avslutter han.

Her er noen gode råd fra BNL til din bedrift, som vil kunne hjelpe å holde oversikten i disse koronatider:

  • Hva skjer hvis 30 prosent av inntektene forsvinner, 50 prosent eller i verste fall 100 prosent?
  • Hvor lenge har dere kapital til å betale alle utgifter ved de forskjellige alternativene?
  • Hvilke tiltak kan du sette inn for å styrke likviditeten og holde ut best mulig?
  • Lag realistiske scenarier:
  • Lag realistisk scenarier for inntekter og utgifter. Hvorledes vil likviditeten utvikle seg?
  • Informer og involver styret og de tillitsvalgte
  • Varsle kunder og avtalepartnere om mulige forsinkelser og kostnadsøkninger. Start en dialog på hvorledes dette kan løses.
  • Unngå store utbytter og lederbonuser.
  • Ta kontakt med banken og start en diskusjon om mulige tiltak.