F.v: Daglig leder Bjørn Terje Røed, prosjektleder Mairi Laos og styreleder Reidar Røed.

F.v.: Daglig leder Bjørn Terje Røed, prosjektleder Mairi Laos og styreleder Reidar Røed.

F.v.: Daglig leder Bjørn Terje Røed, prosjektleder Mairi Laos og styreleder Reidar Røed.