Trapperingen Vegårshei

Av Per Bjørn Lotherington

Fabrikken er bygd opp igjen fra bunnen. Sommer og høst gikk med til å ominnrede verkstedet. Utvendig kan Trapperingen Vegårshei Trappeveksted AS se ut som den har gjort lenge, men inne i fabrikken er alt nytt. 

NYTT PRODUKT: – Vi har levert skap under trapper lenge, men vil nå sette i gang egen produksjon, forteller Bjorkjendal.

– Rett før sommerferien i fjor stengte vi av strømmen og ribbet hele produksjonshallen ned til gulvet. Alt ble tatt ut, og først utpå høsten var produksjonen i gang igjen med 30 prosent kapasitet, forteller daglig leder Kurt Egil Bjorkjendal om den største investeringen i trappeverkstedets over 40 år lange historie. 

Nå er det investert mellom 15 og 20 millioner kroner i nye maskiner, avsug, ventilasjon og energitiltak. 

Kapasitet: 1.200 trapper i året

På nyåret er produksjonen i full gang igjen. Med de nye maskinene som gir bedre flyt i produksjonen, har fabrikken kapasitet til å produsere mellom 1 200 og 1 400 trapper i året. 

– Ennå gjenstår det en del innkjøring før vi når topp kapasitet, markedet er også litt roligere så vi har ikke behov for å kjøre for fullt, fastslår den daglige lederen. 

Han viser gjerne rundt i lokalene som framstår som nye. Det er lyse lokaler takket være helt nytt elektrisk lys, vegger og gulv er malt i lyse farger, og i den ene veggen er det tatt ut store vindusåpninger som bidrar til lysere omgivelser – og utsikt mot en annen stolthet i Vegårshei, det lokale skianlegget. 

CNC-en reduserer forbruket

Sentralt i rommet står den største investeringen, CNC-maskinen Dynestic 7535 med automatisk platelager som er levert av C. Dahm Maskinforretning AS i Bergen. 

Bjorkjendal sier den reduserer forbruket av råvarer med 15–20 prosent og sparer ett årsverk i kapping. 

– Hele paller med plater settes fram så platene hentes opp av en traverskran som legger den ned til bearbeiding i maskinen. Der blir den kappet til med riktig størrelse og skjært til det maskinen er innstilt til.

Da vi var på besøk, var akkurat trappetrinn, vange og håndløper skåret ut av ei lang plate. Noe flis og små trestykker utgjorde det lille svinnet fra denne bearbeidingen. Sponet suges inn i avsuget ved enden av båndet.

Maskinen kan også frese alle spor og bore hull når det trengs. 

RESSURSSPARER: Den nye CNC-maskinen skaper maksimal utnyttelse av ei treplate og dermed reduserer svinnet.

Bedre arbeidsmiljø med bedre avsug 

Sponavsug, ventilasjon og feieluker i gulvet er andre deler av de siste investeringene. De var motivert av målinger som viste for høye verdier av trestøv i produksjonslokalene. 

– Det var overraskende mye støv som var igjen på vegger og tak etter at vi hadde revet ut alt utstyret, støvsugd og vasket før vi skulle male, forteller Bjorkjendal. 

– Vi vil selvfølgelig følge forskriftene og vil forberede oss på at kravene til arbeidsmiljø kan bli strengere i årene som kommer. Men vel så viktig er det at vi har et godt arbeidsmiljø for de ansatte. Vi har en stabil arbeidsstokk som er opptatt av arbeidsplassen sin. Det så vi tydelig da vi var i gang med å bygge opp igjen produksjonslokalene og plassere ut maskinene i sommer. Mange kom innom i ferien av egen interesse og bidro til at vi fikk plassert utstyret der det ville være best for produksjonsflyten. 

– De var også svært delaktige i forberedelsene til omleggingen. Vi jobbet sammen om tegninger av lokalene, og vurderte flere forslag til hvor de enkelte maskinene og arbeidsstasjonene skulle være.

Gode profesjonelle råd 

– Har det vært råd å få fra andre? 

– Ja, vi har fått god hjelp av firmaet Future Solutions i Bømlo. De var aktive i å få fram innspill fra oss i ledelsen og blant de ansatte, og de så hva som kunne gjøres bedre. Vi diskuterte forskjellige løsninger og de utarbeidet tegninger etter våre innspill. 

Alle ansatte reiste også på studietur til en møbelprodusent på Jæren og til kollega Trapperingen B. Innvær på Bømlo.

– Det var nyttig og lærerikt for oss alle å se hvordan andre har fått til automatisering og effektivisering, se andre måter å jobbe strømlinjet på.    

Framdriftsplan til støtte

– Har du råd å gi andre som skal i gang med noe tilsvarende?

– Ja, det er å utarbeide en grundig framdriftsplan med tidspunkt for når det skal starte og når det skal være ferdig. Om vi kommer på etterskudd, må vi se hva det skyldes og hva vi kan gjøre med det. Framdriftsplanen kan aldri bli nøye nok. Det blir alltid endringer underveis.

Stadig noe på gang

– Hvordan ser markedet ut for Vegårshei Trappeverksted?

– Vi merker jo at det er litt roligere, men januar var overraskende bra, med tilbud for fire millioner bare den siste uka i måneden. Selv om vi ikke vet om det blir ordre av alle tilbudene, viser det at det er noe som rører seg i markedet. Det er ikke så dødt som vi får inntrykk av i nyhetene. 

Med ny maskin og ny tegner og konstruktør i hus, ser Trappeverkstedet også muligheter til å utvikle nye produkter. Ett av dem er produksjon av trappemøbler, blant annet uttrekksgarderobe under trappa. Løsningen har til nå vært levert av eksterne. 

Den daglige lederen demonstrerer med en av trappemodellene, og ser for seg at de etter hvert kan produsere slike til egne trapper og til kolleger i Trapperingen. 

Faglig fellesskap

– Hvilke fordeler ser du med Trapperingen?

– Den gir oss avtaler med flere boligkjeder og den kundemassen som følger med, og det er et kollegialt samarbeid mellom medlemmene. Vi får noen å spille på og søke hjelp hos om vi har problemer med produksjonen eller på annen måte. Det er helt suverent! 

– Gjennom Trapperingen får vi også et styringssystem for produksjonen som bidrar til at vi får en papirløs produksjon. De ansatte bruker hvert sitt nettbrett der de henter opp all den informasjonen de trenger. Montørene ute får adresser, dokumenterer med bilder, fyller ut kvalitetsskjemaer og sender rapporter direkte til den som følger opp salg og etterarbeid på kontoret. 

Kostbart strømsparetiltak

Som følge av de sjokkartede strømprisene i 2022 etablerte Enova nye tilskuddsordninger. Søkere måtte gjøre tiltak som ville gi energisparing. Trappeverkstedet fikk tilskudd etter å ha investert i varmevekslere i ventilasjonen og solcelleanlegg med ca 450 solcellepaneler på tak og fasade. Støtten ble på 43 prosent av kostnadene. 

Bjorkjendal erkjenner en viss skuffelse over netto gevinst etter perioden med sprengkulde i vinter, men håper og tror det bedrer seg når året ses under ett. 

– Det viste seg at varmevekslere krevde mye energi for at den iskalde lufta ute skulle varmes opp til ønsket temperatur, noe som har gjort at vi har måttet begrense bruken av lakktørka på de kaldeste dagene.

Fakta: 

-Trapperingen Vegårshei Trappeverksted AS, Vegårshei 

-Etablert i 1978 av bestefar til daglig leder Kurt Egil Bjorkjendal.

-Driftsinntekter nær 42 millioner kroner i 2022. (proff.no)

-20 ansatte, 3 av dem er selgere. Egne ansatte reiser ut til   

 kunder og monterer. 

-Lærebedrift med en voksenlærling som nærmer seg fagprøve. 

-Produserer alle kjedens modeller. Markedet strekker seg fra 

 Farsund i vest til Sandefjord i øst. 

-Medlem i Trapperingen siden 2014. 

-Medlem i Norske Trevarer.