Med fart mot framtida

I Agder er det full fres, og forprosjekter og andre prosjekter skal sikre at bedriftene i Agder Tresenter ikke faller av lasset.  Automatisering og digitalisering står på dagsordenen, og med god støtte fra Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Agder og begge fylkeskommunene setter de fart mot framtida.

For andre året på rad har nærmere 30 deltakere fra ulike medlemsbedrifter i Agder Tresenter vært på studietur til Danmark.  I år besøkte de tre bedrifter som er langt framme når det gjelder automatisering og digitalisering og som kan være til inspirasjon og hjelp når bedriftene skal utvikle seg videre.   

Agder Tresenter

Forprosjektet som de nå er inne i heter «kompetansetiltak for trevarebransjen på Agder».  -Vi er så heldige å ha et kompetansemiljø i Grimstad, forteller leder for Agder Tresenter Karen Elise Boye i Solfjeld AS.  MIL (Mechatronics Innovation Lab) er en teknologi-katabult innenfor blant annet automatisering.  De har tidligere sett mest mot oljeindustrien, men jobber nå i større grad også mot andre bransjer.  Treindustrien er en av dem.  -De ser hvordan vi kan løfte oss og forbedre oss framover, sier Karen.  Agder Tresenter består av 33 medlemsbedrifter som er svært ulike både i størrelse og i automatiseringsgrad.  MIL har kommet fram til en rekke fellesnevnere, samtidig som de går inn i hver enkel bedrift og ser hvordan de på best mulig måte kan automatisere sin produksjon.  Alle har fått sin egen rapport om hva de kan jobbe med framover.  

I september ble samarbeidspartnere og sponsorer bedt med på tur til tre ulike bedrifter i Danmark.  -Vi var en hel dag hos Kyocera Unimerco som leverer verktøy til våre automatiserte maskiner, forteller Karen.  -Den andre dagen fikk vi besøke Obel P Automation som bygger opp skreddersydde automatiserte linjer, og hos VTI som produserer limtre og vindusemner.  

-Dette er et forprosjekt til hovedprosjektet «Tre på Agder, forklarer Karen.  «Tre på Agder» er et stort prosjekt som skal gå over tre år og forhåpentligvis munne ut i en klynge der hele trenæringa er med.  Igjen må jeg få rose Begge fylkekommunene i Agder samt Fylkesmannen i Agder i tillegg til Innovasjon Norge. Det blir spennende tider framover, smiler hun lurt.  -Jeg kan si så mye som at fokusområdene våre blir rekruttering og kompetanse, digitalisering og sirkulær økonomi.  

I likhet med andre, så er også vår næring i endring.  Det gjelder å henge med!